• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

První zkušenosti Asociace hotelů a restaurací jsou velmi dobré


První zkušenosti Asociace hotelů a restaurací jsou velmi dobré

Praha - Za velmi dobré označil první zkušenosti z práce sloučené Asociace hotelů a restaurací ČR její prezident ing. Pavel Hlinka. Jak se očekávalo, jednotná organizace, vzniklá sloučením české Národní federace hotelů a restaurací (NFHR) a Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu (HO.RE.KA), má větší váhu a těší se většímu respektu, což je důležité zejména ve vztazích k parlamentu, ministerstvům a dalším státním institucím.

Ing. Pavel Hlinka hovořil na jour fix AHR ČR a České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu (ATchJET) 22.  února 2007.

Tématem tohoto setkání byly cateringové služby pro hotely a restaurace a prezentace projektu zvyšování jejich úrovně a kvality. Tento projekt, který probíhá již druhým rokem, zajišťuje AHR spolu s odborným partnerem, společností HASAP GASTRO Consulting. V rámci projektu jsou vytvářeny standardy pro cateringové služby, postavené na legislativě České republiky i Evropské unie v oblasti gastronomie. Zvlášť se hledí na dodržování zásad správné hygienické a výrobní praxe, jakož i systému HACCP.

Tento systém (HACCP - Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body) byl v sedmdesátých letech minulého století vyvinut Organizací pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako soustava preventivních opatření zajišťujících výrobu bezpečných a zdravotně nezávadných potravin. Současná legislativa ukládá zavedení systému HACCP všem provozovatelům potravinářských podniků na všech stupních.

AHR spolu s HASAP GASTRO uděluje potravinářským společnostem certifikáty „Bezpečný catering" dokládající nadstandardní zajištění jejich produktů po hygienické stránce. Certifikovaná zařízení musí při pravidelných a opakovaných auditech prokazovat, že splňují vysoké nároky hygienických standardů. V loňském roce bylo takto certifikováno šest společností: Holiday Inn Praha, Hotel InterContinental Praha, Vyšehrad 2000, Golem, Grand Hotel Pupp Karlovy Vary a Hotel Hilton Praha. Při únorovém jour fix byly certifikáty předány dalším čtyřem společnostem: Intercatering Praha, Hotel Diplomat Praha, Radisson SAS Alcron Hotel a Letiště Praha.

Jak prohlásil představitel společnosti HASAP GASTRO Miloš Žáček, audit certifikovaných firem je opakován každý rok a kladené požadavky jsou v mnohém přísnější, než ukládá český právní řád.

V diskusi, která se rozvinula k problému kouření v restauracích, řekl ing. Pavel Hlinka, že každý návštěvník by měl mít možnost rozhodnout se, do jaké restaurace chce zajít - zda do nekuřácké, nebo kuřácké. Nicméně bylo konstatováno, že stoupá zájem o nekuřácké prostředí nejen v restauracích, ale i v hotelech. Například hotel InterContinental má dnes v souladu s požadavky svých hostů z celkového počtu sedmi poschodí již pět poschodí nekuřáckých pokojů.

AHR ČR vznikla 25. října 2006. Dnes je jednotnou organizací reprezentující převážnou část českých hotelů, restaurací a některých dalších podniků sloužících cestovnímu ruchu. Zřejmě se potvrdila prospěšnost „sňatku z rozumu", který vedl ke vzniku jednotné organizace, přestože před sloučením se zejména mezi členy HO.RE.KA ozývaly hlasy nepochopení. Při svém vzniku vyslovila AHR ČR na tiskové konferenci předpoklad, že bude silným a důstojným partnerem při jednání se státními orgány a že bude moci účinně prosazovat zájmy tohoto stále významnějšího hospodářského sektoru.

Mezi strategickými úkoly, které si nová organizace vytkla, jsou vedle zastupování zájmů svých členů uvnitř země i mezinárodně a rozvíjení služeb pro ně také rozvoj činnosti v regionech České republiky, boj s nekalou soutěží, společné marketingové aktivity, další rozvoj vzdělávacích aktivit, důraz na kvalitu služeb a produktů a efektivnější využívání finančních prostředků.

Důležitými formami činnosti jednotné asociace zůstávají roadshow, které v letošním roce probíhají pod heslem „Chceme víc...", stejně jako semináře, přednášky, účast na veletrzích a výstavách, pořádání vzdělávacích akcí v oboru atd.

AHR ČR sdružuje nyní 980 členských subjektů se 44 000 hotelových pokojů a 30 000 zaměstnanců. Největším členem je Top Hotel Praha (930 pokojů, s rozlohou devíti hektarů největší hotelový komplex v Evropě).

Prezidentem AHR ČR byl na první valné hromadě zvolen dosavadní prezident NFHR ing. Pavel Hlinka, viceprezidentkou ing. Mirka Luprichová, která dosud stála v čele HO.RE.KA, a generálním sekretářem Bc. Václav Stárek, dosavadní generální sekretář NFHR.

Obě organizace, jejichž sloučením vznikla AHR ČR, vypracovaly již v roce 2003 ve spolupráci se státními orgány cestovního ruchu Oficiální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky, podle níž se ubytovacím zařízením přidělují certifikáty a klasifikační znaky. Podniky jsou roztříděny podle kategorií (hotel, hotel garni, pension a motel) a podle kvality (jedna až pět hvězdiček), a to na základě konkrétních a podrobně vymezených znaků, obdobných jako u klasifikačních předpisů tohoto druhu platných v zahraničí. Tato jednotná klasifikace má však jen doporučující charakter a není tudíž pro jednotlivé podniky závazná. Z hlediska legislativy (např. stavební či živnostenský zákon) si jednotlivá ubytovací zařízení mohou dnes sama přidělovat hvězdičky a tím i určitou úroveň kvality podniku jen podle vlastního uvážení a zájmů; takové často nadsazené a klamavé vlastní hodnocení, zvláště u malých podniků, není bohužel nic neobvyklého.

Prezident AHR ČR ing. Pavel Hlinka se na únorovém jour fix s novináři vyslovil pro to, aby certifikace českých ubytovacích zařízení podle Oficiální jednotné klasifikace byla povinná.

Tento námět zazněl již na tiskové konferenci ke vzniku AHR loni v říjnu. Odborníci, které jsme oslovili, vyjádřili naději, že v zájmu konsolidace cestovního ruchu v České republice bude povinná certifikace všech hotelových zařízení v České republice skutečně uzákoněna a že pravidla daná jednotnou klasifikací budou důsledně dodržována. Povinná certifikace je ostatně zavedena v řadě vyspělých turistických zemí. AHR ČR se svými zkušenostmi, autoritou a odborným zázemím by nepochybně byla důvěryhodným a plně kvalifikovaným garantem takového hodnocení.

Přínos Asociace hotelů a restaurací pro český cestovní ruch byl oceněn i na letošním turistickém veletrhu Holiday World, kde byl její prezident ing. Pavel Hlinka vyhlášen osobností cestovního ruchu roku 2007. Z celkem 47 nominovaných ho zvolila 29členná odborná porota, která tím ocenila jeho dlouholetý přínos k rozvoji hotelnictví a hlavně osobní angažovanost v procesu formování Asociace hotelů a restaurací ČR.
(zjk, mk)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info