• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Citáty o cestování, o Africe a Blízkém východu ... a jinéCestování

Divně se točí dráhy světa. Kdybys sčetl všechny své kroky a cesty, jakou složitou podobu by to nakreslilo? Neboť svými kroky rýsuje každý svou mapu země.
Karel Čapek, Krakatit

Na tomto světě má se ... vidět všechno; vše stojí za vidění, každá ulice a každý člověk, každá věc chudá i slavná. Není ničeho, co by nezasloužilo zájmu a pohledu.
Karel Čapek, Italské listy

Cestování zabíjí předsudky, bigotnost a úzkoprsost.
Mark Twain

Žijeme v nádherném světě, který je plný krásy, půvabu a dobrodružství. Těch dobrodružství, která můžeme prožít, je bez konce, pokud je hledáme s otevřenýma očima.
Džaváharlál Néhrú

Jestliže [v cizině] odmítáte místní stravu, neberete na vědomí zvyky, bojíte se náboženství a vyhýbáte se lidem, měli byste raději zůstat doma.
James Albert Michener, americký spisovatel

Připadá mi, že nejradostnější chvílí v lidském životě je odjezd do neznámých zemí.
Richard Burton, britský zeměpisec a cestovatel

Když se chystáte na cestu, připravte si všechno potřebné šatstvo a peníze. S sebou pak vezměte polovinu šatstva a dvakrát více peněz.
Susan Heller

Projít světem deset tisíc mil je lepší než přečíst deset tisíc svitků.
Čínské přísloví

Žádná cesta není dlouhá, máme-li dobrou společnost.
Turecké přísloví

Domov je tam, kde je srdce. A mé srdce je vždy tam, kde právě jsem.
Liang Šun-jin (Lily Leung), hongkongská herečka

Moudrý cestovatel nikdy neopovrhuje svou vlastní zemí.
William Hazlitt (1778–1830), anglický spisovatel a filozof

Svět je kniha a ti, kdo necestují, čtou jen jednu stránku.
sv. Augustin (354–430)

Cestovat znamená objevovat, že v názorech na jiné země se všichni mýlí.
Aldous Huxley (1894–1963), anglický spisovatel a filozof

Vydejte se jednou za rok někam, kde jste dosud nikdy nebyli.
Dalajláma       

Jsem vášnivý cestovatel a od mého dětství mě cestování utvářelo stejnou měrou jako mé formální vzdělání.
David Rockefeller

Výpravy, cestování a změna místa dodávají životní sílu.
Lucius Annaeus Seneca, římský filosof a politik

Člověk nemůže objevovat nové oceány, neodváží-li se ztratit z dohledu břeh.
André Gide

Nejlepší vzdělání, jehož se mi kdy dostalo, mi dalo cestování.
Lisa Ling (americká novinářka)

Cestuji nalehko. Myslím, že nejdůležitější je být dobré mysli a těšit se ze života, ať jste kdekoli.
Diane von Fürstenberg, belgicko-americká módní návrhářka

Cestování vám dodává skromnosti. Vidíte, jak nepatrné místo ve světě zaujímáte.
Gustave Flaubert

Toulání obnovuje původní harmonii, která kdysi panovala mezi člověkem a vesmírem.
Anatole France

Chcete-li cestovat daleko a rychle, cestujte nalehko. Odložte všechnu svou závist, žárlivost, nesmiřitelnost, sobectví a obavy.
Cesare Pavese, italský spisovatel

Nullaque mortales praeter sua litora norant.
Jiné přímořské břehy než svoje neznali lidé.
Publius Ovidius Naso, římský básník, o zlatém věku lidstva. Překlad Ivan Bureš 


Afrika a Blízký východ

To nejprospěšnější, čeho lidé mohou užívat, je rozum.
Kalíla a Dimna. Bidpájovy bajky (překlad Jaroslav Oliverius)

Ten, kdo si obléká morální zásady jen jako svůj sváteční šat, by měl být raději nahý.
Chalíl Džibrán, Prorok (překlad Jana Žlábková)

Svět neoklame nás,
i když nám květy září,
Ej, trůny padají,
padají pohlaváři.
U studny Zemzem. Arabská lidová poezie (překlad Karel Petráček a Věra Kubíčková)

Chci-li porozumět dnešnímu dění nebo se pokusit poznat, co se stane zítra, podívám se zpět.
Omar Chajjám, perský básník (1048–1131)

Přirozené nadání Afričanů pro plastické podání prostoru si vždy se šťastnou podvědomou jistotou dovede nalézt svůj svobodný výraz. Jejich spontánní invence je v tomto ohledu velice kyprá a bohatá.
Karel Čapek

Sním o Africe, která je v míru sama se sebou.
Nelson Mandela

Vzdělání je nejmocnější zbraň, kterou můžete použít, abyste změnili svět.
Nelson Mandela

Žádná země nemá právo rozhodovat za jinou zemi, žádný národ za jiný národ.
Julius Nyerere, první prezident Tanganiky, později Tanzanie

Jen když je vláda zakotvena v právním řádu, spravedlivě a důsledně uplatňovaném, může společnost spočívat na pevném základě. Vůdci musí zajišťovat, že se pravidla budou respektovat a že budou ochraňovat práva a majetek jednotlivých občanů. Vůdci se musí také pohybovat v mezích týchž pravidel, týchž omezení – nikdy nad nimi.
Kofi Annan, bývalý generální tajemník OSN, v přednášce o pokroku Afriky

V Africe dnes chápeme, že pilíři rozvoje jsou obchod a investice, nikoli pomoc.
Paul Kagame, prezident Rwandské republiky

Změna klimatu je přední geopolitický a ekonomický problém 21. století. Mění celosvětovou rovnováhu ve vztahu k rozvoji, míru a prosperitě.
Pan Ki-mun, generální tajemník OSN

Osvobození afrického kontinentu dalo druhé polovině 20. století ráz triumfálního období afrických národů. Na konci století se však pocit triumfu změnil v rozčarování z plodů nezávislosti. (...) Přestože plody osvobození Afriky později mnoho Afričanů i Evropanů zklamaly, osvobození samo bylo velkým úspěchem lidského ducha.
John Iliffe, Afrika a Afričané (překlad Luboš Kropáček)

To nejtemnější na Africe vždy bylo, že ji neznáme.
George Kimble, americký zeměpisec

Ekonomické systémy uplatňované ve světě se nedokázaly uspokojivě vypořádat s chudobou a nerovností a musí se změnit.
Trevor Manuel, jihoafrický politik

Způsob, jak se lidé chovají ke svým zranitelným bližním, říká mnoho o jejich hodnotách a kultuře.
Maya Fisher-French, jihoafrická novinářka  

Čelíme globální hrozbě namířené nejen proti Arabům či muslimům, ale proti celému civilizovanému světu.
Jordánská královna Ránjá   

Kdo neumí změnit samu strukturu svého myšlení, nikdy nedokáže změnit skutečnost.
Anwar as-Sádát, egyptský prezident (1970–1981)

Víte, lidí je příliš mnoho.
Oginga Odinga, první viceprezident Keni (1964–1966)

Čtyři věci se nevrátí zpátky: vyřčené slovo, vystřelený šíp, Boží dopuštění a ztracený čas.
Arabské přísloví

Bůh neodplácí každý týden, ale splatí všechno.
Arabské přísloví

Ptej se lidí na jejich přednosti, ne na barvu jejich kůže.
Arabské přísloví

Mějte zaručeně kontroverzní názor a lidé o vás budou mluvit.
Arabské přísloví

Zpupnost je plevel, který většinou roste na hnojišti.
Arabské přísloví

Jez cokoli chceš, ale oblékej se jako druzí.
Arabské přísloví

Kdo chce prodat svou čest, kupce najde vždycky.
Arabské přísloví

Věř tomu, co vidíš, a nedbej toho, co slyšíš
Arabské přísloví

Kdo schválil špatnost, je stejně vinen jako ten, kdo se jí dopustil.
Arabské přísloví

Svým přátelům nikdy neříkej nic, co by neměl slyšet tvůj nepřítel.
Arabské přísloví

Nepovažuj se za výmluvného jen proto, že ti tleská blázen.
Arabské přísloví

Zkáza národa začíná v domovech jeho lidí.
Ašantské přísloví (Ghana)

Zlo vstoupí jako jehla, ale rozprostře se jako dub.
Etiopské přísloví

Inteligentní nepřítel je lepší než hloupý přítel.
Senegalské přísloví

Nebýt odvety, špatnosti by jednoho dne na světě vyhynuly.
Nigerijské přísloví

Jedna lež zmaří tisíc pravd.
Ašantské přísloví (Ghana)

Peníze jsou ostřejší než meč.
Ašantské přísloví (Ghana)

Žádný lék nevyléčí nenávist.
Ašantské přísloví (Ghana)

Dřevo, kterého se již dotkl oheň, se dá snadno zapálit.
Ašantské přísloví (Ghana)

Ať je zima sebedelší, jaro po ní určitě přijde.
Guinejské přísloví

Ten, koho uštkl had, bojí se i ještěrky.
Ugandské přísloví
 

Máš-li u nohou hada, měj po ruce hůl.
Etiopské přísloví

Když jste bohatý, nenávidí vás; když jste chudý, pohrdají vámi.
Ašantské přísloví (Ghana)

Kdo sází trny, nesmí nikdy očekávat, že sklidí růže.
Arabské přísloví

Rozumný nepřítel je lepší než tupý přítel.
Alžírské přísloví

Kdo klade otázky, nemůže se vyhýbat odpovědím.
Kamerunské přísloví

Štěkot psa není projevem síly, ale strachu.
Liberijské přísloví

Pošetilec mluví, moudrý muž naslouchá.
Etiopské přísloví

Strom poznáte podle jeho plodů.
Zuluské přísloví 

Muž, který ukazuje jedním prstem na jiného, ukazuje třemi prsty na sebe.
Nigerijské přísloví

Nikdy neoslavujte něčí odchod, dokud nevíte, kdo nastoupí po něm.
Arabské přísloví

 
... a jiné

Čistá, nejčistší lidskost je podstatou náboženství.
Tomáš Garrigue Masaryk

Šťastný národ, který má nudné dějiny.
Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu (1689–1755)

Demokracie je ve své podstatě optimistická a umožňuje život, jenž přes všecka svá lidská strádání zaslouží, aby byl žit.
Edvard Beneš, Demokracie dnes a zítra

Est modus in rebus, sunt certi denique fines.
Je míra ve věcech, nakonec jsou určité meze.
Quintus Horatius Flaccus, římský básník

Odlišnost plodí nenávist.
Stendhal (Marie-Henri Beyle), Červený a černý (1830)

Slovo bylo člověku dáno, aby zakryl svou myšlenku.
Gabriel Malagrida, italský misionář (1689–1761)

Hloupost a divoké běsnění smete vždy znovu to, co vytvořila staletí poznání a práce.
Lion Feuchtwanger, Židovka z Toleda

Pravověrnost znamená nemyslet – nemít potřebu myslet. Pravověrnost je nevědomí.
George Orwell, 1984 (překlad Eva Šimečková)

Zrada a násilí jsou kopí s hroty na obou koncích; zraňují ty, kdo se k nim uchýlí, hůře než jejich nepřátele.
Emily Jane Brontë, anglická spisovatelka

Všichni ozbrojení proroci zvítězili a ti neozbrojení podlehli.
Niccolò Machiavelli 

Umět se osvobodit není nic; náročné je umět být svobodný.
André Gide, francouzský spisovatel

Impérium vytvořené válkou se musí udržovat válkou.
Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu (1689–1755)

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.
Cokoli činíš, čiň obezřetně a měj na zřeteli výsledek.
Gesta Romanorum

Kdo chce klamat, vždy najde někoho, kdo se oklamat dá.
Niccolò Machiavelli


Lidem nechybí síla; chybí jim vůle.

Victor Hugo  

Ačkoliv nic nepřivolá nazpět hodinu třpytu v trávě, tu slávu květů,
my tesknit nebudeme, leč hledat sílu v tom, co nám zbývá.
William Wordsworth 

Křesťanskou ideu, která má kořeny v řeckém myšlení a v průběhu staletí udržovala při životě celou naši evropskou civilizaci, považuji za něco, čeho se nemůžeme vzdát,
aniž se zneuctíme.
Simone Weil, francouzská filosofka (1909–1943)

Čím méně lidé myslí, tím více mluví.
Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu (1689–1755)

První metodou k hodnocení vládcova důvtipu je podívat se na lidi, jež má kolem sebe.
Niccol
ò Machiavelli

Slova jsou proradnější a mocnější, než myslíme. Slova jsou nabité pistole.
Jean-Paul Sartre

Když bezhlavost svým okem klidně měříš,
ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když podezříván, pevně v sebe věříš …,
pak, synu můj, jsi muž!
Rudyard Kipling (1895)

Vímť skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Ó bys studený byl aneb horký.
A tak že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhu tě z úst svých.
Bible, kniha Zjevení (S.) Jana Theologa, 3/15-16

De omnibus dubitandum.
O všem je třeba pochybovat.
René Descartes, původně připisováno Aristotelovi

Pokud je svoboda jednou ztracena, je ztracena navždy.
John Adams, druhý prezident Spojených států

Skličující pohled. Lež se nastoluje jako světový řád.
Franz Kafka (1915)

Musíme přestat být politicky korektní a začít se zajímat o bezpečnost našich lidí. Nebudeme-li rázní, věci se jen zhorší.
Donald J. Trump

„Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.”
Karel Čapek 

Věřte těm, kdo hledají pravdu. Nedůvěřujte těm, kdo ji najdou.
André Gide, francouzský spisovatel

Má-li svazek, který spojuje více rozličných národů v jeden politický celek, býti pevný a trvanlivý, nesmí žádný národ míti příčiny obávati se, že tímto spojením přijde o některý z nejdražších statků svých.
František Palacký 

Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.
Ať je to cokoli, bojím se Danaů, byť nesou dary.
Publius Vergilius Maro, římský básník

Nos, nos, dico aperte, consules desumus.
My, my – říkám otevřeně – konzulové [republice] chybíme.
Marcus Tullius Cicero, římský státník

Svoboda je právo konat, co dovoluje zákon.
Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu (1689–1755)

Člověk stěží dokáže byť jen rozpoznat démony, které sám stvořil.
Albert Schweitzer 

Pochybujte o všem, ale nikdy nepochybujte o sobě samých.
André Gide, francouzský spisovatel 

Upadne-li země do rukou despoty, návrat k normálnímu stavu může trvat velmi dlouho. Daniel Pipes, prezident Middle East Forum (USA)

Kdo chce klamat, vždy najde někoho, kdo se oklamat dá. 
Niccolò Machiavelli

Anketa

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info