• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Ministři arabských zemí jednali o turistice


Blízký východ

Ministři arabských zemí jednali o turistice

Bejrút - Členské státy Arabské ligy by měly spolupracovat na oživení turistického průmyslu na Blízkém východě, který churaví následkem politické nestability a opakujícího se násilí, prohlásil libanonský ministr turistiky Joseph Sarkís 19. dubna 2007 v Bejrútu na 10. výroční konferenci arabských ministrů turistiky. Je to nutné po turistické sezoně 2006, která byla mdlá v celém regionu, dodal.

Libanon je jedním z řady členů Ligy arabských států, jejichž turistický sektor byl v poslední době poškozen široce vnímaným dojmem nejistoty v důsledku trvajících konfliktů v Iráku a Palestině, nedávných událostí v Libanonu a bombových útoků v Egyptě, Maroku, Alžírsku a také v Turecku.

„Úkolem arabských ministrů turistiky je prezentovat pozitivní obraz Blízkého východu a předkládat více tvořivých myšlenek, jak přitáhnout zahraniční návštěvníky a aktivovat turistický sektor," řekl Joseph Sarkís na konferenci, jíž se zúčastnili delegáti ze všech 22 členských zemí Arabské ligy. Ministr navrhl, aby byl vypracován důkladný turistický průvodce po Blízkém východě a podniknuty další kroky v zájmu posílení turistiky v arabském světě.

Ministr Sarkís připomněl, že turistiku nelze již považovat za přepych, z nějž plynou jen okrajové zisky, nýbrž za hospodářské odvětví, které významně přispívá k národnímu důchodu.

Uvedl dále, že Libanon musel v poslední době čelit závažným politickým, hospodářským a bezpečnostním problémům, které negativně ovlivnily jeho turistický sektor a zavinily zavření mnoha hotelů, restaurací, půjčoven automobilů a příbuzných podniků turistického průmyslu. Protože „turistika je velmi závislá na vnímání politické stability", očekává se, že hospodářské výsledky turistického průmyslu budou v roce 2007 stále ještě nízké, ale v dalším období se předpokládá nový vzestup.

(in, jš)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info