• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Informace o vládních službách v 11 úředních jazycích


Jihoafrická republika

Informace o vládních službách v 11 úředních jazycích

Pretoria - Jihoafrická vláda spustila v květnu 2007 internetové stránky, na nichž soustředila informace o službách státních úřadů ve všech jedenácti jihoafrických úředních jazycích.

Zájemci zde naleznou přehledně roztříděné informace například o občanství, péči o děti a mládež, školství, zdravotnictví včetně služeb pro zdravotně postižené, pracovně právních předpisech, sociálních službách, bydlení, cestování Jihoafričanů do zahraničí a cizinců do Jižní Afriky, motorových vozidlech, sportu a řadě dalších témat.

Stránky umožňují Jihoafričanům, a to jednotlivcům i organizacím, dozvědět se vše potřebné pro různé životní situace. Obsahují stovky stran informací a uživatelé si mohou vybrat, ve kterém z jihoafrických úředních jazyků je chtějí dostat. Některé části stránek budou užitečné i pro cizince. Zájemci je najdou na www.services.gov.za.

Jihoafrická ústava stanoví jako úřední jazyky afrikánštinu, angličtinu, ndebele, pedi, sotho, swati, tsonga, tswana, venda, xhosa a zulu.

Podle sčítání lidu z roku 2001 považuje jazyk zulu za svou mateřštïnu 23,8 procenta Jihoafričanů, na druhém místě je xhosa se 17,6 procenta. Afrikánština je prvním jazykem pro 13,3 procenta obyvatelstva, sotho pro 9,4 procenta, angličtina a tswana pro 8,2 procenta. Nejméně Jihoafričanů, 1,6 procenta, považuje za svou mateřštinu jazyk ndebele.

V Jižní Africe je velmi rozšířena znalost angličtiny, která je druhým jazykem pro většinu obyvatelstva a jíž se cizinci domluví prakticky kdekoli.

Jihoafričané mají dnes proti mnoha jiným zemím subsaharské Afriky výhodu, že převážnou většinou mohou komunikovat ústně i písemně ve svých mateřských jazycích. Význam toho vynikne například ze srovnání s jinými zeměmi jihoafrického regionu - Mosambikem a Angolou. Tam umí velmi mnoho lidí číst, psát a mluvit portugalsky, ne však ve svých rodných jazycích, protože koloniální režimy je potlačovaly. V četných dalších afrických zemích sice zejména starší lidé stále ještě umějí mluvit svými mateřskými jazyky, jejich znalost se však vytrácí se smrtí každého jednotlivce.

V Jihoafrické republice je dosud nevyřešený problém khoisanských jazyků, tedy nejpůvodnějších jazyků této země, z nichž žádný se nestal úředním jazykem. Důvodem jsou zřejmě malé počty jejich mluvčích, ačkoli kdysi byly rozšířeny po celém jihoafrickém a také východoafrickém regionu. Dnes jsou omezeny na oblast pouště Kalahari, hlavně v Namibii a Botswaně, a na oblast Velké příkopové propadliny ve střední Tanzanii. Nejšíře používaným khoisanským jazykem je nama, jímž mluví na čtvrt milionu lidí, zejména v Namibii. Jinak jsou khoisanské jazyky většinou ohrožené, na okraji zániku nebo již zanikly.

Jedním z vládních nástrojů na podporu všech úředních jazyků je v Jižní Africe Národní jazyková služba (National Language Service - NLS), která zajišťuje řadu prací pro úřední dokumentaci, vytváří jazykovou politiku a vykonává poradní činnost. Její terminologická sekce pomáhá rozvíjet a modernizovat technickou slovní zásobu úředních jazyků.

Jiným orgánem je Všejihoafrický jazykový výbor (Pan South African Language Board - PanSALB), který podporuje v Jižní Africe vícejazyčnost a pomáhá rozvíjet dříve opomíjené jazyky. PanSALB chce dosáhnout rovného používání všech úředních jazyků a svou vizí pamatuje i na khoisanské jazyky a na jihoafrickou znakovou řeč.

Pro všechny úřední jazyky jsou již v Jižní Africe k dispozici dvojjazyčné překladové slovníky.

Loni byla v zemi zavedena telefonní tlumočnická služba (TISSA), která zajišťuje, aby každý Jihoafričan mohl komunikovat s úřady ve svém vlastním jazyce.

Významný celosvětový vyhledávač Google spustil již začátkem roku 2005 své jihoafrické stránky (www.google.co.za), kde nabízí své služby vedle angličtiny také v afrikánštině, sotho, zulu a xhosa.

(BuaNews, img, jš)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info