• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Protea a její internetový obraz


Protea a její internetový obraz
(říjen 2007)

Obsahová struktura internetové Protey se ustaluje tak, jak bylo zamýšleno, s hlavním důrazem na informace o turistice a o přírodě, což jsou zvláště v Africe témata, která spolu nejen těsně souvisejí, ale přímo se prolínají. Neboť do Afriky, zejména té subsaharské, se stále jezdí a zřejmě i bude jezdit převážně za přírodou, jejími krásami a divy.

Záměrně neoznačujeme internetovou Proteu za novou, spíše za obnovenou. Hlásíme se ke kontinuitě s tištěnou Proteou, která mohla být na svou úroveň i obsah hrdá, byť psala jen o jedné zemi. Pro šíření objektivních informací o Jihoafrické republice a pro formování názorů na ni v polistopadovém Česku (ale i na Slovensku, kam se část nákladu zasílala) vykonala jistě nemalou práci.

protea-magnifica
Protea magnifica
Foto Satour

Kontinuita se projevuje i v logu, které nalézáte v záhlaví těchto stránek. Dlouholetí odběratelé a čtenáři Protey si vzpomenou na elegantní a výstižné logo, pod nímž začala Protea v březnu 1992 vycházet a které stálo v jejím záhlaví až do čísla 2 z roku 1999. Považovali jsme a stále považujeme toto logo za natolik zdařilé, že jsme se k němu na internetu vrátili. Zůstává na něm i stylizovaný květ protey, která patří podle našeho názoru k nejkrásnějším květinám vůbec, změnila se však barevná kombinace tak, aby se v ní nedal hledat žádný politický kontext, který v ní ostatně nebyl nikdy.

Také redakce Protey pracuje ve stejném složení jako dříve. Stejně jako dříve se snažíme, aby všechny údaje, jména a názvy, které se v textech budou vyskytovat, byly správné a plně ověřené a Protea tak mohla sloužit i jako spolehlivý dokumentační pramen.

To se vztahuje i na nutnost řádně a podle pevně stanovených zásad přepisovat jména a názvy původně se vyskytující v jiném písmu než latince. V arabském a africkém světě se to ovšem týká hlavně arabštiny, jejíž transkripci bohužel česká média a často ani vydavatelé knih, ať odborných či beletrie, nevěnují takovou pozornost, jakou by si s ohledem na skvělé tradice a vysokou úroveň české arabistiky a orientalistiky vůbec zasloužila. Odborné zázemí redakce Protey odpovídá v tomto směru všem nárokům, které na Proteu klademe.

Co se týče obsahu časopisu, redakce uvítá informace o důležitých událostech týkajících se vztahů mezi Českou republikou a zeměmi afrického a arabského světa a ráda takové zprávy otiskne. Budeme se ovšem těšit i na náměty čtenářů týkající se zdokonalování struktury, obsahu i celkového zaměření Protey. Stránky Via Africana CZ k tomu poskytují prostor v sekci Kontakt. Navíc je Protea přirozeně plně otevřená veškeré inzerci.

(mk)

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Copyright © 2007-2021 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info