• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Keňa jako producent vína


Keňa jako producent vína

Nairobi - Keňa se poslední dobou zařadila mezi africké země produkující kvalitní vína. Převážnou část její produkce tvoří vína bílá, hlavně odrůda sauvignon blanc, ale i chardonnay a jiné.

Keňa, jejíž území protíná rovník, není svou polohou předurčena k pěstování vinné révy, která vyžaduje odlišné klimatické podmínky. Hlavní světové produkční oblasti totiž leží převážnou většinou mezi 30. a 50. stupněm severní nebo jižní šířky. Přesto se v rovníkové Keni, která nezná roční období ve smyslu běžném v evropských a jiných producentských zemích, našla oblast, kde se réva dá s úspěchem pěstovat.

Hlavním producentem vína v Keni je firma Rift Valley Winery, jejíž vinice se rozkládají při břehu jezera Naivasha na východní straně Velké příkopové propadliny (Great Rift Valley), asi 80 kilometrů jižně od rovníku. Sladkovodní jezero leží 90 kilometrů severozápadně od hlavního města Nairobi v nadmořské výšce přibližně 1 900 metrů.

Hlavně díky nadmořské výšce zde vzniká denní teplotní gradient příznivý pro pěstování vinné révy. K tomu přistupuje vulkanická půda, o kterou se postarala nyní spící sopka Longonot, vzdálená odtud asi 30 kilometrů. Zavlaží-li se tato půda, je možné na ní pěstovat téměř všechno, jak dokládají prosperující zeleninová a květinová hospodářství v okolí, vytvářející velkou část vývozních příjmů Keni. Tyto příznivé faktory mohou nahradit absenci ročních období mírnějších podnebních pásem.

První víno vyrobené v Keni se na místním trhu objevilo v roce 1985. Bílé víno pod názvem Naivasha a červené víno nazvané Ol Doinyo Keri, obojí ze směsi odrůd, uvedla na trh státní firma Kenya Wine Agencies. Šlo o pouhých 3 500 láhví bílého a 900 láhví červeného.

Dnes se pěstováním vína kolem jezera Naivasha zabývá firma Rift Valley Winery, která vysadila první vinice v roce 1994. Nyní sklízí hrozny z plochy kolem 34 hektarů, na nichž pěstuje révu několika známých odrůd - z bílých jsou to sauvignon blanc, chenin blanc, chardonnay a muscat d'Alexandrie (hanepoot), z modrých pak shiraz a cabernet sauvignon, vesměs dovezené z Jižní Afriky, a původem gruzínská odrůda modrých stolních hroznů dodrelabi. Převahu mají bílé hrozny.

V nezvyklých zeměpisných podmínkách je nutné věnovat zvýšenou péči vedle kvality i výnosům. Rift Valley Winery používá od roku 2009 moderní systém kapkového zavlažování a soustavně zkoumá co nejvhodnější systém prořezávání rostlin. V současné době dosahuje průměrná sklizeň kolem pěti tun z jednoho hektaru vinic a klima umožňuje sklizeň každých osm měsíců, tedy tři sklizně za dva roky. Také zpracování hroznů zde klade vysoké nároky, protože je nutné přizpůsobit známé postupy zdejším klimatickým a půdním podmínkám.

Vína z Naivashi přicházejí na trh pod značkou Leleshwa a podle dostupných informací je lze koupit jen v Keni. V Nairobi stojí láhev v přepočtu kolem 120 českých korun. Výrobci předpokládají, že o keňské víno budou mít stále větší zájem hlavně turisté. Počítat s vývozem zatím není reálné, protože produkce není dostatečně vysoká, aby vývoz byl rentabilní, takže v českých obchodech a restauracích se s keňskými víny v dohledné době zřejmě nesetkáme.

Obchodní značka Leleshwa byly zvolena podle masajského názvu nízkého stromu či keře z řádu složnokvětých s výraznými krémově bílými květy a šedozelenými listy, který je v tomto kraji běžný. Jeho vědecký název zní Tarchonanthus camphoratus, v angličtině se obvykle nazývá camphor bush nebo African wild sage, ve svahilštině mikalambati. Má mnohostranné použití v lékařství a kosmetice.

Vinná réva se v Keni pěstuje od roku 1992 také v oblasti Yatta nedaleko Machakosu, asi 50 kilometrů jihovýchodně od Nairobi, jde však většinou o stolní hrozny. Vinice patří státní firmě Kenya Wine Agencies.

Vinařskou velmocí subsaharské Afriky je Jižní Afrika, jejíž vína se nabízejí i na českém trhu, byť v nepříliš širokém výběru. Jižní Afrika má pro pěstování vinné révy výborné klimatické i půdní podmínky a také vysokou vinařskou kulturu, čemuž odpovídá i kvalita jejích vín. Na opačném, severním okraji kontinentu se velmi hodnotná vína produkují v zemích arabského Maghribu - Alžírsku, Maroku a Tunisku. Réva se pěstuje také v Egyptě, zdejší vína však zůstávají za maghribskou úrovní značně pozadu.

Ani z tropických a subtropických afrických zemí však není Keňa jediná, kde se produkuje víno, byť většinou v malém množství.

Nejstarší africké vinice leží v Etiopii, kde se vinná réva pěstuje nejméně od 12. století pod patronací Etiopské ortodoxní církve; největší vinice jsou v Awaši, 160 kilometrů východně od Addis Abeby. V Namibii byly zřízeny vinice v Omaruru, na okraji pouště Namib, a nejlépe se tu daří odrůdě colombard. V Tanzanii se réva pěstuje u administrativního hlavního města Dodoma v centrální části země, hlavně jde o místní odrůdu makutopora (modré a bílé hrozny) a chenin blanc. Vinařství v Zimbabwe je odvozeno od vinařského průmyslu v sousední Jižní Africe. Jeho prvopočátky sahají do čtyřicátých let minulého století, ale dnes i toto odvětví trpí celkovým hospodářským úpadkem země; pěstují se některé z odrůd běžných v Jižní Africe.

Z ostrovů v Indickém oceánu najdeme vinnou révu na Madagaskaru a na Réunionu. Na Madagaskaru se réva pěstuje od 19. století zejména v horách u města Fianarantsoa a vinařský průmysl nabízí stolní vína slušné úrovně, nepěstují se však žádné z mezinárodně známých odrůd. Na Réunionu se zatím pěstuje v malém množství hlavně chenin blanc a pinot noir, plánuje se však další rozvoj.

Pěstební oblasti v Etiopii, Namibii, Tanzanii, Zimbabwe, na Madagaskaru i na Réunionu leží sice vesměs v pásmu mezi obratníky Raka a Kozoroha, ale jen v Keni se vinná réva pěstuje prakticky přímo na rovníku a navíc dává velmi kvalitní vína.

(jš)

 

Související zprávy:
Keňa představila Česku svůj turistický potenciál - a víno

 

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info