• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Ian Smith zemřel


Zimbabwe

Ian Smith zemřel

Kapské Město - Jeden z nejkontroverznějších afrických politiků minulého století Ian Smith zemřel ve věku 88 let. Bývalý ministerský předseda Rhodesie (dnešní Zimbabwe) skonal 20. listopadu 2007 po záchvatu mozkové mrtvice v Kapském Městě.

Ian Douglas Smith nechvalně proslul v roce 1965, kdy proti vůli Velké Británie jako koloniální mocnosti vyhlásil nezávislost pod vládou své bělošské strany Rhodeská fronta (Rhodesian Front). Byl předsedou vlády samosprávné britské kolonie Jižní Rhodesie od dubna 1964 a 11. listopadu 1965 jednostranně vyhlásil nezávislost země pod názvem Rhodesie. Jeho vláda nezískala mezinárodní uznání a OSN proti ní zavedla hospodářské sankce.

Se svou Rhodeskou frontou pak Ian Smith vítězil v následujících parlamentních volbách, jichž se ovšem mohli účastnit převážně jen bílí Rhodesané. Stál v čele čtvrtmilionové bílé komunity v Rhodesii a představitelům pěti milionů černých Rhodesanů tvrdě odmítal účast na vládě. V letech 1971-1979 čelil ozbrojenému odporu černých nacionalistů v „rhodeské válce v buši".

Hospodářským sankcím, mezinárodnímu tlaku a ozbrojenému odporu musel Smith posléze v roce 1979 ustoupit. Krátké mezidobí dvourasové koaliční vlády skončilo ještě téhož roku dohodou na konferenci svolané britskou vládou do Londýna, na jejímž základě se v roce 1980 ministerským předsedou státu přejmenovaného na Zimbabwe stal Roberet Mugabe. Ten stojí v čele Zimbabwe dodnes. Smith setrval až do roku 1987 v zimbabwském  parlamentu a potom se stáhl do ústraní na svou farmu. Zůstal výřečným odpůrcem Mugabeho vlády. Před čtyřmi roky přesídlil ze zdravotních důvodů do Kapského Města, kde také zemřel.

Zimbabwský státní rozhlas ZBC ve své zprávě o Smithově smrti uvedl, že "bude připomínán pro svůj rasismus a pro smrt mnoha Zimbabwanů". Představitelé Mugabeho vlády vyjádřili přesvědčení, že Smith nebude v Zimbabwe oplakáván ani postrádán.

Zesnulý je považován za ztělesnění bílé neústupnosti v Africe a většina nekrologů ho charakterizuje slovem "zatvrzelý". Ještě v roce 2002 se o holi dostavil k prezidentským volbám, aby odevzdal svůj hlas proti Mugabemu, kterého obviňoval, že zruinoval zimbabwské hospodářství.

Ian Smith se narodil 8. dubna 1919 v malém jihorhodeském důlním městě Selukwe jako syn farmáře a studoval obchodní vědy na Rhodesově univerzitě v Grahamstownu (Jižní Afrika). Je ironií, že – podobně jako dnes Mugabe – zahrnoval výčitkami Velkou Británii kvůli krokům, jež považoval za zasahování do vnitřních záležitostí své země. Tímto tématem se obsáhle zabýval ve své autobiografii, příznačně nazvané The Great Betrayal (Velká zrada).

Rozloučit s Ianem Smithem se do chrámu sv. Jana v Kapském Městě přišlo několik set lidí, z velké části bývalých Rhodesanů žijících v Jižní Africe.

(img, zjk)

 

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info