• English (UK)
  • Čeština
  • kalahari
  • mesita
  • symbols
  • worcester
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com
  • Poznáváme Afriku a arabské země CZEFRICA.com

Izrael představil v Praze svůj turistický potenciál


Izrael představil v Praze svůj turistický potenciál

Praha - Jako „destinace pro duši i tělo" se představil Izrael zástupcům českých cestovních kanceláří 8. února v pražském hotelu Jalta. Prezentaci turistických možností Státu Izrael uspořádala česká redakce odborného turistického časopisu TTG (Travel Trade Gazette).

Pan Yehuda Shen, ředitel oddělení pro střední a jižní Evropu na izraelském ministerstvu turistiky, zdůraznil, že Izrael je pro západní svět zemí živého emocionálního dědictví a návštěvníci přijíždějí, aby zde kráčeli ve stopách dějin. Hlavně díky tomu má mezi středomořskými turistickými destinacemi zvláštní postavení a může nabídnout jiný typ dovolené než ostatní země ve Středomoří.

Turistickým cílům dominuje Jeruzalém, město překypující pohnutou historií, které při cestě do Izraele navštíví převážná většina turistů. Izrael ho prohlásil za své hlavní město, není však jako takové mezinárodně uznáváno. Jeruzalém má mimořádné postavení ve třech velkých monoteistických náboženstvích - křesťanství, judaismu a islámu, jejichž dějiny se zde protínají.

Pro židy je Jeruzalém svatým městem již tři tisíce let. Jeho ohniskem je Západní zeď, zvaná Zeď nářků, nejposvátnější místo judaismu, pozůstatek druhého chrámu, zbořeného Římany v roce 70 n. l. Ke zdi přichází nikdy nekončící proud židovských poutníků s modlitbami i návštěvníků toužících jen poznat toto historické místo. Křesťané uctívají Jeruzalém pro jeho význam v životě Ježíše Krista, zvláště jako místo Poslední večeře a Ježíšova ukřižování na Golgotě. Pro muslimy je pak Jeruzalém po Mekce a Medíně třetím nejposvátnějším místem. Věří, že jedné noci kolem roku 621 podnikl prorok Muhammad Noční cestu (al-Isrá' wa al-Mi‘rádž) nejprve z Mekky do Nejvzdálenější mešity (al-Masdžid al-aqsá), za niž je považován Jeruzalém, a odtud na nebesa, kde dostal pokyny od Alláha.

Největším městem v Izraeli je však Tel Aviv, kde byla v roce 1948 vyhlášena nezávislost; je sídlem mnoha úřadů a většiny zahraničních velvyslanectví. Město, založené v roce 1909, se stalo centrem židovského osídlení v Palestině, a dnes je to rušné velkoměsto s řadou muzeí, hotelů i zábavních podniků. Jeho centrální část, Bílé město, má největší koncentraci budov postavených ve stylu Bauhausu na světě. Turisty do Tel Avivu láká i jeho dlouhá pláž s možnostmi sportovního vyžití a bohaté možnosti zábavy, které vyhoví vkusu každého návštěvníka. Není tajemstvím, že noční život v Tel Avivu je celosvětově proslulý.

K nejpozoruhodnějším místům v Izraeli patří Mrtvé moře, v řadě ohledů světová rarita. Leží v nejhlubší proláklině na světě, s hladinou 423 metrů pod úrovní světového oceánu, samo je hluboké dalších 377 metrů. Se svou třicetiprocentní koncentrací solí a 21 minerály a stopovými prvky, z nichž dvanáct se nenajde v žádném jiném moři, má mimořádné léčebné účinky při kožních onemocněních a při chorobách pohybového a dýchacího ústrojí. Právě k léčebným pobytům sem přijíždí množství zahraničních turistů.

Svým jižním cípem, kde leží přístavní město Ejlat, přiléhá Izrael k Rudému moři, kam nezasahují nepříznivé povětrnostní vlivy z Atlantiku. Ejlat je dobře vybavené přímořské letovisko a zejména pro milovníky potápění mezi korálovými útesy je rájem. Je zde i podmořská observatoř a delfinárium, kde si lze s delfíny i zaplavat. Město má bohatý společenský život s množstvím restaurací a se zábavním parkem tematicky založeným na biblických příbězích. Jeho zeměpisná poloha z něj činí celoroční destinaci, kam se lze z Evropy utéci v chladných měsících za příjemnějším klimatem.

Izrael má i velký počet jiných turisticky zajímavých míst a má také tu přednost, že vzhledem k jeho nevelké rozloze není třeba za nimi daleko cestovat. Patří k nim severoizraelský přístav Haifa - třetí největší město v zemi, sídelní město římských místodržících Caesarea, město Akko proslulé z doby křižáckých výprav, z bible známé Genezaretské (Galilejské, Tiberiadské) jezero - nejníže položené sladkovodní jezero na světě (212 metrů pod úrovní světového oceánu), město Nazaret, pevnost Masada a další. Od Aškelonu na jihu až po libanonské hranice na severu je podél pobřeží roztroušeno množství moderních přímořských letovisek s písečnými plážemi. V celé zemi návštěvníky potěší bohatý výběr ovoce a poznají Izrael i jako zemi vína.

Některá památná místa leží na území palestinské samosprávy, mezi nimi Betlém a Jericho. Izrael se snaží usnadňovat zahraničním návštěvníkům přístup zejména do Betléma, který leží jen osm kilometrů jižně od Jeruzaléma, a zjednodušil kontrolní procedury na bezpečnostních stanovištích mezi oběma městy.

Skvělé spojení do Izraele a bezpečnost pobytu zdůraznila při prezentaci ředitelka zastoupení izraelské letecké společnosti El Al pro Českou republiku Květa Čefelínová. Poukázala na to, že společnost El Al může pro své cestující zajistit i pozemní služby jako ubytování, nájem automobilu a jiné, takže je dobře postaráno nejen o skupinové zájezdy, ale i o samostatně cestující turisty. Podrobně seznámila účastníky zejména s časově i cenově výhodným leteckým spojením do Ejlatu přes letiště v Tel Avivu.

Díky své poloze ve východním Středomoří je Izrael pro evropské turisty dobře dostupný. V návštěvnosti zaznamenala země rekord v roce 2009, kdy uvítala 3,5 milionu zahraničních návštěvníků. V roce 2010 přijelo 3,45 milionu osob a hospodářský efekt turistiky dosáhl 4,3 miliardy dolarů. Z České republiky navštívilo loni Izrael 26 000 turistů, o něco méně než v rekordním roce 2008.

V této souvislosti poukázal Yehuda Shen na to, že Izrael není masovou destinací a náklady na pobyt bývají relativně vyšší. Na druhé straně se návštěvníkům dostává během pobytu služeb na vysoké úrovni. Pokud jde o možnosti ubytování, jsou přesto velmi mnohotvárné a vyhoví jakýmkoli finančním možnostem.

Hlavní podněty k cestě do Izraele jsou pro zahraniční turisty návštěvy poutních míst, poznávání země, odpočinek na březích Středozemního moře, léčebné a rekreační pobyty u Mrtvého moře, vedle toho pak kongresová a incentivní turistika. Izrael má 5 000 koncesovaných turistických průvodců, kteří zvládají celkem přes třicet jazyků. Yehuda Shen k tomu uvedl, že bude třeba zvýšit počet průvodců znalých češtiny, jichž je zatím velmi málo. Dodal, že na českém turistickém trhu se Izrael zatím neprezentoval dostatečně a že očekává v tomto směru zlepšení.

Pro občany České republiky platí při cestách do Izraele bezvízový styk s možností pobývat v zemi bez víza až devadesát dní.

Přes své mimořádné postavení ve středomořském prostoru Izrael zčásti také utrpěl nedávnými nepokoji v Egyptě, hlavně proto, že ubylo jednodenních výletů z egyptské Taby (Tábá) přes Negevskou poušť do centrální části země. Podle dosažitelných údajů využilo v roce 2010 možnosti jednodenních zájezdů z Egypta přes Tabu do Izraele 270 000 turistů. K delšímu než jednodennímu pobytu přijelo z Egypta do Izraele 165 000 návštěvníků a dalších 170 000 turistů přijelo z Egypta na lodích podnikajících okružní plavby se zastávkami v izraelských přístavech. Kromě toho japonští a jihokorejští turisté si často kupují zájezdy do Egypta, které zahrnují krátké návštěvy v Izraeli.

(zjk)

 

Poll

Chtěli byste se podívat do Afriky či na Blízký východ?

Ano, do Afriky. - 32.4%
Ano, na Blízký východ. - 19.3%
Ne. - 4.5%
Už jsem tam byl a rád bych se tam vrátil. - 18.8%
Mám zájem o nabídku a vypracování individuální trasy. - 24.9%
Copyright © 2007-2022 CZEFRICA.com
Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Webhosting-domeny.info