• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Václav Hybš – životní příběh legendy


Václav Hybš – životní příběh legendy

Praha - V české populární a taneční hudbě by se stěží našla osobnost, která by svou profesionalitou a šíří svého záběru mohla zastínit Václava Hybše.

Takový hlavní dojem zanechá u čtenáře nedávno vydaná kniha spisovatelky Věnceslavy Dezortové, nazvaná prostě „Václav Hybš. Legenda populární hudby". Je to v rozmezí pouhého roku druhé její životopisné dílo o vynikající osobnosti české populární hudby: Loni vydala Věnceslava Dezortová knihu o zpěváku Karlu Hálovi.

9780_small
Václav Hybš s autorkou knihy Věnceslavou Dezortovou
Foto © Jovan Dezort

„Legenda československé populární hudby má co vyprávět, vtáhne vás do zákulisí zajímavého uměleckého světa," říká v úvodu autorka, která tentokrát zvolila čistou novinářskou formu interview. Přívětivá a obsahově bohatá kniha je napsána ve svižném sledu otázek a odpovědí, které zachycují život a uměleckou tvorbu Václava Hybše od počátků v Polici nad Metují, Hybšově rodišti, až po jeho mnohotvárný tvůrčí dnešek.

Václav Hybš se narodil do rodiny s muzikantskou tradicí, jeho otec byl kapelníkem a hrál na několik nástrojů. Václav působil již ve dvanácti letech v tatínkově kapele jako bubeník, ale nástrojem, který ho zlákal na celý život, se nakonec stala trumpeta. Tu také později vystudoval na pražské konzervatoři. Za studií byl Hybš již natolik zdatný hudebník, že od druhého ročníku častokrát zaskakoval v nejrůznějších souborech. Bylo to pro něj životně důležité nejen z profesionálního hlediska, ale i proto, že od patnácti let se musel živit sám.

V jednotlivých kapitolách, řazených zčásti chronologicky, zčásti tematicky, se čtenář seznámí s celým dosavadním životem Václava Hybše a jeho nesmírně bohatou a mnohostrannou uměleckou činností.

Kniha vychází k jeho dvojímu životnímu jubileu. Jedním z nich jsou 75. narozeniny, jež Václav Hybš oslavil v červnu (a raději by je neslavil), druhým -  z jubilantova pohledu daleko důležitějším - padesát let v čele vlastního orchestru, který dnes nese jeho jméno: Orchestr Václava Hybše.

 9731_small
Záběr ze křtu. Zleva:  Alexander Hemala, Karel Štědrý, Václav Hybš, Magdalena Dietlová, Pavla Břínková a Věnceslava Dezortová
Foto © Jovan Dezort

To padesáté výročí svědčí, a kniha to přesvědčivě dokládá, že Hybš se záhy v životě projevil nejen jako skvělý hudebník, ale i jako znamenitý a prozíravý organizátor, který z malé hudební skupiny postupně vybudoval velké a uznávané hudební těleso. Václav Hybš nikdy neváhal přijímat do svého souboru mladé hudebníky, které si vybírá přímo na školách, takže dnes je jeho orchestr stále stejně mladý jako ve svých počátcích.

Celou knihou prochází i vlastnost, která je pro život a práci Václava Hybše nad jiné příznačná - bezpodmínečná profesionalita. To slovo již samo o sobě vyjadřuje nejvyšší uznání pro dokonalost v oboru a Václav Hybš celou svou činností tento význam svrchovaně naplňuje. Je profesionál až do posledních detailů, od uměleckého výkonu svého orchestru, přes charakteristické hudební aranžmá až po oblečení účinkujících a vůbec dojem, jímž orchestr a jeho hosté na posluchače a diváky působí.

S řízením orchestru souvisí činnost, která patří k Hybšovým nejsilnějším stránkám - aranžování skladeb. Václav Hybš si důsledně aranžuje skladby pro takové nástrojové a početní obsazení, jaké je vhodné a potřebné zajistí také jeho orchestru onen známý, nezaměnitelný zvuk. Podobně pečlivě rozepisuje noty pro zpěváky, kteří s jeho orchestrem zpívají.

Život Václava Hybše je protkán činorodou spoluprací se špičkovými představiteli české hudební a také dramatické scény. V knize před čtenářem defilují slavná jména umělců, s nimiž Václav Hybš spolupracoval a spolupracuje. Díky svému uměleckému mistrovství a organizačnímu talentu dokáže více než kdo jiný propojovat světy populární a vážné hudby i hudby a dramatického umění. V knize Václav Hybš hovoří o zážitcích ze své spolupráce s významnými umělci různého zaměření a před čtenářem tak defilují jména jako Josef Suk, Karel Gott, Jiří Korn, Eva Pilarová, Jiřina Bohdalová, Eva Urbanová, Pavla Břínková, Karel Krautgartner, Karel Vlach, Vladimír Dvořák, Waldemar Matuška, Helena Vondráčková, Hana Hegerová, Naďa Urbánková, Nataša Gollová, Zdeněk Podskalský a mnoho dalších.

Zvláštní kapitolu tvoří působení Václava Hybše v televizi, s níž spolupracuje již více než padesát let a podílel se na široké plejádě oblíbených pořadů, a také ve filmu.

Václav Hybš se v knize rozhovořil i o zahraničních zájezdech svého orchestru, zvláště do Paříže a do Montrealu. Čtenář se dozví též řadu podrobností z jeho osobního života.

Máloco vypovídá o Hybšově profesionalitě a pracovitosti lépe než jeho proslulé Vánoční koncerty, jimž autorka věnuje obsažnou kapitolu. Na těchto koncertech, pořádaných již pětatřicet let, vystupují s Orchestrem Václava Hybše nejen zpěváci, ale i známí herci. Počet koncertů se během doby zvýšil ze čtrnácti na čtyřicet, což klade obrovské nároky nejen na uměleckou stránku, ale i na fyzickou výkonnost orchestru, především jeho dirigenta, a na organizační zajištění. Čtenář se dozví množství podrobností i zážitků, včetně různých překážek a nepříjemností, které je nutno překonávat, aby všechny koncerty odpovídaly Hybšovým vysokým nárokům a jeho odpovědnosti vůči divákům. Chronologický přehled „šňůry" Vánočních koncertů z roku 2009 dokládá náročnost tohoto projektu.

9765_small
O křest knihy byl velký zájem
Foto © Jovan Dezort

Vedle vyprávění Václava Hybše samého, místy doplňovaného jeho manželkou Jarmilou, která je zároveň zdatnou a velmi zaměstnanou manažerkou orchestru, zajistila autorka od řady Hybšových přátel a spolupracovníků osobní vzpomínky, popisující množství jedinečných zážitků a dokreslující osobnost tohoto dokonalého profesionála naší populární hudby. Cituje například slova Karla Gotta v souvislosti s hudební směsí Silvestrovská opera '74, kterou Václav Hybš připravil a realizoval: „Je příkladem trpělivé, mravenčí práce a úžasné aranžérské nápaditosti, které jsou pro práci Václava Hybše tak typické."

Kniha obsahuje také výňatky z dobového tisku vztahující se k činnosti Orchestru Václava Hybše a desítky fotografií dokumentujících Hybšův život a práci od dětství až po současnost. Přináší také úplný soupis nahrávek Václava Hybše v Supraphonu z let 1963-1969, tedy z klíčového období prudkého rozvoje Hybšovy umělecké kariéry.

Křtu knihy, který uspořádalo nakladatelství Brána 16. května na pražském veletrhu Svět knihy, se zúčastnili Karel Štědrý, Pavla Břínková, Magdalena Dietlová, Iveta Dufková, Lubomír Kostelka a další osobnosti, jakož i desítky obdivovatelů umění Václava Hybše.

(mk)


 
Dezortová, Věnceslava: Václav Hybš. Legenda populární hudby. Praha, Nakladatelství Brána 2010.


Související zprávy:
Karel Hála vzpomíná...

 

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info