• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Vzdělávací programy pro cestovní ruch


Vzdělávací programy pro cestovní ruch

Praha - Cestovní ruch v zrcadle zákonů je námětem dvou vzdělávacích programů, které se realizují pro pracovníky cestovního ruchu ze soukromého sektoru i veřejné správy České republiky během dubna až června 2008.

Problematika je rozdělena do dvou základních témat: legislativa pro cestovní ruch a ochrana autorských práv. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a z českého státního rozpočtu, realizátorem je advokát JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.

Program „Legislativa pro cestovní ruch" seznámí účastníky se základními právními předpisy týkajícími se cestovního ruchu. Účastníci získají přehled o zákonných podmínkách podnikání v cestovním ruchu a seznámí se s aktuálními tématy z této sféry. Lektoři se zaměří i na ryze praktické otázky, z nichž zvlášť důležitá je například široká problematika uzavírání smluv, jejich změn a důsledků, se všemi úskalími, která s ní souvisejí, jako jsou uzavírání smluv prostřednictvím elektronické komunikace či status osob zastupujících smluvní strany. Významný je i soubor problémů kolem propagace služeb a produktů cestovního ruchu, ale také kolem ochrany spotřebitele či nekalé soutěže. Na praktických příkladech budou probírány například dopady euronovely zákona o podnikání v cestovním ruchu, vyjádření ceny letenek při změnách palivových nebo letištních poplatků atd. Kurs je vhodný pro pracovníky ze všech oblastí cestovního ruchu v nejširším pojetí.

Druhým programem je „Ochrana autorských práv obecně a v aplikacích pro cestovní ruch". Cílem je poskytnout účastníkům informace o právní úpravě autorského práva se zaměřením na oblast cestovního ruchu. I zde budou vedle komplexního přehledu příslušné právní úpravy probírána aktuální témata z dané oblasti a lektoři se zaměří na praktické otázky, jako jsou problematika poplatků za veřejnou produkci, marketing včetně nelegálního přejímání obsahu konkurenčních webových prezentací nebo nabídkových katalogů, používání softwarových produktů a jejich ochrana a jiné. Zvláštní důraz se bude klást na ochranu před neoprávněnými zásahy do autorského práva.

Kurs o ochraně autorských práv by vedle pracovníků z různých oblastí cestovního ruchu měl zaujmout i novináře, kteří o cestovním ruchu píší, neboť umožní získat odpovědi na otázky, s nimiž se ve své práci často setkávají.

Kursy jsou tříhodinové a konají se v Praze a v Brně. Jejich účastníci budou mít možnost získat certifikát o jejich úspěšném absolvování.

V programu „Legislativa pro cestovní ruch" jsou jednotlivé kursy vypsány pro letošní rok v Praze na 4., 11. dubna, 7., 16., 29. května, 12. a 26. června; v Brně na 25. dubna, 23. května, 5. a 19. června. V programu „Ochrana autorských práv" jsou kursy připraveny v Praze na 10. dubna, 15., 30. května, 13. a 27. června; v Brně pak na 24., 30. dubna, 22. května, 6. a 20. června. Kursy se konají od 10 do 13 hodin (v Praze) a od 10 do 13 hodin nebo 9 do 12 hodin (v Brně). Zájemci se mohou přihlásit u Mgr. Lucie Jamborové na adrese: lucie.jamborová@kulhanek.cz

(zjk)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info