• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Bolestné tajemství: „žehlení prsů"


Kamerun

Bolestné tajemství: „žehlení prsů"

Yaoundé - „Žehlení prsů", pojem pro většinu lidí nesrozumitelný, znamená pro mnoho dívek v Kamerunu velmi bolestnou zkušenost.

Do popředí zájmu tento jev uvedla v roce 2006 organizace Les Tantines („Tetičky"), sdružující mladé ženy zabývající se pohlavní výchovou dospívajících dívek, která vede proti takové praxi kampaň spolu s jinými nevládními organizacemi. Kampaň koordinuje německá nevládní organizace GTZ.

„Žehlení prsů" má co nejdůkladněji zploštit prsy mladých dívek hned v útlém věku a tak je učinit natrvalo méně přitažlivými pro muže. Matky, které tyto procedury provádějí, věří, že tím pomohou předcházet znásilněním a příliš časným sňatkům. Dívky jsou při nich svlečeny a matky jim pomocí různých předmětů - řemenů, stěrek, paliček, brusných kamenů a různých jiných nahřátých předmětů, dokonce i banánových slupek - zplošťují prsa, aby zabrzdily jejich růst. Procedura se mnohokrát opakuje a nástroje se někdy vyměňují.

Tato praxe není omezena na určitou oblast v Kamerunu a vedle velkých měst Doualy a Yaoundé se provádí i v různých jiných částech země, napříč náboženskými i etnickými hranicemi, a v menší míře i v jiných zemích. Z přehledu provedeného v červnu 2006 vyplynulo, že jen v Kamerunu se na čtyři miliony dívek, tedy téměř každá čtvrtá, muselo podrobit tomuto zásahu a nést jeho důsledky. Nejhůře je na tom provincie Littoral na pobřeží Guinejského zálivu, kde je postiženo 52 procent dívek.

Tato dávná zvyklost však není problémem jen v Kamerunu, ale uplatňuje se různou měrou i v jiných zemích západní a střední Afriky, jako jsou Čad, Guinea, Togo, Benin či Guinea-Bissau.

Zdravotní důsledky „žehlení prsů" nejsou příliš prozkoumány, ale je známo, že zákrok může vážně poškodit tkáně, ztížit nebo znemožnit kojení, způsobit infekci, tvorbu abscesů a cyst, rakovinu prsů, asymetrii prsů, jejich znetvoření či úplné vymizení, nemluvě o bolestivosti celé procedury. I když k tak závažným důsledkům nedojde, pro dívky a později ženy je traumatizující „zůstat bez prsou".

Někdy se stane, že takto „ošetřené" prsy nabudou naopak nečekaně velkých rozměrů, které přitahují tím větší pozornost mužů.

„V podstatě je to problém nevědomosti," soudí doktor Flavien Ndonkou, koordinátor zdravotních programů GTZ. V brožuře upozorňující na nebezpečí „žehlení prsů" se uvádí, že „zlepšování životních podmínek a zejména výživy dnes podporuje rychlý vývoj prsů".

Přitom Kamerun na rozdíl od mnoha jiných afrických zemí se těší poměrné politické stabilitě, má dobrý školský systém a míra negramotnosti je jednou z nejnižších v Africe.

Nejschůdnější cestou k vymýcení nežádoucích úprav dívčích prsů je podle doktora Ndonkou výchova matek. Heslo kampaně říká v podstatě všechno: „Prsa jsou dar od Boha. Ať se vyvíjejí přirozeně."

(img, in, mk)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info