• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Varování před bílými žraloky


Jihoafrická republika

Varování před bílými žraloky

Kapské Město - Správa Kapského Města vydala 21. srpna 2007 naléhavé varování před sezonním zvýšením výskytu bílých žraloků v pobřežních oblastech kolem města. Varování je určeno všem uživatelům pláží a přilehlých oceánských vod. „Ačkoli bílí žraloci jsou v našich vodách přítomni po celý rok, blíží se roční doba, kdy možnost setkání s těmito živočichy je mnohem větší," prohlásil zástupce městských úřadů.

Žralok bílý (Carcharodon carcharias), zvaný též lidožravý či „velký bílý", je považován za druh žraloka pro člověka nejnebezpečnější a je mu připisován větší počet útoků na lidi než ostatním druhům žraloků.

Podle vědeckých pozorování bílí žraloci mění lokality svého převažujícího výskytu z lachtaních kolonií v (jihoafrické) zimě na pobřežní oblasti v létě. Za uplynulých pět let bylo v období od poloviny srpna do konce září zaznamenáváno nejvíce setkání mezi bílými žraloky a rekreanty. Odpovědné úřady proto vyzývají všechny, kdo využívají oceánských vod, aby byli mimořádně obezřelí v příštích několika měsících, kdy se očekává nejvyšší aktivita bílých žraloků kolem pobřeží.

Sezonní změna se netýká jen vod Indického oceánu v blízkosti Kapského Města. Podobné chování žraloků bylo zaznamenáno i v Gansbaai, Mossel Bay a dokonce i v Kalifornii.

Městská správa Kapského Města nedávno schválila pětiletý program financování projektu pozorování a sledování žraloků, který je jedinečný v celosvětovém měřítku. Doporučuje se, aby lidé využívali oblastí, kde jsou ve službě hlídky pozorovatelů žraloků, a sledovali na plážích příslušné signály. Aktuální informace o pohybech bílých žraloků lze nalézt na stránkách www.sharkspotters.org.za.

Kromě toho dostanou pláže Kapského Města 160 nových příslušníků pobřežních hlídek. Ti mají přispět k celkovému bezpečí tisíců rekreantů, kteří přijíždějí v letní sezoně do Kapského Města a využívají jeho pláží. Letní sezona zde trvá od října do února. V loňské sezoně přibylo v Kapském Městě 215 nových členů pobřežních hlídek.

Městská správa nese odpovědnost za bezpečnost 307 kilometrů pobřeží, na nichž leží čtyřicet pláží. Na tyto služby město počítá ve svém současném rozpočtu se 3 miliony randů (necelých 9 milionů korun).

(BuaNews, mk)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info