• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Východoafrická federace znovu na pořadu?


Východní Afrika

Východoafrická federace znovu na pořadu?

Arusha - Nejvyšší představitelé pěti východoafrických států rozhodli, že do roku 2012 má být vytvořen společný trh a zavedena společná měna zemí Východoafrického společenství (EAC). Odtud se pak má přikročit k vytváření politické federace.

V uveřejněném prohlášení se konstatuje, že Východoafričané převážnou většinou podporují myšlenku politické federace, a proto účastníci schůzky rozhodli „urychleně směřovat ke zřízení společného trhu a měnové unie do roku 2012". Společný trh umožní volný oběh zboží a pohyb lidí uvnitř celé oblasti. V zájmu toho bude v pěti členských zemích zaveden jeden společný univerzálně platný pas.

Konference, která se v srpnu 2007 konala v severotanzanském městě Arusha, se zúčastnili představitelé členských států Východoafrického společenství - regionální organizace sdružující Tanzanii, Keňu, Ugandu, Rwandu a Burundi. Předsedal jí ugandský prezident Yoweri Museveni, dalšími účastníky byli keňský prezident Mwai Kibaki, tanzanský prezident Jakaya Kikwete, zanzibarský prezident Amani Abeid Karume (Zanzibar má jako součást Tanzanie vysokou míru autonomie), rwandský prezident Paul Kagame a burundský viceprezident Gabriel Ntisezerana.

Nynější rozhodnutí je výsledkem jednání, jemuž předcházel odmítavý postoj Tanzanie k rychlému postupu při vytváření politické federace. Původním cílem bylo mít federální parlament a federálního prezidenta již v roce 2013. Tanzanie je pro pomalejší postup, protože ji znepokojují problémy spojené s půdou, zaměstnaností, bezpečností a přírodními zdroji. Podle provedených průzkumů se Tanzanijci obávají, že jejich země by mohla být postižena etnickými problémy a korupcí, jež jsou podle nich charakteristické pro politické poměry v ostatních čtyřech zemích. Obávají se také ztráty svrchovanosti.

Všech pět států se však dohodlo, že Východoafrické společenství bude jednat o společné dohodě o ekonomickém partnerství s Evropskou unií.

Keňský prezident Mwai Kibaki, vzděláním ekonom, již letos v červnu vyzval východoafrické podnikatele, aby se rozhodujícím způsobem podíleli na uskutečnění úplně integrované východní Afriky. Zdůraznil, že ve východní Africe je příhodné klima pro mezinárodní investice, a vyslovil se pro jednotný trh východoafrického regionu.

Od ledna 2005 již funguje celní unie Keni, Ugandy a Tanzanie.

Ředitelé státních turistických organizací ze zemí Východoafrického společenství, kteří se sešli v srpnu v Kampale, se vyslovili pro brzké zavedení jednotného vstupního viza platného pro všech pět zemí společenství.

Myšlenka společného trhu a federace ve východní Africe není nová. Již za britské koloniální správy vznikla východoafrická celní a měnová unie za účasti Keni, Ugandy, Tanganiky a Zanzibaru. Po vyhlášení nezávislosti v letech 1961-1963 četní politici těchto zemí, zejména první prezident Tanganiky a později Tanzanie Julius Nyerere, usilovali o to, aby se unie vyvinula v politickou federaci. Existoval dobře fungující systém společných služeb, do něhož patřily mezi jiným železnice, přístavy, pošty, vědecké a kulturní instituce, Východoafrická univerzita, East African Airways a další.

Po vyhlášení nezávislosti se vedoucí politici na východoafrické federaci nedohodli a jednotlivé státy se postupně vydaly samostatnou cestou. Společné služby se rozpadaly, přičemž největší ztrátou zřejmě byl zánik kvalitní společné měny - východoafrického šilinku, jehož tři nástupnické národní měny záhy postihla silná inflace.

(BuaNews, nv, in, jš)

Anketa

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info