• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Afrika turistická


Afrika turistická
(prosinec 2007)

Toto číslo Protey je téměř celé věnováno Africe a především přirozeně jejímu obrazu na mapě cestovního ruchu.

Afrika se z turistického hlediska odlišuje od ostatních světadílů - a je to patrné i z našich zpráv - svou zřetelnou polarizací: na jedné straně turistické ráje, na druhé pak země pro turistiku prakticky nevyužitelné. Tak výrazné rozlišení v žádném jiném světadílu není. Přitom Afrika by svým návštěvníkům mohla nabízet jedinečné zážitky v kterékoli z desítek svých zemí. Jenže možná až u poloviny z nich je to ve skutečnosti z různých důvodů obtížné, ne-li nemožné.

Překážkou číslo jedna je bezpečnost, vlastně její nedostatek. V některých zemích se stále ještě bojuje, nebo se donedávna bojovalo. O ceně, kterou za to Afrika platí, se dočtete ve zprávě „Zničující cena afrických konfliktů". Finanční vyjádření důsledků afrických válek přitom přes svou astronomickou výši nezahrnuje těžko vyčíslitelnou hodnotu nepřímých ztrát, mezi nimiž jsou i krajně nepříznivé důsledky pro cestovní ruch. Ozbrojené konflikty nejen znemožňují v postižené zemi turistiku, ale také ničí turistickou infrastrukturu nebo brání v její výstavbě. Postihují lidské zdroje, protože těm, kdo nejsou přímo postiženi na životě, přinejmenším uzavírají cestu k získání kvalifikace a tedy k aktivní účasti na rozvíjení jakékoli ekonomické činnosti, včetně využívání cestovního ruchu. Prostě vyřazují turistický potenciál dané země.

Nemusí však jít jen o přímé fyzické ohrožení. Turistický průmysl je citlivé odvětví, jemuž nesvědčí ani ekonomická nestabilita, která bývá důsledkem válek, byť nejen jich. Ta odrazuje zahraniční investory, bez nichž je rozvoj turistiky v Africe nemyslitelný - dokonce více než v jiných částech světa vinou chudoby mnoha afrických zemí, ať už jsou její kořeny jakékoli.

Důsledky ozbrojených konfliktů i ekonomické nestability se neomezují jen na danou zemi, ale přelévají se přímo i nepřímo v rozmanitých podobách také na sousední země a ještě dál. Tento efekt se násobí tím, jak bývá Afrika vnímána - konkrétně u nás v Česku, ale bezpochyby i jinde: Jako jeden celek, jakýsi superstát či superregion. Jak často přece můžeme slyšet, se něco stalo „v Africe", že někdo jede „do Afriky" nebo byl na dovolené „v Africe". A přitom jde o konkrétní zemi nebo několik zemí a může to znamenat stejně dobře Tunisko jako Jižní Afriku, Gambii jako Keňu. Takže 54 států, více než 30 milionů čtverečních kilometrů, nějakých 8 000 kilometrů od severu na jih a 7 000 kilometrů od západu na východ, to vše se vejde do jediného nerozlišujícího pojmu „Afrika". Boje v Somálsku či neklid v Senegalu mohou být zjednodušeně vnímány jako cosi neblahého, co se odehrává „v Africe" a týká se tedy celé oné abstraktní „Afriky".

Ve zpravodajství Protey se snažíme a budeme i dál snažit tento zjednodušující pohled překonávat a představovat Afriku a také arabský svět v celé jejich rozmanitosti a mnohotvárnosti. Neboť Maroko, Ghana, Tanzanie, Gabon, Namibie, Jihoafrická republika či kterákoli jiná z desítek afrických zemí jsou nositelé své vlastní specifiky a nabízejí návštěvníkům něco bytostně svého, co se nedá vyjádřit žádnou abstrakcí ani zjednodušením. Neboť teprve všechny jednotlivé africké země tvoří onen podivuhodný a mnohotvárný celek, kterým je reálná, konkrétní Afrika.

(mk)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info