• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Zničující cena afrických konfliktů


Afrika

Zničující cena afrických konfliktů

Oxford - Války a ozbrojené konflikty v Africe stály tento kontinent od konce studené války, v letech 1990-2005, přibližně 300 miliard dolarů, uvádí se ve zprávě, kterou v říjnu 2007 uveřejnila organizace Oxfam International. Je to částka, která se rovná zahraniční pomoci pro Afriku v témže období. Do nějaké formy konfliktu bylo od roku 1990 zataženo 23 afrických zemí, tedy téměř polovina z celkového počtu 54 zemí.

Oxfam ve své studii nazvané „Chybějící miliardy Afriky" srovnává africké země, jež zasáhly konflikty, se zeměmi, které žily v míru, a uvádí, že v bojujících zemích umírá v průměru o 50 procent více malých dětí, mají o 15 procent více podvyživených obyvatel a předpokládaná délka života je tam o pět let kratší.

Jak zdůrazňují odborníci v africkém cestovním ruchu, ozbrojené konflikty, jimiž se zabývá zpráva Oxfam, mají neblahé důsledky i pro vývoj turistiky, neboť z ní vyřazují řadu přitažlivých destinací a vyvolávají nepříznivý obraz Afriky jako celku.

Oxfam International je konfederace třinácti organizací spolupracujících s více než 3 000 partnery ve více než stovce zemí. Usiluje o trvalá řešení problémů chudoby a nespravedlnosti a snaží se na celém světě prosazovat vědomí, že ekonomická a sociální spravedlnost má klíčový význam pro udržitelný rozvoj. Třináct členských organizací Oxfam je z Austrálie, Belgie, Francie, Německa, Hongkongu, Irska, Kanady (se samostatnou organizací v provincii Québec), Nizozemí, Nového Zélandu, Spojených států, Španělska a Velké Británie. Sekretariát Oxfam sídlí v Oxfordu ve Velké Británii a kanceláře jsou ve Washingtonu, New Yorku, Bruselu a Ženevě.

„Ozbrojené násilí je jednou z největších hrozeb rozvoji v Africe," prohlásil Irungu Houghton, poradce Oxfam pro africkou politiku. „Cena za ně je šokující. Naše odhady jsou téměř jistě podhodnocené, ale ukazují, že konflikty stojí africké ekonomiky v průměru 18 miliard dolarů ročně. Tyto peníze by mohly vyřešit krizi HIV/AIDS, zabránit šíření tuberkulózy a malárie nebo zajistit pitnou vodu, hygienu a školní vzdělání."

Zpráva Oxfam také odhaduje, že 95 procent samopalů AK-47 (kalašnikov), jichž se v afrických konfliktech používá, pochází z mimoafrických zemí. Kalašnikovy jsou v afrických konfliktech nejobvyklejšími zbraněmi. Bojovníci, kteří ignorují pravidla války a porušují lidská práva, jsou přitom téměř vždy zásobováni z oblastí mimo Afriku.

„Je to obrovské plýtvání zdroji, jež se zhruba rovnají veškeré mezinárodní pomoci, kterou Afrika dostala od hlavních dárců za stejné období," říká Oxfam o afrických konfliktech. Dodává, že vedle dopadu v podobě zvýšených vojenských výdajů a destrukce infrastruktury vytvářejí války inflaci, zadlužení a vysokou nezaměstnanost.

„Nepřímé náklady plynoucí ze ztracených příležitostí jsou ještě vyšší. Ekonomické aktivity váznou nebo se zastavují. Příjmy z cenných přírodních zdrojů končí v kapsách jednotlivců, místo aby prospívaly celé zemi. Zemi postihuje inflace, zadlužení a omezování investic, zatímco lidé trpí nezaměstnaností, nedostatkem veřejných služeb a duševními traumaty. Na důsledky konfliktů umírá více lidí, zejména žen a dětí, než v konfliktech samých," říká se ve zprávě.

Oxfam dále připomíná širší důsledky konfliktů, jako jsou vyšší míra chorob a infekcí způsobená rozsáhlými přesuny lidí, chudší strava či větší výskyt pohlavně přenosných nemocí. Výzkumy také ukazují, že úmrtnost žen v důsledku konfliktů je dlouhodobě vyšší než úmrtnost mužů, neboť ženy například vážně trpí nedostatkem zdravotních služeb pro matky a musí čelit extrémně vysoké míře sexuálního násilí a infekce HIV. „Během konfliktu v Sierra Leone zakusila více než polovina žen nějaký druh sexuálního násilí," konstatuje se ve zprávě.

Zejména etnické konflikty rozleptávají svazky spojující rodiny a komunity a zasévají nedůvěru a nenávist. Zvlášť tvrdým důsledkům mohou být vystavovány děti, protože mnoho jich nemůže chodit do školy a některé jsou nuceny účastnit se bojů.

Konflikty mají vedlejší důsledky i pro nebojující země, neboť ty jsou často postihovány politickou nejistotou a přílivem uprchlíků. Kromě toho ohromné množství malých zbraní zaplavující celý kontinent usnadňuje ozbrojené loupeže, vraždy, krádeže dobytka a jiné násilné zločiny.

Zpráva Oxfam zdůrazňuje, že boj proti chudobě by významně přispěl ke skoncování s konflikty, ale velký pozitivní dopad by měla i jiná opatření jako omezování obchodu s malými zbraněmi.

Na zprávě spolupracovaly mezinárodní nevládní organizace International Action Network on Small Arms (IANSA) se sídlem v Londýně a Saferworld sídlící v Londýně a Nairobi.

(img, in)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info