• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Richtersveld - osmý zápis na seznam UNESCO


Jihoafrická republika

Richtersveld - osmý zápis na seznam UNESCO

Pretoria - Richtersveld, ráj botaniků v Severním Kapsku, byl pod názvem Richtersveld Cultural and Botanical Landscape (Kulturní a botanická krajina Richtersveld) zapsán v červnu 2007 jako osmá lokalita v Jihoafrické republice na prestižní seznam Světového dědictví UNESCO.

Oblast zahrnuje 160 000 hektarů kopcovité pouště na samém severozápadě Jižní Afriky, při hranicích s Namibií. Vyznačuje se extrémně vysokými teplotami, ale v tomto vyprahlém, drsném kraji lze nalézt množství vzácných rostlin, které se jinde v zemi nevyskytují. Návštěvníky lákají zvláště sukulenty, včetně poněkud tajemných „živých kamenů".

Jedinečným rysem Richtersveldu - v jihoafrickém i mezinárodním kontextu - je, že ho vlastní a spravuje komunita, která donedávna mohla nazývat svým vlastnictvím jen velmi málo. Jde o lid Nama, potomky Khoisanů, kteří kdysi obývali celou jižní Namibii a většinu dnešních jihoafrických provincií Severní Kapsko a Západní Kapsko.

seznam-UNESCO
Krajina v Richtersveldu
Foto Satour

Před více než sto lety byli Khoisanové zatlačeni z Kapska, kde se šířily farmy, na sever. V rámci jihoafrického programu restituce půdy byla oblast Richtersveldu před několika lety navrácena do vlastnictví Namů. Ti dnes žijí ve třech malých vesnicích mimo chráněné oblasti: Kuboes na severu, Lekkersing na jihozápadě a Eksteenfontein na jihu.

Jak uvádí UNESCO v odůvodnění svého rozhodnutí, jde o „kulturní krajinu společně vlastněnou a spravovanou". Tato krajina umožňuje „polokočovné pastevecké živobytí lidu Nama, odrážející sezonní zvyklosti, které v jihoafrickém regionu trvají možná již dvě tisícovky let". Namové jsou poslední, kdo tyto zvyklosti zachovávají. Je to jediná oblast, kde Namové stále ještě používají při sezonním putování mezi pastvišti své přenosné okrouhlé chatrče zvané haru om. V kultuře Namů mají důležité místo hudba, poezie a vypravěčství, četné příběhy jsou ústně tradovány po řadu generací.

První jihoafrickou lokalitou zapsanou na seznam UNESCO byl v roce 1999 park Greater St Lucia Wetland Park v severní části provincie KwaZulu-Natal, a to pro svou „výjimečnou biodiverzitu zahrnující 521 druhů ptactva". Tato lokalita s jedinečnými mokřinami, vysokými zalesněnými dunami a mokřadními lesy je kromě toho domovem černých nosorožců a jiných druhů africké zvěře. Od 1. listopadu dostane park nový název iSimangaliso Wetland Park.

Další zapsanou lokalitou je proslulý vězeňský ostrov Robben Island u Kapského Města, kde Nelson Mandela strávil 18 ze svých 27 vězeňských let. Na ostrově je dnes světově proslulé Robben Island Museum a ostrov je vyhledávaným cílem turistů. UNESCO ve své zprávě uvádí, že ostrov „symbolizuje triumf lidského ducha, svobody a demokracie nad útlakem".

Třetí položkou je Cradle of Humankind (Kolébka lidstva), sestávající z více než tří tuctů nalezišť fosilních pozůstatků hominidů, jež dokládají vývoj předchůdců člověka od doby před 3,5 milionem let. Nejznámější z těchto lokalit jsou jeskyně Sterkfontein. Naleziště poskytují zásadně důležité informace o jednom z nejstarších hominidů, australopithecovi - dvounohém tvoru s malým mozkem, který se na Zemi prvně objevil asi před pěti miliony let.

Na seznam UNESCO je zapsán také uKhahlamba Drakensberg Park, zahrnující nejvyšší africké pohoří jižně od Kilimandžára a největší soubor skalních kreseb v Africe. Zpráva UNESCO poukazuje také na výjimečné přírodní krásy Drakensbergu (Dračích hor) a zdůrazňuje, že rozmanitost zdejší přírody „chrání vysokou míru endemických a globálně ohrožených druhů, zejména ptáků a rostlin". Park leží v západní části provincie KwaZulu-Natal při hranicích s Lesothem.

Mapungubwe Cultural Landscape (Kulturní krajina Mapungubwe) byla na seznam zapsána v roce 2003. Mapungubwe bylo první království Jižní Afriky, největší říše na subkontinentu, jejíž vrcholné období spadá do let 1050-1270 n. l. Její vyspělé obyvatelstvo obchodovalo zlatem a slonovinou s Čínou, Indií a Egyptem. Lokalita leží v provincii Limpopo na území národního parku Mapungubwe při soutoku řek Limpopo a Shashe. [Viz Protea, č. 8/2004.]

Zvláštní místo v jihoafrickém přírodním a kulturním dědictví zaujímá Cape Floral Region (Oblast kapské flóry), zapsaná pod tímto názvem na seznam UNESCO. Ačkoli zaujímá jen 0,04 procenta světové souše, obsahuje plná 3 procenta rostlinných druhů světa. Patří do ní osm přírodních rezervací a chráněných území v Západním a Východním Kapsku. Díky její bohaté rozmanitosti má Jižní Afrika třetí nejvyšší biodiverzitu na světě.

Jako sedmá jihoafrická lokalita byl v roce 2005 zapsán na seznam UNESCO Vredefort Domes, ležící v provinciích Free State (Svobodný stát) a North West (Severozápad). Jde o obrovský impaktní kráter, patrně nejstarší a největší na světě, vzniklý dopadem meteoritu většího než Stolová hora asi před dvěma miliardami let. Původní průměr kráteru měřil 380 kilometrů a tvořily ho tři soustředné kruhy skály vyzdvižené při dopadu. Většina výzdvihu již podlehla erozi, takže nyní je zřetelný jen vnitřní kruh o průměru 180 kilometrů a právě tato oblast krásných hor u měst Parys a Vredefort byla prohlášena za světové dědictví.

Zařazení Richtersveldu nyní zvýšilo počet jihoafrických lokalit přírodního a kulturního dědictví na osm.

(satu, in, jš)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info