• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Ekoturistický projekt


Libye

Ekoturistický projekt

Tripoli - Ctižádostivý projekt, který má změnit obraz Libye ve světě turistiky, ohlásil Sajf ul-Islám Qaddáfí, syn libyjského vládce Mu‘ammara Qaddáfího. Centrem projektu mají být pozůstatky starořeckého města Kýréné (Cyrene) a pohoří Džabal Achdar (Zelené pohoří) ve východní části země.

Qaddáfí mladší pozval v září 2007 vybranou skupinu libyjských osobností, architektů, mezinárodních finančníků a zahraničních novinářů k podpisu deklarace o udržitelném rozvoji této oblasti. Jde o projekt spojující ochranu přírody a rozvoj oblasti, sloužící v prvé řadě turistice.

Vedle svěžího pohoří Džabal Achdar, které se zvedá od pobřeží Středozemního moře až do výše 876 metrů a nápadně kontrastuje s pouštním rázem převážné většiny libyjského území, má projekt turistům zpřístupnit historické památky z řecké, římské i islámské doby. Oblast se má rozvíjet přísně v souladu s ochranou životního prostředí, energii mají dodávat větrné a solární elektrárny a stavby hotelů i dalších turistických objektů mají ladit s rázem krajiny. Mají být chráněny zejména snadno zranitelné památky z řecké doby.

„Zahájili jsme tento projekt, protože u nás není obvyklé hovořit o životním prostředí či o emisích. To je považováno za problémy Evropy a Severní Ameriky," řekl Sajf ul-Islám Qaddáfí. „Nyní však nastal čas, abychom se připojili k vyspělým zemím a ukázali, že v otázkách životního prostředí a kultury jsme civilizovaní," dodal. Ve svém projevu zdůraznil také nebezpečí klimatických změn a šíření pouští.

V působivém prostředí impozantních sloupů starověké Kyréné, označované za „africké Athény", Qaddáfí prohlásil, že projekt bude chránit historické památky, jejichž vykopávky mají pokračovat, a rozvíjet obnovitelné zdroje energie. Kromě toho bude vytvářet pracovní příležitosti a celkově zlepšovat úroveň místního obyvatelstva.

Prezident Centra UNESCO pro světové dědictví Francesco Banderin vyjádřil na slavnosti podporu UNESCO pro libyjský plán a řekl, že centrum ho považuje za „modelovou iniciativu pro jiné země".

Zatím nebyly oznámeny žádné přesné údaje o časovém rozvrhu projektu ani o nákladech s ním spojených. Práce na projektu, který je zatím spíše „ve stadiu vize", začaly až letos v červenci. Nicméně již existují plány na výstavbu prvních tří hotelů, do nichž přední libyjský podnikatel Hasan Tátánákí zamýšlí investovat v příštích dvou letech až miliardu dolarů. Celkově se počítá s výstavbou dvaceti luxusních hotelů. Pro architektonické práce na projektu byla vybrána přední britská firma Foster & Partners. Tátánákí prohlásil, že jeho cílem je dosáhnout v oblasti projektu do tří až pěti let tři miliony návštěvníků ročně. Libyjské starověké památky pokládá za lepší než tuniské a marocké a také za „naprosto nedotčené".

Východolibyjské památky patří mezi nejcennější v celé zemi. Město Kyréné založili Řekové z ostrova Thérá (dnes Santorini) v roce 631 př. n. l., krátce nato pak postavili další čtyři města; tato pětice byla známá jako Pentapolis (Pětiměstí). Od názvu Kyréné se odvozuje Kyrenajka, označení východní Libye používané do současnosti. Řecká města se po nástupu dynastie Ptolemajovců v Egyptě stala ve čtvrtém století př. n. l. součástí egyptské říše a zažila svůj největší rozkvět nejen hospodářský, ale i kulturní a vědecký. Po nastolení římského panství (2. století př. n. l.) jejich význam postupně upadal.

Krajina Džabal Achdar, o níž se hovoří jako o „nejlépe střeženém tajemství severní Afriky", bývá přirovnávána ke Krétě, i když zdaleka nedosahuje jejích nadmořských výšek, a pro návštěvníky znamená velké překvapení. Krétě se celá oblast podobá i tím, že spojuje množství jedinečných historických památek s přírodními krásami.

Štíhlý, hladce oholený a vzdělaný Sajf ul-Islám Qaddáfí (33), druhý nejstarší ze sedmi synů Mu‘ammara Qaddáfího, je v poslední době považován za politicky vlivnou osobnost a bývá označován za možného nástupce svého otce. Nedávno byl hlavním vyjednavačem ve věci propuštění bulharských ošetřovatelek obviněných, že v Libyi nakazily děti virem HIV.

Pozorovatelé připomínají, že jedním z cílů projektu je zřejmě i vylepšit nepříznivou pověst Libye v mezinárodním společenství.

(BuaNews, img, jš)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info