• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Rovníková Guinea se otevírá turistice


Rovníková Guinea se otevírá turistice

Londýn/Malabo - Nová slibná destinace - Rovníková Guinea - se začíná rýsovat na turistické mapě Afriky.

Na podnikatelském semináři, který uspořádala organizace CEMAC Market Opportunity 10. října v Londýně, se hovořilo o turistice jako o nadějném dalším ekonomickém zdroji pro tuto malou zemi v západní části střední Afriky. Seminář měl zvýšit povědomí o celkových možnostech investic a obchodu v Rovníkové Guineji.

„Chceme snížit závislost země na ropě a plynu," prohlásil na semináři Gabriel M. Obiang Lima, ministr průmyslu a energetiky Rovníkové Guineje. „Můžeme nabídnout mnohem více a není třeba velké představivosti, abychom si uvědomili, že máme zemi plnou příležitostí k přírodní turistice."

„Nejsme uzavřená země, jsme otevřeni pro podnikání včetně turistiky. Africký světadíl je velmi bohatý na přírodní hodnoty, jako jsou lesy a volně žijící zvěř. Podporujeme příležitosti pro safari a pro zájezdy, které by objevovaly naši krajinu," dodal k tomu velvyslanec Rovníkové Guineje v Londýně Augustin Nze Nfumu.

Základem ekonomiky Rovníkové Guineje jsou příjmy z těžby ropy a plynu a z investic do tohoto odvětví. „Z ropy však naše obyvatelstvo nezbohatne," prohlásil ministr Obiang Lima. Řekl, že vláda se intenzivně snaží diverzifikovat obchod a přilákat více návštěvníků. Finančně podporuje kroky na podporu dobrodružné turistiky pro náročné.

Objev ropy a plynu začátkem devadesátých let minulého století vytvořil rychle rostoucí odvětví, díky němuž je Rovníková Guinea, dříve jedna z nejchudších zemí světa, prezentována jako budoucí „africký Kuvajt". Dnes je tato země na třetím místě mezi producenty ropy v subsaharské Africe.

Prospěch z ropné konjunktury se však dosud jen málo dotkl životní úrovně převážné většiny obyvatelstva a Světová banka hodnotí míru chudoby v Rovníkové Guineji na 77 procent. Většina obyvatelstva stále žije z necelých dvou dolarů denně. Přispívá k tomu i skutečnost, že vzestup příjmů z ropy se pojí s růstem korupce, což je v zemích subsaharské Afriky těžících ropu častý jev. Organizace Transparency International zařadila Rovníkovou Guineu ve svém Indexu vnímání korupce 2010 na 168. místo ze 178 hodnocených zemí. Přesto má Rovníková Guinea nejrychleji rostoucí hospodářství ve středoafrické oblasti.

Příjmy z těžby ropy a plynu nicméně přispívají k vytváření předpokladů pro rozvoj turistického průmyslu. Hlavně díky nim se v posledních letech zlepšuje dopravní infrastruktura, silnice a letiště pomáhají otevírat vnitrozemí i ostrovy. Stavějí se nové hotely, zčásti ovšem pro příliv návštěvníků spojený s těžbou ropy, a u hlavního města Malabo se připravuje zřízení nového golfového hřiště. Luxusní hotel Sofitel Malabo v historickém centru hlavního města je perlou španělské koloniální architektury z 18. století.

Rovníková Guinea je dnes ještě turisticky neobjevená. Jako turistická destinace se dosud neprezentovala a možnosti turistiky jsou tam omezené, i když zvolna rostou. Zatím je turistický průmysl jen málo rozvinutý, hotely jsou k dispozici hlavně ve městech Malabo a Bata.

Soustavný rozvoj turistické infrastruktury, zvláště silnic, letišť a hotelů, by měl zpřístupnit turisticky zajímavá místa a Rovníkovou Guineu učinit dostupnější a přitažlivější pro konvenční, byť patrně ne masovou turistiku, protože v současné době je tato země vhodnou destinací jen pro zkušené cestovatele.

Přitom se Rovníková Guinea může pochlubit řadou předností, jež jsou pro turisty přitažlivé. Celkově je to krásná země s nenarušenou krajinou, mnoha zajímavými místy a nedotčenými bílými plážemi. Za pozornost stojí zvláště pláže na ostrově Bioko, mezi nimi nádherná Arena Blanca (Bílý písek), a na ostrově Corisco, dále národní park Monte Alén, označovaný za „ukrytý poklad", s deštnými lesy, bohatou faunou zahrnující slony, gorily nížinné, antilopy sitatunga, mandrily a mnoho jiných zvířat a také ptáků, španělská koloniální architektura ve městech Malabo a Bata či tradiční místní kultury.

Od 17. října je dostupnější i ostrov Annobón, kde bylo otevřeno nové letiště a obchodní přístav. Se svými zelenými údolími a strmými horami pokrytými bujnou vegetací se i tento ostrov může stát vděčným turistickým cílem.

Rovníková Guinea patří k nejmenším zemím v Africe. Má poměrně malou hustotu osídlení, na území o rozloze 28 050 kilometrů čtverečních (skoro třikrát menší než rozloha České republiky) žije jen něco přes 630 000 obyvatel. Je to jediná země v Africe, kde je úřední řečí španělština; dnešní Rovníková Guinea je bývalá španělská kolonie Španělská Guinea, která získala v roce 1968 nezávislost. Hlavní město Malabo leží na ostrově Bioko (dříve známý jako Fernando Póo), největším městem na pevnině je Bata. Vzdálenost mezi oběma městy je asi 240 kilometrů, ostrov Bioko leží severozápadně od pevninské části země, proti kamerunskému městu Douala.

Země chce být ostrovem stability a bezpečí v neklidném prostoru západní a střední Afriky. V roce 2011 bude hostit konferenci Africké unie na nejvyšší úrovni.

CEMAC - Hospodářské a měnové společenství střední Afriky, k jehož předním členům Rovníková Guinea patří - je subregionální hospodářská organizace, jejímiž dalšími členy jsou Čad, Gabon, Kamerun, Kongo (Brazzaville) a Středoafrická republika.

(jš)

 

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info