• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Megatunel mezi Rudým a Mrtvým mořem


Mrtvé moře

Megatunel mezi Rudým a Mrtvým mořem

Ženeva - Obří tunel spojující Rudé moře s Mrtvým mořem má přinést novou prosperitu pouštní oblasti mezi nimi a zachránit vysychající Mrtvé moře. Projekt stavby, která má přijít za pět miliard dolarů, vyhlásila skupina aktivistů a vědců 7. června 2007 v Ženevě.

Jak uvedl profesor jordánské Hášimovské univerzity Músá Muhsin, Světová banka spolu se svými regionálními protějšky vypracuje během dvou let realizační studii, jejíž náklady se odhadují na 15 milionů dolarů, aby se zjistily výhody i rizika projektu. Nebude-li podél plánované trasy, která vede seismicky aktivní oblastí, shledáno nebezpečí nepříznivých vedlejších důsledků, zainteresované strany společně zahájí stavbu, jejíž dokončení se očekává do roku 2020.

Celá trasa měří 180 kilometrů, z toho tunel sám má být 135 kilometrů dlouhý a jeho roční údržba má stát 400 milionů dolarů v dnešních cenách. Projekt má zpočátku vytvořit 5 000 pracovních míst a tak přinést nový příjem pro 25 000 lidí. Má zajistit nové zdroje vody pro Palestinu a Jordánsko a po dokončení také vyrábět elektřinu. Počítá se s výstavbou závodu na odsolování mořské vody, jednoho z největších na světě.

Celkový počet obyvatel v oblasti mezi Rudým a Mrtvým mořem roste nyní o 3,6 procenta ročně a do roku 2020 dosáhne obyvatelstvo Jordánska, Palestiny a Izraele počtu 25 milionů. Realizace projektu by všem těmto lidem zajistila potřebnou vodu.

Projekt by zastavil vysychání Mrtvého moře, které vedle průmyslového využití představuje jedinečnou turistickou a balneologickou destinaci. Mrtvé moře, nejníže položené místo na zemské souši a jedna z nejpozoruhodnějších ekologických a zeměpisných lokalit na světě, trpí postupným poklesem hladiny, jehož konečným důsledkem by mohl být jeho úplný zánik. Přispívá k tomu řada faktorů, většinou zaviněných lidskou činností zejména v průmyslu, zemědělství a turistice, které jednak odčerpávají vodu moře samého, jednak způsobují, že klesá množství vody vtékající do Mrtvého moře z jeho přirozených přítoků, hlavně řeky Jordánu.

Zatímco v roce 1920 ležela hladina Mrtvého moře 392 metrů pod úrovní moře, v roce 1990 to bylo 407 metrů a v roce 2000 již 420 metrů. Obdobně se zmenšuje povrchová plocha moře, která v uvedených letech měřila 1 050, 600 a 515 čtverečních kilometrů. Vinou vysokých teplot v údolí Jordánu trpí Mrtvé moře velkou mírou odpařování, což zvyšuje nároky na dostatečný přívod vody z přítoků. Vodohospodářské studie ukázaly, že celkové množství vody vtékající do Mrtvého moře ze všech jeho přítoků nyní již nepřesahuje 375 milionů krychlových metrů za rok, zatímco za stejnou dobu se odpaří 1 250 krychlových metrů, takže roční deficit se v současné době pohybuje mezi 850 a 900 miliony krychlových metrů vody. Projektovaný tunel by tento deficit měl zastavit nebo alespoň výrazně snížit.

(zw, in, mk)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info