• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Afrika má miliardu obyvatel


Afrika má miliardu obyvatel

Washington – Počet obyvatel afrického světadílu letos dosáhl jedné miliardy při ročním růstu populace asi o 24 milionů.

Uvádí se to ve zprávě, kterou v srpnu 2009 vydala ve Washingtonu Population Reference Bureau, americká nezisková organizace sledující demografický vývoj ve světě, spolu s Agenturou Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID). Zpráva vyslovuje předpoklad, že do roku 2050 se počet obyvatel Afriky zdvojnásobí na dvě miliardy.

Ženy v subsaharské Africe mají v průměru více dětí než ženy v kterékoli jiné části světa. „Zatímco celosvětový průměr na jednu ženu je 2,6 dětí, v subsaharské Africe je to 5,3 dětí, tedy nejvyšší na světě,“ uvádí se ve zprávě. Proti době kolem roku 1950, kdy průměr činil 6,7 dětí, to však přece jen znamená pokles.

V severoafrických zemích, zejména v Egyptě a Tunisku, se růst obyvatelstva v poslední době zpomalil, takže hlavním zdrojem populačního růstu jsou země subsaharské Afriky.

Ačkoli má Afrika nyní téměř sedminu světové populace, má čtvrtinu všech uprchlíků na světě, uvádí zpráva dále. Při současném tempu dosáhne počet obyvatel světa sedmi miliard v roce 2011, takže za pouhých dvanáct let od roku 1999, kdy činil šest miliard, se zvýší o miliardu. Prakticky veškerý růst světového obyvatelstva se přitom odehrává v rozvojových zemích včetně afrických.

Zpráva také konstatuje, že počet lidí infikovaných virem HIV v poměru k počtu obyvatel je v Africe mnohem vyšší než jinde, i když se zdá, že výskyt viru zde celkově začíná klesat. Nejvyšší podíl infikovaných osob na světě má Svazijsko, kde je HIV pozitivních 26 procent lidí ve věku 15 až 49 let.

Údaje o počtu obyvatel nejsou ovšem v Africe zcela přesné, takže nelze ani určit konkrétní datum, kdy Afrika onu magickou miliardovou hranici překročila. OSN pouze odhaduje, že v polovině roku 2008 činil počet obyvatel Afriky 987 milionů, v polovině roku 2009 pak 1 010 milionů. V některých zemích je totiž obtížné, ba i nemožné, získat přesné údaje – zejména v Somálsku ubíjeném klanovou válkou, které již od roku 1991 postrádá fungující vládu. Jinde, například v Nigerii, mohou být čísla zkreslována ambicemi provinčních politiků.

Při dosažení miliardové hranice se naléhavěji klade otázka, zda rychlý růst obyvatelstva je výhodou nebo břemenem. Afrika jako nejchudší světadíl potřebuje hospodářský růst, který by výrazně převyšoval růst obyvatelstva. Pro letošní rok hospodářské krize předpovídá Mezinárodní měnový fond růst pouhého 1,7 procenta, pro rok 2010 pak 4 procenta, ale za současné rozkolísané hospodářské situace je taková předpověď nejistá.

Připomínají se miliardové počty obyvatel v Číně a Indii, kam plynou vysoké zahraniční investice. Na rozdíl od Afriky jsou však tyto země díky počtům obyvatel obrovskými, poměrně homogenními trhy, zatímco Afrika je roztříštěna na 53 národních ekonomik. Většina afrických zemí je zapojena do regionálních hospodářských organizací, které se v řadě případů překrývají, hlavně však jsou to vcelku volná sdružení a jednotnou ekonomickou politiku se teprve snaží vytvářet. Univerzalistická Arabská unie je organizací spíše politickou než hospodářskou, i když má v tomto směru ambice.

Panafrikanismus, z něhož Arabská unie vychází, byl politickým heslem od konce padesátých let minulého století, kdy africké země rychle po sobě získávaly nezávislost. Mezi jeho hlavní představitele patřil první ghanský prezident Kwame Nkrumah, jedna z ikon afrického úsilí o nezávislost. Dnes dostává panafrikanismus dokonce podobu „Spojených států afrických“ a k jeho hlavním protagonistům patří libyjský vůdce Mu‘ammar Qaddáfí. Ekonomický obsah ovšem panafrikanistické ideji zatím víceméně chybí.

Hospodářskou roztříštěnost se ve skutečnosti spíše nedaří překonávat a krátkodobé národní a osobní ambice brání rychlejšímu růstu meziafrického obchodu a hospodářské spolupráce vůbec. Podle údajů Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) činí vnitroregionální obchod pouhých 9 procent celkového obchodu Afriky, zatímco například v hospodářsky úspěšné Asii dosahuje téměř 50 procent.

(jš)

 

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info