• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Zákaz ženské obřízky


Eritrea

Zákaz ženské obřízky

Asmara - Eritrejská vláda zakázala mrzačení ženského genitálu (FGM), běžně známé jako ženská obřízka. Od dubna 2007 je tak v zemi nezákonné na komkoli ženskou obřízku provádět i poskytovat nástroje takovou činnost umožňující. Trestným činem je i neoznámit úřadům úmysl podrobit někoho obřízce.

V prohlášení eritrejské vlády se uvádí, že tato praxe je bolestivá a vystavuje ženy zdravotním problémům ohrožujícím život. Za porušení zákazu hrozí trest vězení od dvou do tří let a pokuta, v případě úmrtí následkem FGM vězení od pěti do deseti let.

O vydání takového zákona usilovaly již delší dobu Národní svaz eritrejských žen (NUEW) a jiné nevládní organizace. Na podporu svého požadavku oslovoval NUEW po celé zemi různé instituce, náboženské představitele a ministerstva. Svou kampaní chtěl zároveň dosáhnout lepší informovanosti o tomto problému mezi obyvateli.

„Nemáme ještě statistické údaje, ale setkávali jsme se s kladnou reakcí," prohlásila Dehab Suleiman, ředitelka informací a výzkumu v NUEW. Eritrea patří mezi země s největším percentuálním rozšířením ženské obřízky.

Jak oznámila zpravodajská služba IRIN, podle odhadu NUEW prodělalo obřízku 94 procent eritrejských žen. Očekává se však, že tato praxe začne v blízké budoucnosti ustupovat, protože rostoucí počet rodičů přestává své dcery podrobovat obřízce.

„Většině žen se provádí mírný typ (tzv. sunna), zvláště v horských oblastech, kde žijí rolníci. Nebezpečnější typ FGM, infibulace či tzv. faraonská obřízka, je běžnější mezi pastevci v nížinách," prohlásila Dehab Suleiman. Mírnější typ obřízky se provádí na dívkách ve věku jednoho roku, zatímco infibulace v sedmi letech. „Někteří Eritrejci to považují za správné z hlediska své kultury, a cílem naší kampaně je proto takové postoje změnit," uvedla však Dehab Suleiman.

FGM znamená seříznutí nebo odstranění klitorisu a jiné vaginální tkáně, v extrémní formě až téměř úplné uzavření poševního vchodu a ústí močové trubice. Ve světě se provádí nejméně ve 28 zemích. Podle představ svých zastánců je obřízka prevencí nevěry, neboť zabraňuje ženě plně prožívat svou sexualitu.

Africká unie vyzvala své členské státy, aby s praxí FGM skoncovaly. Tento rituál postihuje v řadě afrických zemí miliony dívek a žen. Předseda komise Africké unie Alpha Oumar Konaré, bývalý prezident Mali, prohlásil, že jde o porušování lidských práv a důstojnosti dívek a žen.

Nejméně šestnáct afrických zemí již ženskou obřízku zakázalo a Maputský protokol - africký regionální dokument, který tuto praxi odsuzuje a zakazuje - vstoupil v platnost v listopadu 2005. Skutečné vymýcení tohoto rituálu je však záležitostí delší doby.

Dětský fond OSN (UNICEF) odhaduje, že nějakou formu FGM prodělalo až 140 milionů dívek a žen žijících po celém světě. FGM se rozsáhle praktikuje v Africe, v některých částech Blízkého a Středního východu a také mezi přistěhovaleckými komunitami v mnoha zemích světa včetně zemí evropských. Nevládní organizace uvádějí, že například v přistěhovaleckých komunitách ve Francii žije na 60 000 obřezaných žen.

Podle odborníků vyvolává obřízka u postižených tělesné i psychologické komplikace a zvyšuje i riziko AIDS, zvláště když se používá nevhodných a hygienicky neošetřených nástrojů, jimiž jsou někdy dokonce jen skleněné střepy.

(irin, jš)

Anketa

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info