• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Úspěšný vícejazyčný software


Jihoafrická republika

Úspěšný vícejazyčný software

Johannesburg - Všejihoafrický jazykový výbor (PanSALB) ocenil předního jihoafrického tvůrce vícejazyčného softwaru, neziskovou organizaci Translate.org.za, za průkopnickou práci v této sféře.

Ocenění, udělené v únoru 2008, se týká mezi jiným první jihoafrické vícejazyčné počítačové klávesnice a veřejně přístupných programů na kontrolu pravopisu, jakož i práce na překladech softwaru.

Ředitel organizace Dwayne Bailey prohlásil, že jde o podporu používání mateřských jazyků. Zdůraznil, že africké jazyky používané v Jižní Africe nejsou nijak méněcenné vůči jiným jazykům. „Nedokážeme-li je chránit, zemřou, ale máme-li o ně zájem, měli bychom je podporovat," dodal.

PanSALB, který ocenění uděluje, je statutární orgán, jehož úkolem je vytvářet podmínky pro rozvoj a podporu rovného používání všech jedenácti jihoafrických úředních jazyků.

Jihoafrické úřední jazyky jsou (v abecedním pořadí) afrikánština, angličtina, ndebele, severní sotho (pedi), sotho, swati, tsonga, tswana, venda, xhosa a zulu.

Poslední projekt Translate.org.za má pomoci zájemcům v celé Africe převádět jejich původní jazyky do obecně dostupného softwaru.

Společnost Microsoft nyní pracuje na softwarovém nástroji, která má pomáhat při překládání počítačových programů do šesti afrických jazyků: svahilštiny, afrikánštiny, zulu, xhosa, tswana a pedi.

(BuaNews, jš)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info