• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Svoboda tisku v afrických a arabských zemích


Sdělovací prostředky

Svoboda tisku v afrických a arabských zemích

Paříž - Eritrea vystřídala severní Koreu (KLDR) na posledním místě v nejnovějším celosvětovém hodnocení svobody tisku, které zpracovala organizace Reporters sans frontières (Reportéři bez hranic). Letošní hodnocení Worldwide Press Freedom Index 2007, které bylo uveřejněno v říjnu 2007 v Paříži, zahrnuje 169 zemí.

V elitní první dvacítce se žádná z arabských ani afrických zemí neobjevila, několik afrických zemí se však dostalo do první padesátky. Nejlepší hodnocení získaly Mauricius a Namibie, které se dělí o 25. a 26. místo. Některé africké a arabské země však skončily naopak v poslední dvacítce - čtyři ze subsaharské Afriky a čtyři arabské. Za „skokany roku" se dají označit Mauritánie, Tanzanie, Keňa a Zambie.

V komentáři k hodnocení poukazují Reportéři bez hranic na těkavost mnoha mimoevropských zemí v tomto ohledu. V první padesátce se například poprvé objevila Mauritánie, která si od roku 2004 polepšila o 88 míst. Saúdská Arábie se vůbec poprvé dostala mimo poslední dvacítku. Naproti tomu některé země, které tradičně měly dobré postavení, znatelně klesly, například Benin a Mali, kde byli novináři poprvé po několika letech uvězněni za pomluvy či urážky prezidentů. Velmi těžkou práci mají novináři v Somálsku a na palestinských územích vinou ozbrojených konfliktů, které tam planou.

Reportéři bez hranic je mezinárodní nevládní organizace se sídlem v Paříži, která hájí na celém světě svobodu tisku. Založili ji v roce 1985 její nynější generální tajemník Robert Ménard, dále Rony Brauman (tehdejší předseda organizace Lékaři bez hranic) a novinář Jean-Claude Guillebaud. Organizace má devět národních sekcí (Belgie, Francie, Itálie, Kanada, Německo, Rakousko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko), zástupce v Bangkoku, Londýně, New Yorku, Washingtonu a Tokiu, jakož i 130 zpravodajů po celém světě.

Letošní index se vztahuje k období od 1. září 2006 do 1. září 2007. Indexy se sestavují na základě dotazníků obsahujících 50 kritérií pro hodnocení svobody tisku v dané zemi. Zahrnují všechny druhy zásahů postihujících novináře (zejména vraždy, věznění, fyzické útoky, výhrůžky) a sdělovací prostředky (cenzura, konfiskace novin, prohlídky, obtěžování). Všímají si také míry beztrestnosti, jíž se těší osoby odpovědné za porušování svobody tisku, dále míry autocenzury, možností medií kritizovat a provádět investigativní činnost, jakož i finančních tlaků, které jsou stále častější. Dotazníky se týkají i zákonného rámce pro práci sdělovacích prostředků, míry jejich nezávislosti a nově i porušování volného toku informací na internetu. Dotazníky byly zaslány k vyplnění 15 partnerským organizacím, 130 vlastním zpravodajům, dále pak novinářům, výzkumným pracovníkům, právníkům a obhájcům lidských práv.

Reportéři bez hranic v komentáři k indexu uvádějí, že porušování svobody tisku se stále více týká také internetových blogů. Některé země jsou letos hodnoceny níže právě kvůli závažnému a opakovanému porušování volného toku informací na internetu. Ze zemí, které sleduje Protea, se to týká hlavně Egypta. Organizace připomíná, že stále více vlád si uvědomuje důležitou úlohu, kterou internet může hrát. Ve světě bylo letos uvězněno celkem 64 osob za obsah svých textů umístěných na internet. Nejaktivnější je v tomto ohledu Čína.

Africké a arabské země se v indexu za rok 2007 umístily takto (v závorce je uvedeno umístění z roku 2006, kdy bylo hodnoceno 168 zemí):
25.-26. Mauricius (32.-33.)
25.-26. Namibie (26.)
29. Ghana (34.)
43. Jihoafrická republika (44.)
45.-46. Kapverdy (45-48.)
49. Togo (66.-67.)
50. Mauritánie (77.-79.)
52. Mali (35.-38.)
53. Benin (23.-25.)
55. Tanzanie (88.)
61.-62. Madagaskar (66.-67.)
63. Kuvajt (73.-74.)
65. Spojené arabské emiráty (77.-79.)
68.-70. Burkina Faso (70.-72.)
68.-70. Zambie (93.-94.)
71. Středoafrická republika (62.-65.)
73. Mosambik (45.-48.)
75.-76. Botswana (53.-56.)
78. Keňa (118.)
79. Katar (80.-81.)
80. Kongo (73.-74.)
83. Senegal (77.-79.)
85.-86. Liberie (84.)
87.-89. Niger (95.-96.)
91. Angola (91.)
92.-93. Malawi (101.-102.)
94. Pobřeží slonoviny (98.-100.)
96.-97. Komory (93.-94.)
96.-97. Uganda (116.)
98. Libanon (107.)
99. Lesotho (70.-72.)
102. Gabon (114.)
104.-105. Seychelly (95.-96.)
106. Maroko (97.)
107.-109. Guinea (109.-110.)
107.-109. Guinea-Bissau (62.-65.)
111.-112. Kamerun (112.-113.)
113. Čad (124.)
118. Bahrajn (111.)
121. Sierra Leone (103.-104.)
122. Jordánsko (109.-110.)
123. Alžírsko (126.)
127. Burundi (125.)
130. Gambie (149.-150.)
131. Nigerie (120.)
132. Džibuti (121.)
133. Demokratická republika Kongo (142.-143.)
138. Svazijsko (127.)
140. Súdán (139.)
143. Jemen (149.-150.)
145. Tunisko (148.)
146. Egypt (133.)
147. Rwanda (128.-129.)
148. Saúdská Arábie (161.)
149. Zimbabwe (140.)
150. Etiopie (160.)
153. Rovníková Guinea (137.-138.)
154. Sýrie (153.)
155. Libye (152.)
157. Irák (154.)
158. Palestinská území (134.)
159. Somálsko (144.-145.)
169. Eritrea (166.)

U zemí, které nejsou do indexu zařazeny, neměli Reportéři bez hranic dostatek podkladů.

Z ostatních zemí stojí za pozornost poměrně nelichotivé umístění významných demokratických států, i když proti loňsku si většinou mírně polepšily. Spojené státy jsou na 48. místě (loni na 53.-56.), Velká Británie na 24. místě (loni na 27.-28.), Francie na 31. místě (loni na 35.-38.), Švýcarsko na 11. místě (loni na 8.-9.), Německo na 20. místě (loni na 23.-25.). O 1. a 2. místo se v indexu dělí Island a Norsko. Česko letos skončilo na 14. místě (loni na 5.), Slovensko na 3.-4. místě (loni na 8.-9.).

(in, mk)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info