• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

V indexu korupce zůstává hodnocení Afriky nepříznivé


V indexu korupce zůstává hodnocení Afriky nepříznivé

Berlín - „Přestože vlády vynakládají obrovské částky na řešení nejnaléhavějších problémů světa, od nestability finančních trhů až po změnu klimatu a chudobu, zůstává korupce překážkou na cestě k tolik potřebnému pokroku," uvádí se ve zprávě organizace Transparency International k Indexu vnímání korupce 2010, který byl uveřejněn 26. října.

Korupci Transparency International (TI) definuje jako „zneužívání svěřené moci pro soukromý prospěch. Škodí každému, jehož život, existence nebo štěstí jsou závislé na poctivosti lidí vybavených mocí."

Transparency International je respektovaná celosvětová organizace sídlící v Berlíně, která bojuje proti korupci a jejím zničujícím účinkům na lidi po celém světě. Od svého založení v roce 1993 odmítá názor, že korupce je nevyhnutelná, a nabízí jejím obětem naději.

Ve své letošní zprávě konstatuje, že korupce škodí všem, ale nejvíce poškozuje chudé. „Má strašlivé celosvětové důsledky, drží v pasti chudoby a bídy miliony a plodí sociální, hospodářské a politické nepokoje. Korupce je zároveň příčinou chudoby i překážkou jejího překonání." Korupce „upírá chudým lidem základní prostředky k životu a nutí je vydávat mnoho ze svých příjmů na úplatky". TI zdůrazňuje, že korupce podkopává demokracii a vládu zákona, deformuje vnitrostátní i mezinárodní obchod a ohrožuje zdravý způsob vlády i etiku v soukromém sektoru.

TI hodnotí Afriku a Střední východ jako jeden celek, ale rozlišuje dvě subregionální skupiny - subsaharskou Afriku a oblast Středního východu a severní Afriky (Middle East and North Africa - MENA) „Přes jejich zeměpisnou blízkost a četné hospodářské, sociální a kulturní vazby, se problémy vytvářené korupcí v subsaharské Africe a v oblasti MENA často výrazně liší," konstatuje zpráva.

Pokud jde o subsaharskou Afriku, TI uvádí, že kombinace hojných přírodních zdrojů, historie autokratických a neodpovědných vlád, jakož i konflikty a krize na celém kontinentu ztěžují boj proti korupci natolik, že některé země se staly prakticky synonymy úplatkářství. „Přitom rozvojové problémy, před nimiž subsaharská Afrika stojí, jsou obrovské. Je to jediná oblast světa, kde se za uplynulých 25 let zvýšila chudoba, a polovina z 840 milionů obyvatel světadílu žije za necelý jeden americký dolar denně. 32 ze 38 vysoce zadlužených chudých zemí (HIPC) světa leží v Africe."

„Navzdory nedávnému pokroku demokracie a lidských práv v řadě afrických zemí zůstává korupce v celém světadílu jedním z největších problémů," pokračuje zpráva TI. „Ukázalo se, že obrovské přírodní zdroje jsou příliš svůdné pro některé elity a mezinárodní podnikatelské koncerny."

Ve většině subsaharské Afriky jsou vlády bohužel „buď neochotné nebo neschopné účinně zasahovat proti korupci a pokrok je pomalý i v těch zemích, kde je politická vůle k reformám. Kromě toho se také značně liší úroveň rozvoje a organizace občanské společnosti. Nicméně občanská společnost v celé oblasti je v otázkách týkajících se způsobu vládnutí a korupce stále aktivnější a otevřenější. Media v mnoha afrických zemích jsou nezávislá a kritická a o korupci se nyní veřejně diskutuje," praví se ve zprávě TI.

O zemích Středního východu a severní Afriky (MENA) zpráva Transparency International říká, že v nich je drobná i velká korupce běžná a rozšířená. Je silně poznamenaná specifickým způsobem vlády, který v celé oblasti převažuje; je hluboce zakořeněná v politické infrastruktuře státu, v institucionální infrastruktuře veřejného sektoru (ten je typicky velmi rozsáhlý a má nadměrný počet zaměstnanců s nízkými platy), uvádí TI. Další faktory, které přispívají k vytváření příležitostí pro korupci, jsou regionální nebo národní nejistota, častý výskyt konfliktů a vysoká závislost na příjmech z ropy.

„Všechny tyto země projevují slabiny, co se týče povinnosti skládat účty a přístupu k občanským a politickým právům," uvádí TI dále. Země MENA (TI sem zařazuje vedle arabských zemí také Írán) dopadají vesměs hůře než jiné země s podobnými úrovněmi příjmů a „zjevně je zde nutné bojovat proti korupci". V četných zemích MENA protikorupční úsilí veřejnosti vyústilo ve vytvoření protikorupčních organizací, ve schválení nebo zdokonalení protikorupčního zákonodárství a v některých případech ve stíhání významných případů korupce, praví se ve zprávě TI.

„Dovolit, aby korupce pokračovala, je nepřijatelné," prohlásila k letošní zprávě předsedkyně Transparency International Huguette Labelle. „Příliš mnoho chudých a zranitelných lidí po celém světě dál trpí jejími důsledky. Potřebujeme důraznější prosazování platných předpisů a zákonů. Úplatkáři ani jejich peníze by neměli mít kam se schovat."

Ve svém Indexu vnímání korupce hodnotí Transparency International jednotlivé země podle konkrétních kriterií a hodnocení shrnuje do souhrnného indexu od 0 (nejhorší) do 10 (nejlepší). Letos TI hodnotila 178 zemí (proti loňským 180). Ze zemí MENA se opět nejlépe umístil Katar, který se dostal do prestižní první dvacítky, ze subsaharských zemí pak Botswana. Umístění a indexové číslo zemí, které sleduje Protea, jsou patrné z tabulky. (V závorkách uvádí tabulka umístění a indexové číslo z roku 2009.)

19. Katar - 7,7 (22., 7,0)
28.-29. Spojené arabské emiráty - 6,3 (30., 6,5)
33.-35. Botswana - 5,8 (37.-38., 5,6)
37. Malta - 5,6 (45., 5,2)
39. Mauricius - 5,4 (42., 5,4)
41. Omán - 5,3 (39.-41., 5,5)
45. Kapverdy - 5,1 (46.-48., 5,1)
48. Bahrajn - 4,9 (46.-48., 5,1)
49. Seychely - 4,8 (54., 4,8)
50.-52. Jordánsko - 4,7 (49.-51., 5,0)
50.-52. Saúdská Arábie - 4,7 (63.-64., 4,3)
54.-55. Jižní Afrika - 4,5 (55., 4,7)
54.-55. Kuvajt - 4,5 (66.-68., 4,1)
56.-57. Namibie - 4,4 (56.-60., 4,5)
59.-61. Tunisko - 4,3 (65., 4,2)
62.-65. Ghana - 4,1 (69.-70., 3,9)
66. Rwanda - 4,0 (89.-94., 3,3)
78.-84. Lesotho - 3,5 (89.-94., 3,3)
85.-86. Malawi - 3,4 (89.-94., 3,3)
85.-86. Maroko - 3,4 (89.-94., 3,3)
87.-90. Liberie - 3,3 (97.-98., 3,1)
91.-97. Džibutsko - 3,2 (111.-119., 2,8)
91.-97. Gambie - 3,2 (106.-110., 2,9)
91.-97. Svazijsko - 3,2 (79.-82., 3,6)
98.-100. Burkina Faso - 3,1 (79.-82., 3,6)
98.-100. Egypt - 3,1 (111.-119., 2,8)
101.-104. Svatý Tomáš a Princův ostrov - 3,0 (111.-119., 2,8)
101.-104. Zambie - 3,0 (99.-105., 3,0)
105.-109. Alžírsko - 2,9 (111.-119., 2,8)
105.-109. Senegal - 2,9 (99.-105., 3,0)
110.-115. Benin - 2,8 (106.-110., 2,9)
110.-115. Gabon - 2,8 (106.-110., 2,9)
116.-122. Etiopie - 2,7 (120.-125., 2,7)
116.-122. Mali - 2,7 (111.-119., 2,8)
116.-122. Mosambik - 2,7 (130.-138., 2,5)
116.-122. Tanzanie - 2,7 (126.-129., 2,6)
123.-126. Eritrea - 2,6 (126.-129., 2,6)
123.-126. Madagaskar - 2,6 (99.-105., 3,0)
123.-126. Niger - 2,6 (106.-110., 2,9)
127.-133. Libanon - 2,5 (130.-138., 2,5)
127.-133. Sýrie - 2,5 (126.-129., 2,6)
127.-133. Uganda - 2,5 (130.-138., 2,5)
134.-142. Nigerie - 2,4 (130.-138., 2,5)
134.-142. Sierra Leone - 2,4 (146.-155., 2,2)
134.-142. Togo - 2,4 (111.-119., 2,8)
134.-142. Zimbabwe - 2,4 (146.-155., 2,2)
143.-145. Mauritánie - 2,3 (130.-138., 2,5)
146.-153. Jemen - 2,2 (154.-157., 2,1)
146.-153. Kamerun - 2,2 (146.-155., 2,2)
146.-153. Libye - 2,2 (130.-138., 2,5)
146.-153. Pobřeží slonoviny - 2,2 (154.-157., 2,1)
154.-163. Guinea-Bissau - 2,1 (162.-167., 1,9)
154.-163. Keňa - 2,1 (146.-155., 2,2)
154.-163. Komory - 2,1 (143.-145., 2,3)
154.-163. Kongo - 2,1 (162.-167., 1,9)
154.-163. Středoafrická republika - 2,1 (158.-161., 2,0)
164.-167. Guinea - 2,0 (168.-173., 1,8)
164.-167. Kongo (Demokratická republika) - 2,0 (162.-167., 1,9)
168.-169. Angola - 1,9 (162.-167., 1,9)
168.-169. Rovníková Guinea - 1,9 (168.-173., 1,8)
170. Burundi - 1,8 (168.-173., 1,8)
171. Čad - 1,7 (175., 1,6)
172.-174. Súdán - 1,6 (176.-177., 1,5)
175. Irák - 1,5 (176.-177., 1,5)
178. Somálsko - 1,1 (180., 1,1)

Z arabských zemí si nejvýrazněji polepšil Katar, ze subsaharských zemí Rwanda. Další země, jejichž indexové číslo se znatelněji zlepšilo, jsou Malta, Saúdská Arábie, Kuvajt, Džibutsko, Gambie a Egypt. Naopak zhoršení zaznamenaly zejména Jordánsko, Svazijsko, Burkina Faso, Madagaskar, Niger, Togo a Libye. U většiny zemí MENA a subsaharské Afriky tedy hodnocení v Indexu vnímání korupce v podstatě stagnuje.

Na prvních deseti místech žebříčku Transparency International se letos umístily Dánsko, Nový Zéland, Singapur, Finsko, Švédsko, Kanada, Nizozemí, Austrálie, Švýcarsko a Norsko s hodnocením od 9,3 do 8,6. Německo na 15. místě (7,9), Velká Británie na 20. místě (7,6) a Spojené státy na 22. místě (7,1). Česko je na 53. místě (4,6), zatímco loni se umístilo spolu s Litvou na 52.-53. místě (4,9), ale v indexovém čísle si zřetelně pohoršilo.

(jš)

Související zpráva:
Nejlepší index korupce mají Katar a Botswana

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info