• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Země Afriky a Blízkého východu


Afrika a Blízký východ tvoří z turistického hlediska neobyčejně různorodou oblast. Na jedné straně je v arabském a africkém prostoru mnoho zemí, které jako turistické cíle patří mezi významné hráče v globálním měřítku, například Spojené arabské emiráty, Egypt, Turecko, Jihoafrická republika, Keňa či Izrael. Na druhé straně pomyslné škály jsou země pro turistiku málo vhodné či zcela nevhodné – zvláště ty, které jsou zmítány vážnými vnitřními konflikty a postiženy jejich důsledky.

Náš přehled afrických a blízkovýchodních zemí má proto poskytnout nejen základní údaje o nich, ale – a to hlavně – také orientaci v tom, co mohou svým návštěvníkům nabídnout jako turistům. V tomto ohledu je zde pro zájemce prostor k prezentaci vlastního turistického potenciálu. U zemí považovaných za rozvrácené nebo silně nestabilní přinášíme bohužel jen stručné zdůvodnění, proč cesty nedoporučujeme. Uváděné informace, pocházející vždy ze spolehlivých zdrojů, jsou pravidelně ověřovány a aktualizovány.

Základní údaje
U jednotlivých zemí jsou uvedeny oficiální názvy v češtině, v jejich úředních jazycích a pokud není úředním jazykem angličtina, navíc také v angličtině, dále hlavní města, další důležitá města, úřední jazyky a vlajky. Uvádíme rovněž časové pásmo, ve kterém daná země leží, název její měny a údaj o počtu obyvatel. Základní měnové jednotky jsou pokud možno v počeštěné podobě, dílčí jednotky pak kvůli přesnosti v prvním pádě jednotného čísla. (Pokud jsou dílčí jednotky označeny hvězdičkou, nepoužívají se v hotovostním styku a v oběhu nejsou mince ani bankovky jejich hodnot.)

Zastupitelské úřady
Česká republika je poměrně silně zastoupena na Blízkém východě a v severní Africe (ve 24 zemích tohoto regionu má 15 velvyslanectví a styčný úřad v Palestině), zatímco ve 48 zemích subsaharské Afriky byl počet českých velvyslanectví postupně zredukován na pouhých šest. Uvádíme kontaktní údaje jednak cizích zastupitelských úřadů příslušných pro Českou republiku nebo ležících nejblíže českému území, jednak českých zastupitelských úřadů v zemích Afriky a Blízkého východu. Kromě velvyslanectví jsou v řadě zejména afrických zemí honorární konzuláty, naopak mají některé země své honorární konzuláty také v Česku. Tyto úřady vykonávají konzulární funkce hlavně pro občany zemí, v nichž působí. Mají však určitou odpovědnost i vůči občanům země, kterou zastupují, zvláště ocitnou-li se ve vážných nesnázích (například jsou-li zatčeni). Honorárními konzuly bývají občané daných zemí, kteří mohou tuto činnost vykonávat současně se svými soukromými aktivitami.

Dopravní spojení
V Africe a na Blízkém východě má Praha nyní pravidelné spojení přímými linkami jen se Spojenými arabskými emiráty (Dubaj, v létě i Ra’s al-Chajma), Tureckem (Istanbul, v létě i Antalya), Tuniskem (Tunis), Egyptem (Hurghada a Marsá ‘Alam, v létě i Šarm aš-Šajch), Katarem (Dauha) a Izraelem (Tel Aviv, Ovda), v letní sezoně také s Libanonem (Bejrút), Maltou a Saúdskou Arábií (Rijád). Do většiny ostatních destinací se však z Prahy dostaneme s jediným přestupem, do několika málo zemí je nutno přestupovat dvakrát. U jednotlivých zemí uvádíme letiště s mezinárodním statusem, která mají významný mezinárodní provoz nebo slouží důležitému městu či regionu.

 Aktualizováno 23. 9. 2017

Anketa

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info