• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Světová turistika se postupně zotavuje: zpráva WEF


Světová turistika se postupně zotavuje: zpráva WEF

Ženeva - „Po dvou letech, během nichž musel čelit nesčíslným překážkám, se nyní sektor cestování a turistiky vynořuje ze svého nejobtížnějšího období v novodobých dějinách," píše Robert Greenhill, hlavní obchodní ředitel Světového ekonomického fóra (WEF), v předmluvě ke Zprávě o konkurenceschopnosti v cestování a turistice (TTCR) 2011, kterou WEF vydalo v Ženevě.

Zpráva, nazvaná „Za obzorem poklesu", vyjadřuje „opatrně optimistický výhled i četné nesnáze, jimž sektor stále ještě čelí a které musí být překonány, má-li se zajistit silný růst do budoucna". Zdůrazňuje, že turistický průmysl je celosvětově uznáván jako sektor zásadního významu, který nabízí závažný potenciál hospodářského růstu a rozvoje. „Rostoucí národní turistický sektor přispívá k zaměstnanosti, zvyšuje národní důchod a může zlepšit platební bilanci své země," píše se ve zprávě.

Robert Greenhill uvádí, že sektor musel čelit „nejen globální hospodářské krizi a vrtkavým cenám ropy, ale také klimatickým poruchám, četným bezpečnostním incidentům, pandemiím a stávkám personálu. Sektor se po všech těchto otřesech nyní postupně zotavuje, především na nových trzích. Po významném propadu v roce 2009 se počet mezinárodních turistických cest v roce 2010 opět zvýšil a vrátil se na špičkovou předkrizovou úroveň. Světová rada pro cestování a turistiku (WTTC) odhaduje, že přímé a nepřímé aktivity turistického sektoru nyní dohromady vytvářejí pozoruhodných 9,2 procenta světového hrubého domácího produktu, 4,8 procenta světového vývozu a 9,2 procenta světových investic. Sektor cestování a turistiky tak zjevně stále má pro světovou ekonomiku zásadní význam, tvoří podstatný podíl na globální zaměstnanosti a také poskytuje rozvojovým zemím důležitou příležitost posouvat své kapacity k produkci služeb s vyšší přidanou hodnotou."

V tomto již čtvrtém vydání Zprávy o konkurenceschopnosti v cestování a turistice je zhodnoceno rekordních 139 zemí, o 15 zemí více než v první zprávě z roku 2007. Přesto řada zemí s nemalým turistickým potenciálem zůstává ještě mimo, ponejvíce pro nedostatek údajů a/nebo pro turistickou nezpůsobilost.

Zpráva obsahuje na 531 stránkách řadu tematických a regionálních analýz, podrobné profily každé ze 139 zkoumaných ekonomik a desítky tabulek řadících jednotlivé země podle různých ukazatelů vztahujících se k turistice. Zpráva vedle praktických aspektů turistiky pojednává i o faktorech, které ovlivňují podmínky investic do turistického průmyslu nebo působí na turistický sektor nepřímo, jako jsou například lidské, přírodní a kulturní zdroje. I tyto faktory se odrážejí v celkovém výsledném pořadí. Do hodnocení ovšem ještě není zahrnut dopad, který mají na turistiku letošní události v Tunisku, Egyptě, Libyi, Jemenu a na Bahrajnu.

V základní tabulce obsahující celkové hodnocení se africké a arabofonní země umístily takto (v závorce je uvedeno umístění z roku 2009):

26. Malta (29), 30. Spojené arabské emiráty (33), 40. Bahrajn (41),  42. Katar (37), 47. Tunisko (44), 53. Mauricius (40), 61. Omán (68), 62. Saúdská Arábie (71), 64. Jordánsko (54) 66. Jižní Afrika (61), 70. Libanon (nehodnocen), 75. Egypt (64), 78. Maroko (75), 84. Namibie (82), 89. Kapverdy (nehodnoceny), 91. Botswana (79), 92. Gambie (87), 95. Kuvajt (95), 102. Rwanda (nehodnocena), 103. Keňa (97), 104 Senegal (101), 105. Sýrie (85), 108. Ghana (110), 110. Tanzanie (98), 111. Zambie (100), 113. Alžírsko (115), 115. Uganda (111), 116. Svazijsko (nehodnoceno), 119. Zimbabwe (121), 120. Benin (120), 121. Malawi (117), 122. Etiopie (123), 124. Libye (112), 126. Kamerun (125), 127. Madagaskar (116), 128. Mosambik (124), 130. Nigerie (128), 131. Pobřeží slonoviny (130), 132. Burkina Faso (126), 133. Mali (119), 135. Lesotho (132), 136. Mauritánie (127), 137. Burundi (131), 138. Angola (nehodnocena), 139. Čad (133)

Nově jsou do tabulky zahrnuty Angola, Kapverdy, Libanon a Svazijsko. Mimo hodnocení zůstávají  Džibutsko, Eritrea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Irák, Jemen, Komory, oba konžské státy, Liberie, Niger, Rovníková Guinea, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Togo. Samostatně není hodnocena Palestina ani dvě zámořská území evropských států - Réunion a Svatá Helena.

V první desítce nejvýše hodnocených turistických destinací jsou Švýcarsko, Německo, Francie, Rakousko, Švédsko, Spojené státy, Velká Británie, Španělsko, Kanada a Singapur, takže oproti minulé zprávě vypadla z první desítky Austrálie a přibyla do ní Velká Británie.

Česká republika si ve zprávě WEF tentokrát pohoršila a zaujala 31. místo (loni byla na 26. místě, v předchozích zprávách na 30. a 35. místě).

První desítku arabsky mluvících a afrických zemí tvoří v roce 2011 Malta, Spojené arabské emiráty, Bahrajn, Katar, Tunisko, Mauricius, Omán, Saúdská Arábie, Jordánsko a Jižní Afrika.

Co se týče postoje místního obyvatelstva k zahraničním turistům, který návštěvníci zpravidla pocítí na vlastní kůži, vypadá pořadí takto (nejlepší možnou známkou je 7): 3. Libanon (6,8), 4. Rwanda (6,8), 7. Tunisko (6,7), 11. Sýrie (6,7), 12. Maroko (6,7), 15. Bahrajn (6,6), 16. Burkina Faso (6,6), 18. Mauricius (6,6), 20. Uganda (6,6), 24. Malta (6,6), 28. Mali (6,5), 29. Spojené arabské emiráty (6,5), 30. Zambie (6,5), 31. Keňa (6,5), 36. Egypt (6,5), 37. Jordánsko (6,5), 41. Senegal (6,4), 45. Gambie (6,4), 47. Ghana (6,4), 50. Etiopie (6,4), 57. Malawi (6,3), 59. Jižní Afrika (6,3), 60. Kamerun (6,3), 61. Kapverdy (6,3), 62. Benin (6,3), 69. Svazijsko (6,3), 72. Madagaskar (6,3), 73. Namibie (6,3), 76. Omán (6,2), 80. Mosambik (6,2), 86. Pobřeží slonoviny (6,2), 95. Mauritánie (6,1), 100. Alžírsko (6,0), 103. Lesotho (6,0), 104. Nigerie (6,0), 105. Libye (6,0), 106. Katar (6,0), 107. Zimbabwe (5,9), 111. Burundi (5,9), 116. Botswana (5,8), 119. Čad (5,8), 123. Saúdská Arábie (5,6), 128. Tanzanie (5,6), 132. Kuvajt (5,3), 138. Angola (4,9). Česko je na 93. místě (6,1), Slovensko na 126. místě (5,6). Na prvních dvou místech jsou Nový Zéland (6,9) a Island (6,8), na posledním 139. místě skončila Venezuela (4,6).

V následujícím přehledu tabulek, hodnotících různé dílčí aspekty konkurenceschopnosti států v cestování a turistice, uvádíme zpravidla pět nejvýše a pět nejníže hodnocených afrických a arabofonních zemí.

Ochrana vlastnických práv: 20. Namibie, 21. Bahrajn, 24. Omán, 25. Katar, 28. Saúdská Arábie; 126. Madagaskar, 127. Burundi, 130. Angola, 136. Čad, 138. Zimbabwe. Česko je na 65. místě.

Přísnost předpisů o regulaci životního prostředí: 9. Rwanda, 15. Omán, 27. Spojené arabské emiráty, 30. Katar, 33. Tunisko; 128. Mali, 131. Libye, 136. Burundi, 138. Pobřeží slonoviny, 139. Libanon. Česko je na 24. místě.

Emise oxidu uhličitého na osobu (v tunách), údaje z roku 2007: Africké země jsou v čele tabulky s nejnižšími emisemi (prvních deset a řada dalších s emisemi do 0,1 t); vysoké emise mají 127. Saúdská Arábie (16,6 t), 134. Bahrajn (29,6 t), 135. Spojené arabské emiráty (31,0 t), 136. Kuvajt (32,3 t), 137. Katar (55,4 t); z Lesotha chybějí údaje. Česko je na 122. místě (12,1 t).

Spolehlivost policie při prosazování práva a pořádku: 9. Katar, 11. Spojené arabské emiráty, 20. Omán, 21. Rwanda, 24. Jordánsko; 127. Madagaskar, 129. Mauritánie, 131. Čad, 135. Burundi, 137. Pobřeží slonoviny. Česko je na 86. místě.

Počet úmrtí zaviněných dopravními nehodami na 100 000 obyvatel, údaje z roku 2007: 1. Malta (3,4), 29. Mauricius (11,1), 33. Bahrajn (12,1), 75. Kuvajt (16,9), 87. Omán (21,3); 131. Gambie (36,6), 132. Spojené arabské emiráty (37,1), 133. Angola (37,7), 134. Libye (40,5), 135. Egypt (41,6); z Alžírska a Pobřeží slonoviny chybějí údaje. Česko je na 32. místě (12,0).

Počet lékařů na tisíc obyvatel, údaje převážně z roku 2007: 24. Malta (3,4), 27. Libanon (3,3), 34. Bahrajn (3,0), 38. Katar (2,8), 43. Jordánsko (2,6); 131.-138. Čad, Gambie, Burundi, Mosambik, Rwanda, Ethiopie, Malawi a Tanzanie (méně než 0,1). Česko je na 20. místě (3,6).

Procento obyvatel s přístupem k adekvátní hygieně, údaje z roku 2008: Bahrajn, Kuvajt, Malta a Katar jsou mezi 36 zeměmi se 100 %, 39.-42. Jordánsko (98%); 129.-130. Benin, Etiopie (12 %), 131.-132. Burkina Faso, Madagaskar (11 %), 133. Čad (9 %); z Libanonu a Saúdské Arábie chybějí údaje. Česko je na 39.-42. místě (98%).

Procento obyvatel s přístupem k čisté pitné vodě, údaje z roku 2008: Libanon, Malta, Katar a Spojené arabské emiráty jsou mezi 38 zeměmi se 100 %, 40.-50. Egypt, Kuvajt, Mauricius (99 %); 130.-131. Angola, Čad (50 %), 132. Mauritánie (49 %), 133. Mosambik (47 %), 134. Madagaskar (41 %), 135. Etiopie (38 %); z Bahrajnu chybějí údaje. Česko má 100 %.

Podíl vládních výdajů na cestovní ruch z celkového rozpočtu, údaje z roku 2009: 3. Mauricius (16,1 %), 5. Malta (11,3 %), 7. Jordánsko (10,4 %), 9. Gambie (9,6 %), 12. Libanon (9,1 %); 126. Angola (1,1 %), 129. Saúdská Arábie (0,9 %), 131. Burundi (0,7 %), 134. Jižní Afrika (0,5 %), 135. Nigerie (0,3 %); z Mauritánie chybějí údaje. Česko je na 62. místě (3,6 %).

Podíl chráněných oblastí na celkové rozloze země: 4. Zambie (36,0 %), 6. Botswana (30,9 %), 7. Saúdská Arábie (30,0 %), 10. Zimbabwe (28,0 %), 12. Tanzanie (27,0 %); 132. Sýrie (0,6 %), 134. Katar (0,5 %), 135. Lesotho (0,5 %), 136. Libanon (0,4 %), 138. Libye (0,1 %).

Celkový počet známých druhů savců, ptáků a obojživelníků: 12. Tanzanie (1 558), 14. Keňa (1 496), 15. Kamerun (1 402), 16. Uganda (1 373), 19. Angola (1 281); 134. Bahrajn (237), 135. Katar (236), 136. Malta (234), 138. Kapverdy (114), 139. Mauricius (86). Česko je na 104. místě (389).

Podíl ohrožených druhů na celkovém počtu druhů savců, ptáků a obojživelníků (řazení od nejnižšího do nejvyššího podílu): 15. Botswana, 16. Svazijsko, 19. Zambie, 20. Benin, 22. Burkina Faso; 106. Sýrie, 110. Kamerun, 112. Tanzanie, 137. Mauricius, 138. Madagaskar. Česko je na 13. místě.

Počet míst zařazených do světového přírodního dědictví UNESCO: Jižní Afrika a Tanzanie 4; Pobřeží slonoviny 3; Keňa, Madagaskar, Senegal, Uganda a Zimbabwe 2; Alžírsko, Egypt, Etiopie, Kamerun, Malawi, Mali, Mauritánie, Omán, Tunisko, Zambie 1; ostatní země 0; Česko 0.

Počet památek zařazených do světového kulturního a nehmotného dědictví UNESCO: Maroko 11; Alžírsko, Mali 8; Egypt, Etiopie, Tunisko 7; Jižní Afrika, Libanon, Libye, Nigerie, Omán, Sýrie 5; Jordánsko, Malawi, Senegal, Tanzanie, Zimbabwe 4; Gambie, Keňa, Malta, Mosambik, Saúdská Arábie 3; Benin, Ghana, Madagaskar, Mauricius, Uganda, Zambie 2; Bahrajn, Botswana, Burkina Faso, Kapverdy, Katar, Pobřeží slonoviny, Mauritánie, Namibie, Spojené arabské emiráty 1; Angola, Burundi, Čad, Kamerun, Kuvajt, Lesotho, Rwanda, Svazijsko 0. Česká republika 15.

Kvalita infrastruktury osobní letecké dopravy: 4. Spojené arabské emiráty, 16. Katar, 18. Jižní Afrika, 20. Bahrajn, 21. Malta; 131 Burkina Faso, 133. Libye, 135. Mauritánie, 136. Čad, 139. Lesotho. Česko je na 17. místě.

Kvalita silnic: 6. Spojené arabské emiráty, 10. Omán, 15. Namibie, 25. Bahrajn, 26. Saúdská Arábie; 122. Burkina Faso, 126. Čad, 127. Mauritánie, 128. Nigerie, 129. Mosambik. Česko je na 80. místě.

Efektivita a dostupnost pozemní dopravy (autobusy, vlaky, taxi atd.) z hlediska turistiky: 17. Spojené arabské emiráty, 25. Tunisko, 30. Gambie, 31. Saúdská Arábie, 42. Omán; 128. Mosambik, 130. Čad, 133. Libanon, 137. Libye, 139. Angola. Česko je na 10. místě.

Počet hotelových pokojů na 100 obyvatel: 2. Malta 4,4 (2009), 18. Bahrajn 1,5 (2008), 19. Kapverdy 1,3 (2009), 23. Tunisko 1,1 (2009), 31. Spojené arabské emiráty 1,0 (2005); Pobřeží slonoviny (1997), Zambie, Burkina Faso, Rwanda, Etiopie, Nigerie, Čad a Burundi (vesměs 2005-2009) pod 0,1. Česko je na 27. místě (1,1).

Průměrné ceny pokojů v prvotřídních hotelech v amerických dolarech: 1. Gambie 34,2 (2007), Egypt 61,0 (2009), 9. Ghana 77,8 (2007), 13. Tunisko 81,8 (2009), 33. Uganda 108,0 (2007); 108. Kuvajt 206,3 (2009), 111. Katar 232,6 (2009), 112. Bahrajn 233,3 (2009), 114. Libye 256,4 (2007), 116. Nigerie 279,1 (2009). Z Angoly, Beninu, Botswany, Burkiny Faso, Burundi, Kapverd, Lesotha, Malawi, Mali, Mauritánie, Namibie, Pobřeží slonoviny, Rwandy, Svazijska a Zimbabwe nejsou údaje k dispozici. Česko je na 31. místě - 106,7 (2009).

Podíl příjmů a výdajů v sektoru turistiky na hrubém domácím produktu v procentech, údaje z roku 2009: 1. Libanon (31,2), 4. Kapverdy (27,0), 6. Mauricius (17,1), 8. Malta (15,9), 10. Jordánsko (15,8); 127. Etiopie (1,4), 130. Zambie (1,1), 132. Angola (0,9), 135. Katar (0,7), 137. Alžírsko (0,6). Česko je na 58. místě (5,5).

(mk)


Související zprávy:
Nová zpráva o konkurenceschopnosti v turistickém průmyslu 
Hodnocení konkurenceschopnosti v turistice 
Index konkurenceschopnosti v turistickém průmyslu 

 

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info