• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Arabské a africké země na Holiday World 2008


Arabské a africké země na Holiday World 2008

Praha – Zájem arabských a afrických zemí o české turisty zůstává na stejné úrovni jako před rokem, jak ukázal 17. ročník mezinárodního turistického veletrhu Holiday World ve dnech 14.–17. února 2008 v Praze. Mezi 32 zahraničními národními centrálami cestovního ruchu, které byly letos na veletrhu zastoupeny, byly čtyři arabské a Malta, ale ani jediná ze subsaharské Afriky.

Partnerskou zemí veletrhu bylo tentokrát Bulharsko, které se snaží navázat na dlouholeté tradice z předlistopadové doby, kdy mělo na českém trhu exkluzivní postavení jako dostupná přímořská destinace.

Ze srovnání údajů za poslední čtyři ročníky veletrhu je patrné, že zájem o něj celkově stagnuje a v některých ukazatelích spíše klesá. Počet vystavovatelů se stále pohybuje těsně kolem čísla 700, zastoupeno je do padesáti států (letos 49), ale přítomno bylo letos 32 zahraničních centrál cestovního ruchu, proti 39 z let 2005 a 2006. Prakticky se nemění počet odborných návštěvníků (letos 7 328), zatímco zájem akreditovaných zástupců médií klesá (z 950 v roce 2005 na letošních 726). Celkem letos navštívilo veletrh 30 124 lidí, tedy o něco málo více než loni, ale méně než v roce 2005, kdy přišlo 31 915 návštěvníků.

Účast národních turistických centrál z arabských zemí setrvala na loňské úrovni. Představily se centrály z Egypta, Tuniska, Maroka a Spojených arabských emirátů (SAE), jakož i z Malty. Tyto země jsou nesporně v této oblasti nejvyhledávanějšími cíli českých turistů, přičemž zájem o Maroko a Spojené arabské emiráty stále stoupá. U SAE tomu napomáhá i jejich důrazná mezinárodní propagace, která relativně nový český trh neopomíjí – na rozdíl od řady jiných vzdálených cílových zemí na všech kontinentech.

Země subsaharské Afriky, jež vesměs ponechaly Holiday World mimo sféru svého zájmu, se ve středoevropském prostoru zaměřily na silnou účast na březnovém berlínském veletrhu ITB. Ten je největší světovou přehlídkou turistických nabídek a jeho vliv daleko přesahuje střední Evropu. Záběr ITB je ovšem tedy proti Holiday World daleko širší, ale počet 41 arabských a afrických zemí, které tam byly letos zastoupeny, stojí za zamyšlení nad významem, který tyto země přikládají České republice jako zdrojovému trhu.

Za minulý rok projevily ze subsaharské Afriky aktivní zájem o český trh Jihoafrická republika a Namibie, které se prezentovaly českým cestovním kancelářím a médiím, ani ony se však nezúčastnily veletrhu Holiday World, kde by se byly mohly představit širší české veřejnosti. Neobjevil se ani Mauricius, který na loňském veletrhu malou národní expozici měl. Přitom je řada zemí, jež se čile snaží o širší uplatnění ve světové turistice, ale cestu do Prahy si nenalezly, například Omán, Jordánsko,Libye, Rwanda, Tanzanie, Uganda, Nigerie, Senegal.

Na souběžných veletrzích Top Gastro a Golf World Prague arabské ani africké země zastoupeny nebyly.

S Afrikou a arabskými zeměmi se návštěvníci mohli setkat v doprovodném programu veletrhu Holiday World, mezi jiným při prezentaci díla Vladimíra Plešingera Kniha Konga, při besedě o životě žen v Etiopii a na výstavách fotografií z Arabského poloostrova, Konga a dalších.

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info