• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Zdlouhavé jednání o změnách podnebí


Spojené národy

Zdlouhavé jednání o změnách podnebí

New York - Jižní Afrika zaujala energický postoj ke zdlouhavému jednání o důsledcích změn podnebí a vyzvala Spojené státy, aby se podílely na jejich řešení.

„Rychlost jednání o změnách klimatu není v souladu s naléhavostí, na niž poukazuje věda," prohlásil jihoafrický prezident Thabo Mbeki 25. září 2007 v projevu na 62. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku k otázce podnebních změn.

Mbeki řekl, že důsledky změn podnebí v podobě sucha, záplav či nepředvídatelných a extrémních jevů v počasí podlamují společné úsilí světa o dosažení Rozvojových cílů millennia.

Tyto Rozvojové cíle millennia jsou souborem osmi cílů, o nichž se členské státy OSN dohodly v deklaraci ze září 2000, že se vynasnaží je splnit do roku 2015. Na prvním místě mezi nimi je vymýcení extrémní chudoby a hladu.

Ve svém projevu Mbeki dále varoval, že náklady vyvolávané nečinností ve věci podnebních změn daleko převyšují náklady na konkrétní kroky k řešení tohoto problému.

„Je jasné, že odkládání kroků v této záležitosti podnebních změn nejtvrději zasáhne chudé země a komunity. Přesto rychlost jednání o změnách klimatu není v souladu s naléhavostí, na niž poukazuje věda," pokračoval jihoafrický prezident.

„Chtěl bych proto důrazně žádat, abychom kolektivně usilovali o významný pokrok v mnohostranných jednáních, až se naši vyjednavači sejdou letos v prosinci na Bali. Společně musíme vybudovat spravedlivý, efektivní, pružný a komplexní režim v otázkách klimatu podle Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Protokolu z Kjótó a dohodnout se na tom s veškerou naléhavostí. Ačkoli máme různou míru odpovědnosti a vyspělé země jsou zjevně povinny jít v čele, všichni máme společnou povinnost dělat více a jednat v mezích schopností každého z nás."

Jihoafrický ministr životního prostředí a turistiky Marthinus van Schalkwyk prohlásil, že jednání o změnách klimatu budou vyžadovat součinnost všech vyspělých zemí na základě protokolu z Kjótó, a dodal, že je třeba přesvědčit k účasti i Spojené státy a Austrálii.

Van Schalkwyk přednesl 26. září programový projev na zasedání International Emission Trading Association (Mezinárodní sdružení pro obchodování s emisemi) ve Washingtonu.

Jako rozvojové země „jsme ochotni dělat více", řekl ministr. „Ale impuls musí přijít ze Severu." Vedle rozšiřování účasti tak, aby se podílely i Spojené státy, pokračoval, „bude nezbytné vytvářet účinnější technologie a rámec financování". Dodal, že žádná země nemá přirozené právo brát si „budoucnost všech zemí jako rukojmí".

Odborní pozorovatelé soudí, že nová smlouva musí být zpečetěna nejpozději v roce 2009 a že letošní konference na Bali je poslední příležitostí ji vypracovat.

(img, BuaNews)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info