• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Holiday World 2013: Jak se představily arabské a africké země


Holiday World 2013: Jak se představily arabské a africké země

Praha - Šest zemí z arabsky mluvícího světa a Afriky – Egypt, Maroko, Tunisko, Keňa, Namibie a Malta – mělo oficiální zastoupení na letošním ročníku pražského turistického veletrhu Holiday World. Navíc byla přítomna jedna cestovní kancelář z Etiopie.

Letošní 22. ročník veletrhu se uskutečnil ve dnech 7.–10. února, jako vždy na Výstavišti Praha-Holešovice. Organizátorem byla i letos společnost Incheba Praha.

Celková územní skladba vystavovatelů, ponecháme-li stranou jejich široké spektrum z České republiky, převážně odpovídala minulým ročníkům s důrazem na středoevropské, jihoevropské a západoevropské destinace. Nápadná byla nepřítomnost Řecka, zjevně v důsledku jeho nepříznivého hospodářského vývoje. Naproti tomu expozice Turecka, mezi českými turisty stále oblíbenějšího, patřila k dominantám pravého křídla veletržního areálu.

Obraz0011_small
Marocká expozice na Holiday World 2013
foto © Incheba

Velký zájem návštěvníků poutala expozice Marockého národního úřadu pro turistiku (Office National Marocain du Tourisme – Al-maktab al-wataní al-Maghribí li’s-sijáha), který se stává na veletrhu vítanou stálicí. Proti loňsku se dále rozšířila a zaujala, jako již dříve, i účastí kaligrafa, který představil starobylé umění využívající výtvarných hodnot arabského písma a zájemcům vytvářel originální dekorativní suvenýry. Marocké království svou expozici proti loňsku rozšířilo a jeho stánek zhodnotila odborná porota jako druhý nejkrásnější v kategorii do 60 m2. Díky tomu, že Maroko zůstalo ušetřeno „arabského jara“ a jeho neradostných důsledků pro turistiku, může tím úspěšněji usilovat o zvyšování svého podílu na světovém cestovním ruchu. Jeho vnitropolitická stabilita z něj činí bezpečnou destinaci pro poznávací i pobytovou turistiku. Jedinečné historické pamětihodnosti Marrákeše, Fásu (Fez), Miknásu (Meknes) a dalších měst, v nichž se odrážejí dějiny významných marockých islámských dynastií až po současnost, a také antické památky, jsou neopakovatelné hodnoty přitahující turisty z celého světa. K tomu přistupuje stupňující se důraz na využití marockých pláží při pobřeží Atlantského oceánu k plážové turistice.

007_s
Marocký kaligraf při práci
foto © Marie Kubešová

Egypt, velmi oblíbený cíl českých turistů a celosvětově jeden z nejzajímavějších cílů turistických cest vůbec, měl na veletrhu výraznou expozici Egyptského úřadu pro turistiku (Egyptian Tourist Authority – Al-maktab as-sijáhí al-Masrí), představující jeho hodnoty v poznávací i plážové turistice. Odborná porota zhodnotila egyptskou expozici jako nejkrásnější v kategorii nad 60 m2. Zejména poznávací složka egyptského cestovního ruchu se však již dva roky potýká s důsledky společenských procesů, které vedly ke svržení prezidenta Husního Mubáraka a postupně k dramatickému zvýšení vlivu fundamentalistických islámských sil a zároveň přinesly pokles cestovního ruchu. Egyptská vláda i turistický průmysl vyvíjejí nemalé úsilí o obnovu a možno-li o rozvoj poznávací turistiky, protože příjmy z turistiky jsou pro egyptské hospodářství nepostradatelné. Musí přitom čelit pokračujícímu politickému neklidu, projevujícímu se hlavně v Káhiře i častými demonstracemi. Dobrou zprávou je, že turistické enklávy u Rudého moře (Hurghada, Šarm-aš-Šajch, Marsá ‘Alam), jež od center politické nejistoty oddělují stovky kilometrů pouště, zůstávají zcela klidné a bezpečné. Pro české zájemce o poznávání egyptských historických památek je nemilé, že po zrušení letů ČSA do Káhiry není obnovení přímého spojení v dohledu. Podle informací z egyptské letecké společnosti EgyptAir, která se svými 23 dálkovými letadly patří k největším v Africe, neplánuje ani ona vyplnit vzniklou mezeru a obnovit přímé lety do Prahy, které kdysi provozovala (ještě pod názvem United Arab Airlines). Přímými spoji z Česka tak zůstávají jen charterové lety do letovisek u Rudého moře.

Další významný cíl českých turistů, Tunisko, je na tom obdobně. Protestní hnutí, jímž byl před dvěma roky svržen dlouholetý prezident Zín al-‘Ábidín bin ‘Alí, otevřelo období politického neklidu, které dosud trvá a nepříznivě ovlivňuje příjezdový cestovní ruch. Při volbách z října 2011 přišla k moci islamistická strana an-Nahda a Tunisko čelí destabilizačním procesům a usiluje o obnovení svých pozic na zdrojových turistických trzích v Evropě. Tunisko je přitom pro Evropany zvlášť přitažlivé jako blízká středomořská destinace omývaná čistým mořem a lákající i svými historickými památkami, mezi nimiž jsou pozůstatky starověkého Kartága a čtvrté nejsvětější město islámu al-Qajrawán (Kairouan), a pouštní turistikou v oblasti, kterou Tunisané označují jako velký jih. Na tyto aspekty se také soustředila expozice Tuniského národního úřadu pro turistiku (Office National du Tourism Tunisien – Al-maktab al-wataní at-Túnisí li’s-sijáha), umístěná na význačném místě ve střední hale holešovického výstaviště.

Na Holiday World 2013 nápadně chyběla asijská část arabského světa. Sýrií, která se v nedávné minulosti zúčastnila několikrát, již dva roky zmítají ozbrojené nepokoje hraničící s občanskou válkou a její historické poklady zůstávají pro mezinárodní turistiku prakticky nedostupné. Napětí a nejistota se ze Sýrie přelévají i do sousedního Libanonu, rovněž někdejšího účastníka pražského veletrhu. Ve Spojených arabských emirátech, které byly před několika lety také na Holiday World přítomny, platí pro české občany přísné vízové předpisy, mnohem přísnější než pro občany většiny zemí Evropské unie, takže Česko zjevně nepovažují za důležitý zdrojový trh, ačkoli mají s Prahou každodenní přímé letecké spojení. Jiné země poloostrova, zvláště Katar a Omán, se českým turistům prakticky neprezentují.

Maltu, která je tradičním účastníkem veletrhů Holiday World, zastupovaly Maltský úřad pro turistiku (Malta Tourism Authority) a letecká společnost Air Malta. Stánek našli návštěvníci na obvyklém místě v pravém křídle. Air Malta zajišťuje v letní sezoně přímé pravidelné lety mezi Prahou a Maltou.

Ze zemí subsaharské Afriky se veletrhu, podobně jako loni, zúčastnila Keňa, zastupovaná pod logem Magical Kenya společností TMR International. Keňa, jedna z turistických velmocí subsaharské Afriky, je podmanivý ráj výprav za divokou přírodou i lákavá destinace plážové turistiky a nabízí také zážitky spjaté s dějinami východní Afriky, jako jsou Mombasa, Lamu či ruiny bohatého svahilského obchodního centra Gedi. V současné době musí řešit problémy související s občasnými útoky militantních islamistů ze sousedního Somálska a snaží se předejít nepokojům, jež by se mohly objevit v souvislosti s všeobecnými volbami stanovenými na 4. března, zvláště po tíživých zkušenostech, jež přinesly minulé volby z prosince 2007. Jakákoli nejistota znamená pro keňský cestovní ruch vážné nebezpečí. Příznačné je, že vývoj v Keni pozorně sledují zainteresované organizace ze sousední Ugandy, které doufají těžit z možného přesunu části turistického ruchu z Keni do Ugandy jako při nepokojích po minulých volbách.

Podobně jako loni se návštěvníkům veletrhu představila Namibie na stánku namibijského velvyslanectví z Vídně, které je příslušné pro Českou republiku. I Namibie, další ráj safari turistiky, čelí v současné době problémům spjatým s poklesem důvěryhodnosti, který zjistil průzkum namibijské First National Bank a Federace namibijských asociací cestovního ruchu. Za hlavního viníka je považován národní letecký dopravce Air Namibia kvůli špatné komunikaci a péči o zákazníky při častém rušení a zpožďování letů, následkem čehož klesá vytíženost na mezinárodních linkách. Jediné přímé spojení z Evropy do namibijského hlavního města Windhoeku zajišťuje právě Air Namibia čtyřikrát týdně z Frankfurtu. V citovaném průzkumu si navíc více než polovina touroperátorů stěžovala na nízkou poptávku ze zdrojových trhů. V prvním čtvrtletí roku 2013 se proto v turistickém sektoru očekává chabý výkon. Údaje o příjezdech českých turistů do Namibie jsme se na stánku bohužel nedozvěděli.

Na pražský turistický veletrh si ani tentokrát bohužel nenašly cestu významní hráči subsaharské turistiky, jako jsou již zmíněná Uganda, zejména však Jižní Afrika, jejíž pražské velvyslanectví se v devadesátých letech pravidelně zúčastňovalo, a také Rwanda, která turistiku velmi intenzivně rozvíjí, stejně jako Tanzanie.

Souběžně s turistickým veletrhem se konaly již tradičně specializované veletrhy Golf Show (18. ročník) a Top Gastro & Hotel (7. ročník), na nichž však žádná z arabských ani afrických zemí zastoupena nebyla, i když některé mají zvláště v golfové turistice hodnotnou nabídku.

Při slavnostním zahájení veletrhu poukázal ministr pro místní rozvoj České republiky Kamil Jankovský na význam, který pro Česko mají zdrojové trhy v asijských zemích, to je zejména Japonsko, Čína a Indie. Zde se ČR ubírá směrem, který je dnes v celosvětovém měřítku příznačný, totiž cestou důrazu zvláště na obrovský čínský trh, jehož podíl na světové turistice v příštích letech zřejmě rychle poroste. Zasvěcené odhady přímo v Číně hovoří o tom, že v roce 2020, ale možná i dříve, bude po světě cestovat 100 milionů čínských turistů. Ministr Jankovský připomněl, že zvláště ubytovací zařízení v Česku musí být patřičně připravena na specifické požadavky turistů z východní a jižní Asie. Zdůraznil rovněž – opět v souladu s celosvětovými trendy – nepominutelný význam rozvoje domácí, vnitrostátní turistiky.

Celkový rozsah veletrhu Holiday World 2013 (včetně Golf Show a Top Gastro & Hotel) se proti minulým ročníkům nijak podstatně nezměnil. Jak vyplývá ze závěrečné zprávy o letošním ročníku, počet vystavovatelů mírně stoupl na 894 (loni jich bylo 873) a bylo zastoupeno 46 zemí (loni 48). Výstavní plocha se rozšířila na 23 400 m2 (proti loňským 20 000 m2 a 17 400 m2 z roku 2011). Veletrh letos přivítal 33 356 návštěvníků.

Partnerem veletrhu tentokrát nebyla žádná ze zastoupených zemí, nýbrž hlavní město Praha.

Africké a arabské země byly i letos hojně zastoupeny v doprovodném programu veletrhu.
(zjk)


Související zprávy:
Arabské a africké země na veletrhu Holiday World 2011
Egypt: Perspektivy turistiky v novém politickém uspořádání
Africké a arabské země na veletrhu Holiday World 2010
Účast arabských a afrických zemí na veletrhu Holiday World 2009
Arabské a africké země na Holiday World 2008
Veletrh GO v novém prostředí
Arabské a africké země na turistických veletrzích

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info