• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Jihoafričanů je zase více


Jihoafrická republika

Jihoafričanů je zase více

Pretoria - Počet obyvatel Jihoafrické republiky se za posledních deset let zvýšil o osm milionů a v současné době činí 48,5 milionu. Uvádí se to ve zprávě o stavu jihoafrické společnosti v roce 2007, kterou v říjnu 2007 uveřejnil Jihoafrický statistický úřad (Statistics South Africa).

Podle sčítání lidu z roku 1996 měla tehdy Jižní Afrika 40,58 milionu obyvatel, sčítání z roku 2001 pak zjistilo 44,82 milionu osob. Tempo populačního růstu se přitom poněkud zpomalilo. Zatímco mezi lety 1996 a 2001 činil přírůstek 10,4 %, tedy asi 2,1 % ročně, v letech 2001 až 2007 to bylo 8,2 %, čili přibližně 1,6 % ročně.

Nejrychleji rostl počet obyvatel v provincii Západní Kapsko (Western Cape) - za posledních šest let o 16,7 %, a v provincii Gauteng - 13,9 % za stejné období. Nejlidnatější jihoafrickou provincií zůstává nejmenší z nich - Gauteng, kde žije 10,45 milionu lidí, na druhém místě je KwaZulu-Natal s 10,26 milionu obyvatel. Nejméně lidí žije, stejně jako dříve, v nejrozlehlejší provincii Severní Kapsko (Northern Cape) - 1,06 milionu.

Ve všech provinciích se zvýšilo používání elektřiny, k níž má nyní přístup 80 % jihoafrických domácností; nejvyšší přístup k elektřině vykazuje provincie Západní Kapsko - téměř 94 % domácností. Vodu z vodovodů mohlo začátkem letošního roku využívat 88,6 % jihoafrických domácností, s nejvyšším podílem v provincii Gauteng - 97,9 %. Splachovacích záchodů může letos používat více než 60 % jihoafrických domácností.

Od roku 2001 se téměř zdvojnásobil počet majitelů počítačů. Zatímco v roce 2001 je mělo 8,5 % lidí, letos to je 15,7 %. Navíc 7,3 % jihoafrických domácností má přístup k internetu. Neméně dramaticky se zvýšilo užívání mobilních telefonů - ze 32,3 % v roce 2001 na 72,9 % v roce 2007. To vedlo i ke snížení poptávky po pevných telefonních linkách.

Pozitivní tendenci vykazuje školství. Podíl obyvatel nad 20 let věku bez jakéhokoli formálního vzdělání klesl v letech 2001-2007 ze 17,9 % na 10,3 %.

Počet Jihoafričanů stoupá navzdory důsledkům, které má vysoký výskyt viru HIV v Jižní Africe. Průměrná délka života v této zemi výrazně klesá. Zatímco v roce 2000 činila 56,2 roku, v roce 2006 již jen 50,7 roku a bude pravděpodobně klesat dále. Na rok 2010 se předpovídá 50,4 roku.

Čísla vztahující se na pravděpodobnou délku života při narození jsou obsažena ve zprávě o sociálním a ekonomickém vývoji, který vypracoval Jihoafrický ústav pro rasové vztahy. Zpráva uvádí, že zkracování života v Jižní Africe je zaviněno rostoucím výskytem viru HIV a úmrtností spojenou s onemocněním AIDS. Počet Jihoafričanů postižených HIV/AIDS činil v loňském roce 11,2 %, zatímco ještě v roce 2000 dosahoval jen 7,9 %. Předpověď na rok 2010 činí 11,8 %.

Zároveň postupně klesá porodnost. Zatímco v roce 1991 připadalo na jednu ženu 3,3 dětí, v roce 2005 to bylo již jen 2,8 dětí. Přitom do konce šedesátých let činila porodnost na jednu ženu v Jižní Africe kolem 6 dětí. Odborníci uvádějí, že i pro Jižní Afriku platí tři celosvětové faktory vedoucí ke snižování porodnosti: celkový růst životní úrovně, vzdělání a urbanizace.

(BuaNews, br)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info