• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Nepokoje vážně postihly cestovní ruch


Keňa

Nepokoje vážně postihly cestovní ruch

Nairobi - Vlna politického a etnického násilí v Keni po prezidentských volbách z 27. prosince 2007 vážně zasáhla celou keňskou ekonomiku, bezprostředně však především cestovní ruch, který na takové události reaguje vždy rychle a velmi citlivě.

Hlavní keňská turistická centra, jimiž jsou jednak letoviska lemující pobřeží Indického oceánu od ostrova Kiwaiyu přes Lamu, Malindi, Mombasu až na jih k Diani Beach, jednak proslulé národní parky, se z velké míry vyprázdnila. Keňský výbor pro turistiku odhadl v polovině ledna, že v prvním čtvrtletí letošního roku navštíví keňské pobřeží jen asi 135 000 turistů místo původně předpokládaného počtu 315 000, a další vývoj naznačuje, že skutečnost by mohla být ještě horší.

Situace je tím tíživější, že právě první měsíce roku jsou na keňském pobřeží vrcholnou turistickou sezonou; je to doba teplého, převážně suchého počasí, nejkrásnější období roku. Nejhůře postižena je pobřežní oblast, která představuje asi 60 procent hodnoty keňského turistického průmyslu. Nastalo hromadné odvolávání charterových letů a rušení hotelových rezervací hlavně evropskými turisty. Byly zavřeny desítky hotelů a zbývající pracují s obsazeností lůžek na 10-20 procent, zatímco za normálních okolností by obsazenost v této vrcholné sezoně překračovala 85 procent.

Charterové lety, které stále ještě v Mombase přistávají, jsou převážně z Německa, Švýcarska a Itálie, většina cestujících však s nimi pokračuje dál na Zanzibar. Mezi zrušené lety patří i chartery z České republiky.

Výletní lodi podnikající okružní plavby, zrušily až do konce vrcholné sezony v dubnu zastávky v Mombase. Celkem jich mělo připlout patnáct a měly přivézt několik tisíc návštěvníků.

Násilí, které se převážně odehrávalo na určitých konkrétních místech a většinou daleko od míst hojně navštěvovaných turisty, tak vrhlo stín na celou Keňu jako na zemi, jíž je radno se vyhnout.

Ztráty nepočítají jen hotely a dopravní společnosti, ale i dodavatelské a jiné firmy spojené s cestovním ruchem. Předseda Keňské asociace místních touroperátorů Ramos Mwachiru prohlásil koncem ledna podle nairobského listu East African Standard, že přímo v turistickém sektoru již přišlo o práci více než 30 000 lidí. Mluvčí Keňského úřadu pro turistiku Rose Musonye-Kwena očekává podle agentury IRIN, že přímo či nepřímo bude v turistickém sektoru ztraceno nejméně 120 000 pracovních míst.

Cestovní ruch je pro Keňu největším zdrojem příjmů v zahraničních měnách a živí asi milion lidí, započteme-li i rodinné příslušníky. Vláda letos očekávala příjem z turistiky ve výši 65 miliard keňských šilinků (1 euro se po lednovém poklesu keňské měny rovná přibližně 105 keňských šilinků), ale vinou povolebního násilí se příjem sotva přehoupne přes 30 miliard. Zájezdové cestovní kanceláře na pobřeží hlásí ztráty až přes 90 procent.

Nepříznivý signál pro nejbližší budoucnost keňské turistiky vyslali organizátoři důležité mezinárodní konference o nových technologiích v bankovním sektoru, která měla začít 15. února v Nairobi. Konference byla odložena a neočekává se, že by se konala dříve než v dubnu.

Přitom v období těsně kolem prezidentských voleb koncem prosince, které se již vyznačovalo politickým neklidem, si ředitelé hotelů i mluvčí mombaského letiště ještě pochvalovali, že nejistá situace nijak neovlivňuje cestovní ruch a že zahraniční i místní turisté situaci ignorují. Bezprostředně následující vývoj ovšem ukázal, že optimismus nebyl na místě.

Představitelé keňského cestovního ruchu považují povolební násilí za katastrofu pro celé odvětví, které se teprve nedávno vzpamatovalo z důsledků teroristických bombových útoků v Nairobi a Mombase z let 1998 a 2002, připisovaných al-Qá'idě. Jak prohlásil keňský ministr financí Amos Kimunya, ekonomika zatím celkově ztratila vinou krize asi miliardu dolarů; podstatný podíl na tom mají ztráty v cestovním ruchu.

Keňa, jejíž ekonomika patří k nejsilnějším v subsaharské Africe, byla přitom až do prosince považována za ostrov hospodářské stability a i díky tomu její turistický průmysl prožíval rostoucí prosperitu, na níž měli lví podíl právě zahraniční turisté, hlavně z Evropy.

Alternativní destinací, která by turistům mohla nahradit Keňu, je ve východoafrickém regionu jen Tanzanie, v daném ročním období hlavně ostrov Zanzibar se svými kvalitními hotely i plážemi. Další turisticky atraktivní země v regionu, Uganda, má jako vnitrozemská země, postrádající mořské pobřeží, odlišnou strukturu turistické nabídky. Kromě toho je závislá na Keni v tranzitu většiny dovozu i vývozu, včetně dovozu pohonných hmot, takže násilné nepokoje v Keni ji svými důsledky postihují přinejmenším ekonomicky.

Na keňské dopravní infrastruktuře jsou závislé i Burundi, Rwanda, jižní Súdán a východní část Demokratické republiky Kongo. Nedostatek bezpečí podél keňské části Severního koridoru, jedné z nejdůležitějších dopravních tras v Africe, probíhající z Mombasy na západ do Ugandy a do oblasti Velkých jezer, může být pro celou tuto oblast kritický. Vedle pohonných hmot, potravin a dalšího zboží se po ní dopravuje i humanitární potravinová pomoc, na níž je závislých sedm milionů lidí.

(img, irin, in, zjk)


Související zpráva:
USA varují před únosy turistů

Anketa

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info