• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Sýrie: Zájem na rozvoji turistických styků s Českem


Sýrie - Česká republika

Sýrie: Zájem na rozvoji turistických styků s Českem

Praha - Živý zájem syrského ministerstva turistiky na rozvoji turistických styků s Českou republikou zdůraznila velvyslankyně Syrské arabské republiky v Praze Nadra Sayaf. Vyjádřila přesvědčení, že počet českých turistů přijíždějících do Sýrie bude i nadále stoupat.

V rozhovoru s Proteou při zahájení turistického veletrhu Holiday World 2010 velvyslankyně připomněla rostoucí počet zahraničních turistů, navštěvujících Sýrii. Poukázala na to, že syrská vláda povzbuzuje investice do cestovního ruchu a budování turistické infrastruktury a podniká v tomto směru příslušné kroky. Jak velvyslankyně uvedla, syrská vláda si je vědoma významu, který má pro zemi cestovní ruch jako jedno z nejdůležitějších odvětví ekonomiky.

Ředitel odboru lidských zdrojů na syrském ministerstvu turistiky Muhammad Abdulkarím Džauharí při téže příležitosti řekl, že Sýrie je dnes „největší malou zemí" na světě v růstu cestovního ruchu. V loňském roce přicestovalo do Sýrie kolem šesti milionů turistů. Abdulkarím Džauharí uvedl, že Česká republika je pro Sýrii nový trh, nadějný pro budoucnost. Proto se Sýrie již druhým rokem zúčastnila veletrhu Holiday World. Abdulkarím Džauharí dále poukázal na mnohostrannost syrské turistické nabídky, v níž hrají významnou úlohu kultura a umění, jakož i náboženské památky křesťanské i islámské, v jejichž prezentaci Sýrie nedělá žádné rozdíly. Zdůraznil, že Sýrie nemá náboženské problémy, islám a křesťanství žijí pokojně vedle sebe a v soužití obou náboženství a jejich věřících nejsou žádné obtíže.

Jak nedávno oznámil syrský ministr turistiky Dr. Sa'dalláh Ághá al-Qal'a, turistika v Sýrii prožívá v posledních letech silný vzestup a na cestovní ruch připadá 11 procent hrubého domácího produktu země. V průměru přijíždí za poslední roky do Sýrie 5,4 milionu návštěvníků ročně.

Navzdory světové finanční krizi zaznamenal syrský turistický průmysl růst i v loňském roce. Například v červenci přicestovalo do Sýrie o 23 procent více zahraničních turistů než v témže měsíci roku 2008. Je ovšem třeba dodat, že většina návštěvníků přijela z arabských zemí, zejména z Bahrajnu, Saúdské Arábie a Kuvajtu.

Nicméně stále více turistů přijíždí do Sýrie i z Evropy. Rostoucí počet evropských turistů souvisí i se zjevným zájmem této země o rozšiřování styků se Západem po napětí trvajícím desítky let, během nichž měla země pověst jednoho z center terorismu. Je to i výsledek propagační kampaně, kterou od roku 2008 podnikají syrské státní orgány i cestovní kanceláře k získání turistů zejména z evropských a asijských zemí.

Součástí tohoto úsilí je i letošní a loňská oficiální účast Sýrie na pražském veletrhu Holiday World.

Turisté citovaní v odborných západních turistických médiích dnes označují Sýrii za pokojnou a moderní zemi, která se doširoka otevírá turistice.

Sýrie mezi jiným navázala se svým severním sousedem Tureckem spolupráci ke společné propagaci obou zemí jako turistických destinací v zahraničí, což zahrnuje i nabídku kombinovaných pobytů v obou zemích.

V listopadu 2006 se v Damašku konal již šestý ročník syrského turistického veletrhu Arab Tourism Bourse, který zaznamenal dosud nejvyšší návštěvnost - 1 200 odborných návštěvníků a více než 6 000 návštěvníků z řad veřejnosti. Kromě syrských podniků a organizací se veletrhu zúčastnili vystavovatelé z Řecka, Jordánska, Turecka, Indie, Thajska a Malajsie.

Po desítkách let izolace má Sýrie jistý nedostatek turistické infrastruktury, zejména hotelů vyšší kategorie. I v tomto ohledu se mnohé mění. V Damašku například vzniklo za poslední dva roky deset luxusních boutique hotelů a další jsou ve výstavbě. Mnohé jsou situovány v damašském Starém městě a některé využívají domů z doby osmanské nadvlády (1517-1918), kde lze nalézt i nástěnné malby ze 17. století. Ve Starém městě takto vznikají i elegantní restaurace a umělecké galerie.

Ministerstvo místní správy, ministerstvo turistiky a městská správa Damašku vypracovaly projekt šesti turistických tras, na nichž se turisté mohou seznamovat s různými aspekty Starého města. Jsou mezi nimi trasa seznamující s dávnou historií Damašku, trasa po tradičních tržištích (súky), duchovní trasa po posvátných místech islámu i křesťanství, trasa představující tradiční a vzácná řemesla a dvě trasy seznamující s nejvýznamnějšími pamětihodnostmi.

Jako destinace poznávacích zájezdů je Sýrie (spolu s Libanonem) z historického hlediska Evropanům bližší než kterákoli jiná země Blízkého a Středního východu. Sýrie má množství antických památek, sehrála důležitou roli v raných dějinách křesťanství (dodnes zde žije významná křesťanská menšina) a směřovaly do ní také křižácké výpravy z 11.-13. století. Právě v západní Sýrii ostatně leží i největší křižácká pevnost Krak des Chevaliers, zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO.

Za obrat v nazírání na Sýrii je považována návštěva francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho z roku 2008. Loni v červenci byl k návštěvě Sýrie pozván i americký prezident Barack Obama, ale datum návštěvy zatím nebylo stanoveno. Ačkoli dosud zůstávají v platnosti americké hospodářské sankce vůči Sýrii, mezi oběma zeměmi probíhá dialog a prezident Obama jmenoval v únoru opět do Sýrie velvyslance USA, prvního od roku 2005. Posun v syrské politice započal po roce 2000, kdy se syrským prezidentem stal tehdy 35letý Baššár al-Asad.

(zjk) 


Související zpráva: 
Rozmach turistiky v popředí zájmu

 

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info