• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Ohlédnutí za veletrhem Holiday World 2018


Ohlédnutí za veletrhem Holiday World 2018

Klasické evropské destinace, které jsou nejčastějším cílem českých turistů, dominovaly letošnímu pražskému veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Již 27. ročník této pravidelné předjarní události české turistiky se konal ve dnech 15.–18. února 2018.

Nabídka destinací z Blízkého východu a Afriky se nesla v tradičním duchu – velkými expozicemi se jako každoročně představily Egypt, Maroko, Tunisko a Turecko, jejichž obliba na českém turistickém trhu opět stoupá. Egypt a Tunisko, jejichž turistická centra zažila v minulosti teroristické útoky namířené proti turistům, vyvíjejí energické úsilí, aby takovým incidentům předcházely, a výsledkem je opětovný růst zahraniční příjezdové turistiky. Pro všechny tyto země je cestovní ruch vysoce důležitou položkou v národním hospodářství a existenčně na něm závisí nemalá část jejich obyvatelstva.

Jako každoročně se veletrhu zúčastnila obvyklým malým stánkem i další oblíbená destinace českých turistů – Malta.

Tradici v prezentaci Blízkého východu a Afriky se vymykaly hlavně dvě země – Súdán a Palestina.

Súdán byl letos zastoupen podruhé, a to cestovní kanceláří Shiri Travel Agency. Jako turistická destinace není Súdán příliš známý, tím pozoruhodnější však je, že si do Prahy súdánská cestovní kancelář našla cestu již druhý rok po sobě. I po osamostatnění Jižního Súdánu v roce 2011 je Súdánská republika, dříve nejrozlehlejší stát Afriky, třetí v Africe co do rozlohy a má zhruba 40 milionů obyvatel.

Svou nabídku shrnuje Shiri Travel do dvou okruhů, které pokrývají nejzajímavější turistické cíle v zemi. Osmidenní program zavede návštěvníky do severosúdánské Núbie, na jejímž území – podle současných spekulací archeologů – mohlo ležet velmocenské centrum ještě před vzestupem starověkého Egypta. Mocné núbijské království pak bylo důležitým hospodářským partnerem a časem i politickým soupeřem egyptské říše. Jeho vládci Egypt na čas i ovládli, když zde vytvořili 25. dynastii takzvaných černých faraonů (744–656 před n. l.). V průběhu několika staletí bylo v Núbii na třech místech postaveno více než 250 pyramid, které jsou nižší a protože mají menší základnu, i strmější než klasické egyptské pyramidy z období Staré říše. Významnou zastávkou je královské město Meroe, centrum starověkého království Kuš. Na závěr stráví návštěvníci dva dny prohlídkou památek hlavního města Chartúmu a jeho aglomerace (Chartúm, Ummdurmán a Severní Chartúm [Chartúm Bahrí]), kde se stéká Bílý a Modrý Nil.

Druhý okruh je desetidenní a zahrnuje pozoruhodnou a málo známou oblast při pobřeží Rudého moře, jejímž střediskem je Port Súdán (Búr Súdán). Turisté navštíví atol Sanganeb (Sanganíb), považovaný za jeden z nejkrásnějších ostrovů na světě. Oplývá korálovými útesy a bohatým mořským životem s velkými živočichy, jako jsou žraloci, chobotnice a delfíni, a umožňuje i potápění a šnorchlování. Přístavní město Suakin (Sawákin), kdysi jeden z nejdůležitějších afrických přístavů, jehož staré město je dnes však dosti zchátralé, je významnou historickou pamětihodností. Dva dny stráví turisté v Arkaweetu (Arkawít), hornaté oblasti poskytující klid a pohodlí, další den v plážovém rezortu Amwaj (Amwádž). Návrat do Port Súdánu je pak ve znamení výletu k italské lodi Umbria, potopené za druhé světové války, jedné z nejslavnějších potopených lodí na světě. Zbývající dny stráví účastníci v Port Súdánu, kde mají možnost si prohlédnout Muzeum Rudého moře, akvárium a navštívit tržiště, jež nabízí mezi jiným zbožím i místní ruční výrobky.

Palestina si pro svou prezentaci zvolila svou tvář nejposvátnějšího místa křesťanství s rozsáhlým historickým dědictvím. „Palestina je malá země s bohatými a rozmanitými dějinami a kulturou, s hojností historického, archeologického a náboženského dědictví,“ napsala k rozvoji palestinského cestovního ruchu ministryně turistiky a starožitností Rúlá Ma’ája’a. „Je domovem tří monoteistických náboženství a rodištěm Ježíše Krista. Její dějiny čítají více než milion let, má tisíce míst náležejících ke kulturnímu a přírodnímu dědictví. Nadto pak k tomuto různorodému národnímu bohatství patří
odkaz palestinského lidu zahrnující práci se dřevem, perletí a keramikou, ústně přenášené tradice, hudbu a zvyky,“ zdůraznila ministryně.

Největší význam pro cestovní ruch má v Palestině bezpochyby Jeruzalém, jehož dějiny sahají až do čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem, takže Jeruzalém je jedním z nejstarších měst na světě. Je duchovním střediskem židovského národa, významným těžištěm křesťanství a islám je považuje za své třetí nejposvátnější místo. Křesťanství uctivá Jeruzalém – vedle jeho starozákonní historie – pro jeho význam v životě Ježíšově, který zde byl i ukřižován. Za dějiště této události je považována Golgota – místo, kde dnes stojí bazilika Božího hrobu, která patří celosvětově k nejdůležitějším poutním místům křesťanů. Nedaleko Jeruzaléma leží město Betlém, podle novozákonních evangelií rodiště Ježíšovo. Město, jehož hlavní turistickou atrakcí je chrám Narození Páně, má pro palestinský cestovní ruch mimořádný význam. Na palestinském území leží i Jericho, Hebron a další místa zmiňovaná v Bibli. Křesťanské dědictví Palestiny je každoročně cílem mnoha tisíc poutníků z celého světa.

Na veletrh Holiday World (a souběžný veletrh Top Gastro and Hotel) přišlo letos 29 535 návštěvníků, mezi nimiž bylo 390 zástupců médií a 6 923 odborníků v  cestovním ruchu. Na ploše 18 800 čtverečních metrů se prezentovalo celkem 642 firem ze 46 zemí, přičemž ze 30 zemí se zúčastnily národní úřady pro turistiku nebo velvyslanectví. Partnerskou zemí bylo tentokrát Slovensko, které bylo vybráno na počest letošního stého výročí vzniku Československa.
(zjk)


Související zprávy:
Blízký východ a Afrika na Holiday World 2015
Veletrh Holiday World 2014: Dominantou bylo Maroko
Holiday World 2013: Jak se představily arabské a africké země
Arabské a africké země na veletrhu Holiday World 2011
Africké a arabské země na veletrhu Holiday World 2010
Účast arabských a afrických zemí na veletrhu Holiday World 2009
Arabské a africké země na Holiday World 2008
Arabské a africké země na turistických veletrzích

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info