• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Znovuzrození turistické destinace


Sierra Leone

Znovuzrození turistické destinace

Freetown - V západoafrické republice Sierra Leone sílí naděje, že po skončení občanské války se do ní opět vrátí ve větším počtu turisté. Nedávné převážně pokojné prezidentské volby, v nichž zvítězil opoziční kandidát, dodávají těmto nadějím na reálnosti.

V roce 2007, pět roků po občanské válce z let 1991-2002, přijelo do Sierry Leone pouze necelých 4 000 turistů, zatímco v osmdesátých letech byla cílem více než 30 000 návštěvníků, z nichž mnozí se ubytovávali v exkluzivních hotelích na plážích.

Právě o pláže se sierraleonské úřady chtějí především opírat při obnově Sierry Leone jako turistické destinace pro Evropany a Američany. Země, vklíněná při Atlantském oceánu mezi Guineu a Liberii, má přes 350 kilometrů pobřeží lemovaného od severu k jihu čistými, nedotčenými plážemi. Nejznámější se prostírají v oblasti kolem hlavního města Freetownu. Sierraleonské pláže bývají považovány za nejlepší v celém regionu. Dnes mnohé z nich leží z turistického hlediska ladem; jsou prázdné, nejvýš na nich někdy dovádějí děti či mladí hrají kopanou, některých využívají rybáři.

sierra-leone
Takové pláže má Sierra Leone
Foto Sierra Leone Land

Obtížnější než obnovit provoz pláží a pobřežních hotelů bude zpřístupnit zahraničním návštěvníkům krajinné krásy a bohatství živé přírody ve vnitrozemí. Sierra Leone má řadu přírodních rezervací, které však postrádají turistickou infrastrukturu, silnice jsou špatné a služby prakticky žádné. V tomto ohledu je země zatím spíše cílem pro dobrodružné cestovatele než pro běžné turisty. Přitom zde žije nejméně deset druhů primátů, mezi nimiž vyniká množství šimpanzů, dále ohrožený hrošík liberijský, různé druhy antilop a buvolů, mnoho druhů ptáků a motýlů. Příroda nabízí i tropické deštné lesy, četné vodopády a jezera.

Země má předpoklady podílet se i na turistice za historickými objekty, která nabývá v západní Africe na popularitě. Jde hlavně o návštěvy míst spjatých s otrokářstvím, odkud kdysi vyplouvaly lodě s náklady otroků do Severní a Jižní Ameriky. Takových míst je v západní Africe mnoho, zejména v Ghaně, Senegalu, Beninu, Gambii, Nigerii a Guineji. Na území Sierry Leone stojí za pozornost hlavně ostrov Bunce Island ležící nedaleko Freetownu, který v 17. a 18. století patřil mezi významná střediska obchodu s otroky a v roce 1948 byl prohlášen za národní památku.

Sierra Leone se podílí na Projektu podpory udržitelné turistiky, o němž se jednalo 13. listopadu během veletrhu World Tourism Market v Londýně. Projekt má budovat spolupráci mezi některými zeměmi Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) a zeměmi Evropské unie v oblasti cestovního ruchu. Jeho cílem je usnadňovat obchodní spolupráci mezi evropskými podniky cestovního ruchu a jejich partnery v západní Africe a umožňovat západoafrickým společnostem získávat odborné znalosti a kvalifikaci v cestovním ruchu od jejich evropských partnerů. Západoafrické země, které se projektu zúčastní, jsou vedle Sierry Leone také Gambie, Nigerie, Ghana, Kamerun a Benin.

Ernest Bai Koroma, nový president Sierry Leone zvolený v prezidentských volbách 11. srpna a 8. září, prohlásil, že jeho válkou zjizvená země obrátila list za svou krvavou minulostí a míří opět k hospodářskému růstu. „V naší zemi nastala nová éra míru, bezpečnosti, stability a sociálně ekonomického pokroku," řekl 5. října na prvním zasedání parlamentu. Prezident dodal, že je v politice proto, aby dosáhl změny.

Občanská válka, financovaná z „krvavých" diamantů a považovaná za jednu z nejbrutálnějších v moderních dějinách, si vyžádala na 120 000 mrtvých a další tisíce zmrzačených.

Prezident Koroma řekl, že v zájmu poválečného usmíření budou uplatněna doporučení Komise pravdy a usmíření, která byla zřízena za jeho předchůdce. Její zpráva, odevzdaná bývalému prezidentovi již v říjnu 2004, však zůstávala zatím bez povšimnutí. Koroma zdůraznil, že procesu usmíření je třeba dodat nový impuls. Očekává se, že uplatnění závěrů komise přispěje k posílení stability v zemi.

Komise pravdy a usmíření byla v zemi vytvořena podle vzoru stejnojmenné jihoafrické komise, která úspěšně působila v Jihoafrické republice po skončení vlády apartheidu.

Koroma se dále zavázal, že bude ve své zemi bojovat proti rozšířené korupci. Sierru Leone považuje OSN za druhou nejchudší zemi světa, navzdory jejím nalezištím diamantů a zlata, řekl a dodal, že „ovzduší beztrestnosti", které se v zemi uhnízdilo, bude vymýceno.

Nový prezident zdůraznil při řadě příležitostí nutnost rozvíjet turistický průmysl jako důležitý zdroj příjmů. Odborní pozorovatelé z prezidentových postojů vyvozují, že cestovnímu ruchu se v Sierra Leone blýská na lepší časy.

(img, in, zjk)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info