• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Hodnocení konkurenceschopnosti v turistice


Světová turistika

Hodnocení konkurenceschopnosti v turistice

Ženeva - Index konkurenceschopnosti v turistickém průmyslu 2008, který vydalo Světové ekonomické fórum (WEF), vykázal u arabských a afrických zemí proti roku 2007 určité zajímavé posuny.

Spojené arabské emiráty, které loni dosáhly z těchto dvou skupin zemí nejlepšího výsledku (18. místo), se letos propadly až na 40. místo. Mezi zeměmi, jež sleduje Protea, dosáhla letos nejlepšího hodnocení Malta, která si proti loňsku mírně polepšila a skončila na 25. místě (loni na 26. místě).

Všechny výsledky je v letošním roce třeba posuzovat s přihlédnutím k tomu, že místo loňských 124 zemí obsahuje letošní index 130 hodnocených zemí; dlouhodobější srovnávání zatím není možné, protože v roce 2007 vydalo WEF tento index poprvé.

Tématem letošního indexu je Vyvažování hospodářského rozvoje a udržitelnosti z hlediska životního prostředí. Index není hodnocením přitažlivosti jednotlivých zemí jako turistických destinací, nýbrž faktorů, jež činí jednotlivé země atraktivními k podnikání v turistickém průmyslu a k jeho rozvoji.

Celkový index je výsledkem hodnocení ve třech specifických složkách, jimiž jsou 1. regulační rámec daný závaznými předpisy, 2. podnikatelské prostředí a infrastruktura, 3. lidské, kulturní a přírodní zdroje. Zjednodušeně se dá říci, že index hodnotí stabilitu turistické přitažlivosti v dlouhodobější perspektivě a posuzuje řadu dílčích aspektů od letecké a pozemní dopravy přes bezpečnost až po přírodní a kulturní zdroje.

Ze zemí subsaharské Afriky je stejně jako loni nejvýše hodnocen Mauricius - na 41. místě (loni na 39. místě). Zpráva zejména oceňuje úsilí mauricijské vlády v podpoře cestovního ruchu, vysoké vládní výdaje na turistický průmysl a vynikající propagaci země jako turistického cíle.

Turistické velmoci arabského a afrického světa jako Egypt či Jihoafrická republika zůstávají překvapivě až ve středním poli indexu, například Keňa pak zřetelně v jeho dolní části.

Jako důvody nízkého hodnocení Jižní Afriky, která patří k turisticky nejpřitažlivějším zemím světa, uvádí WEF vysokou míru zločinnosti, nedostatečný přístup ke zdravotnickým zařízením a nízkou úroveň hygieny. Bezpečnostní rizika jsou také rozhodující pro velmi nízké hodnocení turisticky tak přitažlivé země, jako je Zimbabwe. Zpráva konstatuje, že má-li se Zimbabwe dostat opět do popředí, nezbytně potřebuje lepší způsob vlády.

Celkově se arabofonní a africké země umístily takto (v závorce umístění z roku 2007): 25. Malta (26.), 37. Katar (36.), 39. Tunisko (34.), 40. Spojené arabské emiráty (18.), 41. Mauricius (39.), 48. Bahrajn (47.), 53. Jordánsko (46.), 60. Jižní Afrika (62.), 66. Egypt (58.), 67. Maroko (57.), 76. Omán (nehodnocen), 82. Saúdská Arábie (nehodnocena), 84. Gambie (84.), 85. Kuvajt (67.), 87. Botswana (70.), 88. Tanzanie (80.), 93. Namibie (73.), 94. Sýrie (nehodnocena), 101. Keňa (98.), 102. Alžírsko (93.), 104. Libye (nehodnocena), 107. Zambie (94.), 108. Senegal (nehodnocen), 110. Uganda (101.), 117. Zimbabwe (107.), 118. Madagaskar (112.), 119. Mali (105.), 120. Benin (116.), 121. Etiopie (117.), 122. Mauritánie (92.), 123. Mosambik (119.), 124. Burkina Faso (113.), 125. Nigerie (115.), 126. Kamerun (118.), 128. Burundi (123.), 129. Lesotho (121.), 130. Čad (124.).

Do Indexu 2008 byly nově zařazeny některé země, jež nabývají na turistickém významu - Omán, Saúdská Arábie, Sýrie, Libye, Senegal.

Celkově si arabsky mluvící a africké země mírně pohoršily. V celé tabulce se bohužel neobjevili žádní pozitivní „skokani roku" v arabském a africkém světě. Naproti tomu „negativních skokanů", tedy zemí, jež v hodnocení zřetelně poklesly, je hned několik, zejména Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Botswana, Namibie, Mauritánie, případně další - podle měřítka, které se použije.

Mimo hodnocení zůstávají i nadále některé turisticky významné nebo potenciálně významné země jako Libanon, Seychely, Svazijsko, Ghana, Kapverdské ostrovy, Rwanda, Gabon a jiné. Z hodnocení letos vypadly pro nedostatek údajů také Malawi (loni na 114. místě) a Angola (loni na 122. místě).

Do první desítky vysoce konkurenceschopných zemí zařadilo Světové ekonomické fórum v letošním roce Švýcarsko, Rakousko, Německo, Austrálii, Španělsko, Velkou Británii, Spojené státy, Švédsko, Kanadu a Francii, takže proti loňsku zaznamenala první desítka několik změn. Česká republika zaujala 30. místo (loni 35.).

První desítku arabsky mluvících a afrických zemí letos tvoří Malta, Katar, Tunisko, Spojené arabské emiráty, Mauricius, Bahrajn, Jordánsko, Jižní Afrika, Egypt a Maroko.

Svůj index sestavuje Světové ekonomické fórum na základě informací od předních podnikatelů, Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA), UNESCO a Světové organizace pro turistiku (WTO).

(mk, in)

Anketa

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info