• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Keňa hledá nové trhy


Keňa

Hledání nových trhů

Nairobi - Keňský turistický průmysl začíná hledat nové trhy pro svůj cestovní ruch. Po zkušenostech z politické krize na počátku letošního roku, chce Keňa nyní překonat svou dosavadní převážnou orientaci na evropské země a Severní Ameriku a diverzifikovat trhy, na nichž chce získávat turisty.

Krize po volbách z 27. prosince 2007, spojená s vlnou politického a etnického násilí, vážně postihla cestovní ruch v hlavní turistické sezoně, jíž je v Keni období od ledna do března.

Keňský ministr turistiky Najib Balala prohlásil, že velký potenciál mají trhy na Středním východě, v Rusku, v Indii a v Americe, „na které se soustředíme vedle agresivního marketingu na našich tradičních trzích". Ministr řekl, že 400 milionů keňských šilinků (necelých 100 milionů korun), jež ministerstvo dostalo na marketing, nestačí, a proto se čeká na další prostředky, které umožní prezentaci keňského turistického průmyslu na potenciálních trzích.

"Ministerstvo čeká na fondy ve výši jedné miliardy šilinků, jež vláda slíbila uvolnit na marketingovou kampaň," řekl Najib Balala.

Ministr hovořil koncem srpna na shromáždění představitelů turistického ruchu v Mombase, kteří byli pozváni na představení mezinárodní marketingové platformy „Best of Kenya" (To nejlepší z Keni).

Ministr Balala, jmenovaný do své funkce letos v dubnu, podnikl již v květnu desetidenní marketingovou cestu do Itálie, Švédska a Velké Británie. V červenci pak následovala podobná cesta do Francie, Španělska, Švýcarska, Velké Británie a Nizozemí.

Po svém jmenování ministr prohlásil, že jeho cílem je vrátit cestovní ruch tam, kde byl před povolební krizí. Vyjádřil přesvědčení, že do prosince příštího roku bude keňský turistický průmysl opět v normálním stavu.

Rovněž generální ředitel Keňského výboru pro turistiku dr. Achieng Ong'ong'a vyjádřil naději, že v příštím roce se keňský turistický průmysl dostane zpět na úroveň roku 2007, kdy vydělal státní pokladně 65 miliard šilinků.

Dodatečným důvodem k přesunu pozornosti na netradiční trhy je současná mezinárodní finanční krize. Jak prohlásila stálá tajemnice v ministerstvu turistiky Rebecca Nabutola, úsilí o získávání turistů by se nyní mělo obrátit na trhy, jež byly zatím do značné míry přehlíženy - Afrika, Střední východ a Asie.

První polovina letošního roku byla pro keňskou turistiku nejslabší od roku 1997. Podle údajů Keňského výboru pro turistiku, založených na statistikách z mezinárodních letišť v Nairobi a Mombase, přicestovalo do Keni za prvních sedm měsíců letošního roku 309 395 návštěvníků, zatímco ve stejném období loni to bylo 429 069 osob, což představuje pokles o téměř 28 procent. Tyto údaje ovšem neupřesňují důvody příletů, takže zahrnují i pracovní cesty, návštěvy příbuzných a jiné. Příjmy z cestovního ruchu za první pololetí činily 23,12 miliardy šilinků a byly tak o 32 procent nižší proti očekávaným příjmům ve výši 34,08 miliardy.

Odvětví turistiky se sice po krizi vzpamatovává, hoteliéři oslovení nairobským listem The Nation však říkají, že obsazenost lůžek je stále velmi nízká. Například většina hotelů v atraktivní pobřežní oblasti Malindi a Watamu severně od Mombasy měla v září pouze asi 20procentní obsazenost lůžek. 

Z dlouhodobějšího pohledu je keňský turistický průmysl v posledních letech na vzestupu a rychle rostl zejména v předchozích pěti letech. V loňském roce se investice zvýšily na 1,6 miliardy šilinků (přibližně 382 milionů korun), které byly vynaloženy na rozšiřování a modernizaci kapacit po celé zemi. Rozsah investic se však bude muset rychle zvyšovat, aby Keňa mohla zajistit vše potřebné pro velké počty turistů očekávané v příštích dvaceti letech. Počítá se s využitím soukromých investic a s iniciativami v partnerství soukromého a veřejného sektoru.

Aktuálním předmětem zájmu keňského turistického průmyslu je v této chvíli Itálie. V posledním týdnu září navštívila Itálii keňská delegace vedená ministrem turistiky Najibem Balalou a vzápětí přicestovala do Keni skupina více než 80 představitelů cestovních kanceláří z Itálie. Keňská vláda navíc přislíbila, že italští investoři budou v Keni na deset let osvobozeni od daní. Vláda počítá s tím, že turistický průmysl bude jedním z hlavních příjemců investic.

(zjk)

Související zpráva:
Nepokoje vážně postihly cestovní ruch

Anketa

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info