• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Libye nedostane nilskou vodu


Nil

Libye nedostane nilskou vodu

Entebbe (Uganda) - Žádost Libye o možnost využívat vodu z Nilu k rozvojovým účelům byla zamítnuta na konferenci ministrů členských zemí Nile Basin Initiative (NBI - Iniciativa povodí Nilu) v červenci 2007 v Entebbe.

Členy Iniciativy jsou Burundi, Egypt, Eritrea, Etiopie, Keňa, Demokratická republika Kongo, Rwanda, Súdán, Tanzanie a Uganda.

„Libye předložila žádost o přijetí do NBI, aby mohla využívat nilských vod, ale ministři vodního hospodářství ze zemí povodí Nilu nepovažují libyjské členství za užitečné," prohlásil Gordon Mumbo, programový ředitel NBI. Ministři si kladli otázku, pokračoval Mumbo, proč Libyi záleží na členství v Nile Basin Initiative, ačkoli leží stovky mil daleko od Nilu. „Její záměr nebyl jasný. Předpokládali jsme však, že vzhledem k vysýchání Čadského jezera by chtěla co nejvíce využívat Nilu."

K jednání o rozdělení nilských vod Mumbo řekl, že bylo podepsáno 38 ze 39 článků dokumentu o vytvoření Komise povodí Nilu. Pouze článek 14, týkající se bezpečnosti Nilu, byl postoupen k rozhodnutí prezidentům států.

Mumbo vyjádřil politování nad tím, že Egypt a Súdán odmítly přistoupit na nové podmínky využívání nilských vod. „Pro země, které tyto články nebudou ratifikovat, to bude znamenat katastrofu, protože utrpí ztráty a ponesou vážné důsledky," varoval. Ministři se nicméně dohodli, že sporné otázky týkající se sdílení nilských vod jednotlivými státy vyřeší.

Nile Basin Initiative byla založena v roce 1997 jako partnerství deseti pobřežních zemí Nilu. Jejím smyslem je udržovat tuto nejdelší africkou řeku v dobrém stavu a podílet se o její zdroje při výrobě potravin, v obchodním využití a v hydroenergetice. Členské země se dohodly odložit stranou své konflikty související s vodami Nilu a navzájem spolupracovat na společném cíli. Z členských zemí patří některé mezi nejchudší země světa a spolupráce pobřežních států Nilu jim má pomáhat v překonávání chudoby.

NBI financují členské státy a od samého počátku ji podporuje Světová banka. Na její činnost přispívají i vyspělé země, mezi nimi Nizozemí, Norsko, Dánsko, Švédsko, Velká Británie a Kanada.

Nil měří téměř 6 700 kilometrů a udávaná rozloha jeho povodí činí 3 349 000 čtverečních kilometrů.

(nv, jš)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info